ˆ

Rok 2008

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Uchwała Nr XXI/145/08

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2008-12-22 08:51:03

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXI/145/08 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 17grudnia 2008 R . w sprawie: zlecenia przeprowadzenia doraźnej kontroli w Gminnej Jednostce Organizacyjnej –Przedszkolu Publicznym w Kargowej.

Uchwała Nr XXI/144/08

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2008-12-22 08:56:02

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXI/144/08 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości.

Uchwała Nr XXI/143/08

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2008-12-22 08:44:16

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXI/143/08 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wykazu wydatków, które w 2008 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego

Uchwała Nr XXI/142/08

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2008-12-22 08:41:10

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXI/142/08 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu gminy zakładowi budżetowemu w 2009 roku.

Uchwała Nr XXI/141/08

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2008-12-22 08:37:02

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXI/141/08 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Uchwała Nr XXI/140/08

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2008-12-22 08:18:41

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXI/140/08 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kargowa na rok 2009.

Uchwała Nr XXI/139/08

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2008-12-22 08:02:17

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXI/139/08 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków oraz innych składników wynagradzania w placówkach oświatowych Gminy Kargowa na rok 2009.

Uchwała Nr XXI/138/08

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2008-12-22 07:57:43

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXI/138/08 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz porozumienia co do wartości jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy Kargowa.

Uchwała Nr XX/137/08

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2008-11-26 08:22:13

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XX/137/08 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 19 listopada 2008 r w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Miejskiej w Kargowej dotyczącego przyjęcia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków oraz innych składników wynagradzania w placówkach oświatowych Gminy Kargowa na rok 2009.

Uchwała Nr XX/136/08

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2008-11-26 08:16:05

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XX/136/08 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009.

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Kargowej
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu