ˆ

Zaproszenia do składania ofert

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Zaproszenie do złożenia oferty na dostarczanie posiłków uczniom Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kargowej

Informacja ogłoszona dnia 2016-11-14 08:12:08 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Rynek 33
66-120 Kargowa
  
Wybrany wykonawca w ramach zawartej umowy będzie zobowiązany  dożywiać dzieci w szkołach polegające na przygotowaniu i dostarczaniu gorących posiłków jednodaniowych uczniom Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kargowej. Posiłki mogą być podawane  w naczyniach jednorazowych, ze sztućcami jednorazowymi, dopuszcza się naczynia wielokrotnego użytku  z zachowaniem środków higieny . Naczynia oraz sztućce muszą posiadać wymagane atesty dopuszczające ich wykorzystanie w żywieniu ludzi. Wykonawca zobowiązany będzie do wydawania posiłków. Dożywianie dzieci odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej w okresie od 01-01-2017 do 31-12-2017r. uwzględnieniem przerw w nauce (przerwy świąteczne, wakacje, itp.).Szacunkowa liczba dzieci objętych dożywianiem to ok.50 dzieci (liczba ta w trakcie roku 2017 może ulec zmianie- zmniejszeniu lub zwiększeniu). Dzienna ilość posiłków to ok. 50 szt. w następujących szkołach: Szkoła Podstawowa w Kargowej oraz  Gimnazjum w Kargowej.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zmniejszenie ilości posiłków.
Szacunkowa ilość posiłków przewidywana do przygotowania i wydania wynosi około 10.000 posiłków. Cena przygotowania  posiłków będzie służyła tylko do porównania złożonych ofert.
Posiłki muszą posiadać wymaganą przepisami kaloryczność i muszą być sporządzone zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla żywienia zbiorowego. Produkcja, przechowywanie i dostarczanie powinno odbywać się w odpowiednich warunkach higieniczno sanitarnych. Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2015 roku poz.594 ze zmianami) łącznie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r.( Dz.U. z 1  sierpnia 2016 poz.1154 ) w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach.
Posiłek musi być dostarczony do szkoły najpóźniej przed rozpoczęciem długiej przerwy lekcyjnej i wydany podczas przerwy. Wykonawca  musi dostarczyć posiłki bezpośrednio do wymienionych szkół.
 
Na potrzeby Wykonawcy będą udostępnione  w placówkach szkolnych pomieszczenia do wydawania posiłków, w których Wykonawca jest zobowiązany po wydaniu posiłków zostawić pomieszczenie w należytym ładzie i porządku. Posiłki muszą być wykonane ze świeżych artykułów spożywczych posiadających aktualne terminy przydatności do spożycia.
 
Wykonawca będzie dostarczać posiłki własnym transportem przystosowanym do przewozu żywności i zatwierdzonym przez Sanepid. Posiłki dostarczane będą na własny koszt w specjalistycznych termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw.
Wykonawca zobowiązany jest do przygotowywania i dostarczania posiłków o najwyższym standardzie wykonując to w bazie firmy z prowadzonymi normami HACCP.
 
Wykonawca poniesie koszty załadunku i rozładunku wszystkich dostaw posiłków.
Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć posiłki w termosie zbiorczym.
Wykonawca po dostarczeniu posiłków w termosie zbiorczym będzie zobowiązany do ich wyporcjowania do naczyń jednorazowych lub naczyń wielokrotnego użycia z zachowaniem warunków sanitarnych.
Wykonawca zadba o czystość termosów, w których odbywać się będzie transport posiłków.
Wykonawca będzie zobowiązany do wydawania posiłków uprawnionym uczniom.
Brudne naczynia i sztućce wykonawca uprzątnie natychmiast po spożyciu przez dzieci posiłku i wywiezie ze szkoły.
 
Każdy posiłek będzie składał się z jednego dania tzn. drugie danie, preferowany jest również deser (np. jogurt, serek, owoc). Drugie danie ma być posiłkiem mięsnym/ różne gatunki mięsa/  co najmniej trzy razy w tygodniu. Jedna porcja musi posiadać gramaturę nie mniejszą niż 400 gramów, w tym mięso, lub ryba – 100 gramów, surówka lub gotowane jarzyny – 100 gramów oraz ziemniaki 200 gramów lub zamiennik (ryż, kasza, makaron lub inne) – 250 gramów.
 
Drugie danie stanowić mogą również pierogi, kopytka, naleśniki, krokiety, makaron z sosem, - nie mniej niż 300 gramów, kompot – 200 ml.
Temperatura posiłków /od 500C do 600C/.
 
Kaloryczność każdego posiłku nie powinna być mniejsza niż 500 kcal.
 
Posiłki muszą spełniać następujące warunki jakościowe: jadłospis powinien być urozmaicony; rodzaj potrawy nie może powtarzać się w tym samym tygodniu, w tygodniu powinien być dostarczony co najmniej 3 razy obiad z drugim daniem mięsnym lub rybnym oraz dwa razy obiad bezmięsny (pierogi, naleśniki, kopytka, krokiety) o gramaturze nie mniej niż 400 gram. Do przygotowania posiłków należy używać produktów wysokiej jakości i zawsze świeżych, posiadających aktualne terminy ważności, nabytych w źródłach działających zgodnie z zobowiązującymi przepisami sanitarnymi i higienicznymi. Wyklucza się serwowanie posiłków przygotowanych na bazie  fast food (Fast food- rodzaj pożywienia szybko przygotowanego i serwowanego na poczekaniu, na ogół taniego. Zwykle posiada ono wysoką wartość kaloryczną – zawiera dużą ilość tłuszczów i węglowodanów, przy równoczesnym niedoborze cennych dla organizmu substancji- błonnika, witamin i minerałów. Przykłady typowych potraw określonych jako fast food to: hamburger, cheeseburger, hot-dog, frytki, zapiekanka, pizza.  Zamawiający nie pozwala również na stosowanie w procesie żywienia następujących posiłków: konserw, produktów z glutaminianem sodu, parówek oraz wędlin z dodatkiem preparatów białkowych (soja) i/lub skrobi modyfikowanej. Owoce i warzywa użyte do przygotowania posiłku muszą być świeże lub mrożone, zamawiający nie dopuszcza możliwości przygotowywania potraw i napojów na bazie suszu. Owoce podawane dzieciom mają być w całości, niedopuszczalne jest dzielenie jednego owocu pomiędzy kilkoro dzieci.
Potrawy powinny być lekkostrawne, przygotowane z surowców wysokiej jakości, świeżych , naturalnych, mało przetworzonych, z ograniczoną ilością substancji dodatkowych, konserwujących, zagęszczających, barwiących lub sztucznie aromatyzowanych. Do przygotowania posiłku zalecane jest: stosowanie tłuszczów roślinnych (ograniczone stosowanie tłuszczów zwierzęcych), stosowanie dużej ilości warzyw i owoców, w tym także nasiona strączkowych, różnego rodzaju kasz, umiarkowane stosowanie jaj, cukru i soli.
 
Zamawiający nie dopuszcza, aby w ciągu jednego tygodnia ( 5 dni ) wystąpiła powtarzalność tego samego rodzaju posiłku. Jadłospis będzie układany przez wykonawcę na okres jednego tygodnia i dostarczany Dyrektorom szkół i do Ośrodka Pomocy Społecznej. W sprawach organizacyjnych  związanych z bezpośrednim wydawaniem posiłków dzieciom korzystającym z dożywiania decydują Dyrektorzy placówek szkolnych.                                                                                                                    
Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania badań sprawdzających posiłki zarówno pod względem higienicznym jak i kalorycznym. W przypadku stwierdzenia, że posiłek nie spełnia parametrów określonych w obowiązujących przepisach oraz w przedmiocie zamówienia kosztami badania Zamawiający obciąży Wykonawcę.
 
Dla potrzeb badań żywności przez Sanepid Wykonawca będzie zobowiązany do przechowywania przez 72 godziny ( zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 2007r. Dz.U z 2007r. Nr.80 poz.545 ) po 150 g każdej składowej części potrawy w tym zup 200 gramów, mięs, potraw mięsnych i rybnych, jarzyn gotowanych, sosów, potraw mącznych oraz mlecznych, sałatek, surówek ; wyrobów garmażeryjnych, wędlin i wyrobów wędliniarskich (w jednym kawałku). Po upływie 72 godziny próbki posiłków będą mogły być zniszczone.
 
- Łącznie dożywianiem objętych ma zostać około 50 dzieci z terenu gminy Kargowa w dniach zajęć szkolnych. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości dostarczanych posiłków w zależności od faktycznie istniejących potrzeb.
 
- Posiłek musi być dostarczany do szkoły najpóźniej przed rozpoczęciem długiej przerwy lekcyjnej wydany w czasie dużej przerwy lekcyjnej - godziny przerw należy uzgodnić
z Dyrektorami poszczególnych szkół.
 
- Jednorazowa cena posiłku brutto powinna zawierać koszt posiłku, sporządzenia, opakowania oraz dostarczenia do szkoły i wydanie uczniom.
 
- Posiłek powinien być przygotowany zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia tj. z udziałem artykułów spożywczych o dużej wartości odżywczej, jeden posiłek nie mniej niż 500 kalorii
 
Do oferty należy załączyć propozycję jadłospisu na każdy dzień tygodnia.
 
Za jakość posiłków i fachowość usług odpowiada Zleceniobiorca.
 
Zamówienie ma być realizowane od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.
 
Przedłożona oferta powinna zawierać co najmniej :
- nazwę i adres oferenta,
- oferowaną cenę realizacji zamówienia,
- cena jednorazowa posiłku brutto.
Pisemne oferty można składać w terminie do 24.11.2016r. do godz.14.00
Ofertę można przesłać e-mail /">'); // --> / /  lub złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kargowej ul.Rynek 33 66-120 Kargowa
 
Spośród złożonych ofert zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Wierzbińska Data wytworzenia informacji: 2016-11-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Wierzbińska Data wprowadzenia do BIP 2016-11-14 08:11:29
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2016-11-14 08:12:08
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2016-11-24 15:08:03
Artykuł był wyświetlony: 979 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Kargowej
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu