ˆ

Rok 2006

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Uchwała Nr IV/22/06

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2006-12-21 10:02:26

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr IV/22/06 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 20 grudnia 2006 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie Gminy Kargowa

Uchwała Nr IV/21/06

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2006-12-21 09:59:51

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr IV/21/06 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 20 grudnia 2006r w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wygaśnięcie w części trwałego zarządu

Uchwała Nr IV/20/06

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2006-12-21 14:28:30

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr IV/20/06 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu gminy zakładowi budżetowemu w 2007 roku.

Uchwała Nr IV/19/06

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2006-12-21 09:58:08

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr IV/19/2006 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia limitu kilometrów na jazdy lokalne

Uchwała Nr IV/18/06

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2006-12-21 09:56:42

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr IV/18/06 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 20 grudnia 2006 r w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kargowej do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do Burmistrza Kargowej.

Uchwała Nr IV/17/06

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2006-12-21 09:55:24

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr IV/17/06 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 20 grudnia 2006 r w sprawie wskazania Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Kargowej do dokonywania czynności z zakresu podróży służbowych Przewodniczącego Rady Miejskiej.

Uchwała Nr IV/16/06

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2006-12-21 13:53:41

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr IV/16/06 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kargowa na rok 2007

Uchwała Nr III/15/06

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2006-12-21 13:50:28

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr III/15/06 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok

Uchwała Nr III/14/06

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2006-12-21 13:45:40

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr III/14/06 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wykazu wydatków, które w 2006 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego

Uchwała Nr III/13/06

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2006-12-21 09:43:43

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr III/13/06 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 13 grudnia 2006 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Kargowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007.

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Kargowej
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu