ˆ

Przetargi

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Burmistrz Kargowej o g ł a s z a przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2006-04-13 07:18:52

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Kargowej o g ł a s z a przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości
 
Lp.
Nr działki
Pow. w m2
Nr Kw
Położenie i opis nieruchomości
Przeznaczenie
Cena wywoławcza w zł bez podatku Vat
1.
124
2948
10844
Kargowa ulica
Piaskowa działka niezabudowana
Zabudowa handlowo-usługowo
47.000,00
2.
118
2740
10869
- // -
- // -
43.000,00
 

Przetarg odbędzie się dnia 19.05.2006 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kargowej.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w BS Kożuchów O/Kargowa Nr 65 96731020 0020 0200 0114 0014 do dnia 15.05.2006 r.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy notarialnej wadium przepada na rzecz sprzedającego.

Nieruchomości nie posiadają aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego i podlegać będą prawu pierwokupu przysługującemu Agencji Nieruchomości Rolnych.
Do ceny sprzedaży ustalonej w przetargu zostanie doliczony 22 % podatek Vat.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionych przyczyn.
Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kargowej pok. nr 21, tel. 3525131 w. 38.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyla informację: Michał Jaskulski Data wytworzenia informacji: 2006-04-13 07:18:52
Osoba, która odpowiada za treść: Michał Jaskulski Data wprowadzenia do BIP 2006-04-13 07:18:52
Wprowadził informację do BIP: Michał Jaskulski Data udostępnienia informacji: 2006-04-13 07:23:27
Osoba, która zmieniła informację: Michał Jaskulski Data ostatniej zmiany: 2006-04-13 07:23:27
Artykuł był wyświetlony: 2324 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Burmistrz Kargowej ogłasza przetarg ustny nieograniczony

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2006-02-06 08:47:22

Akapit nr 1 - brak tytułu

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działkę budowlaną oznaczoną nr 924/7 o pow. 1334 m2 położoną w Kargowej przy ul. Powstańców Wlkp. (przy trasie Poznań – Zielona Góra).
Nieruchomość stanowi teren przeznaczony do zabudowy obiektem handlowo – usługowym zgodnie z opracowaną koncepcją urbanistyczno-architektoniczną.
Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta Kw nr 11403.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 50.000,00 zł
Przetarg odbędzie się dnia 08.03.2006 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kargowej.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w BS Kożuchów O/Kargowa Nr 65 96731020 0020 0200 0114 0014 do dnia 04.03.2006 r.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy notarialnej wadium przepada na rzecz sprzedającego.
Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony należny podatek Vat w wysokości 22%
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionych przyczyn.
Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kargowej pok. nr 21, tel. (068) 3525131 w. 38.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyla informację: Michał Jaskulski Data wytworzenia informacji: 2006-02-06 08:47:22
Osoba, która odpowiada za treść: Michał Jaskulski Data wprowadzenia do BIP 2006-02-06 08:47:22
Wprowadził informację do BIP: Michał Jaskulski Data udostępnienia informacji: 2006-02-06 08:48:40
Osoba, która zmieniła informację: Michał Jaskulski Data ostatniej zmiany: 2006-02-06 08:48:40
Artykuł był wyświetlony: 2466 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Burmistrz Kargowej o g ł a s z a IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2006-01-05 13:55:27

Akapit nr 1 - brak tytułu

Lp.
Nr działki
Pow. w m2
Nr Kw
Położenie i opis nieruchomości
Przeznaczenie w planie, który obowiązywał do 31.12.2002r.
Cena wywoławcza
w zł
1.
646
647
254
439
10879
10869
Kargowa,
ul. Kościuszki
Zabudowa mieszkalna, do
zagospodarow. jako jedna nieruchomość
15.000,00

Przetarg odbędzie się dnia 06.02.2006 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kargowej.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w BS Kożuchów O/Kargowa Nr 65 96731020 0020 0200 0114 0014 do dnia 02.02.2006 r.
 
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy notarialnej wadium przepada na rzecz sprzedającego.
Do ceny sprzedaży ustalonej w przetargu zostanie doliczony należny podatek Vat w wysokości 22%.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionych przyczyn.
Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kargowej pok. nr 21, tel. 3525131 w. 38.
Kargowa, dnia 05.01.2006 r.
Burmistrz
Janusz Kłys

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyla informację: Teresa Gorzelanna Data wytworzenia informacji: 2006-01-05 13:55:27
Osoba, która odpowiada za treść: Teresa Gorzelanna Data wprowadzenia do BIP 2006-01-05 13:55:27
Wprowadził informację do BIP: Teresa Gorzelanna Data udostępnienia informacji: 2006-01-05 13:58:56
Osoba, która zmieniła informację: Teresa Gorzelanna Data ostatniej zmiany: 2006-01-05 13:58:56
Artykuł był wyświetlony: 2335 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Burmistrz Kargowej ogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wymienionych niżej nieruchomości położonych w miejscowości Wojnowo gm. Kargowa przeznaczonych pod zabudowę letniskową.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2005-12-30 10:26:20

Akapit nr 1 - brak tytułu

LpNr działkiPowierzchnia w m2Nr KwPrzeznaczenie w planiePołożenieCena wywoławcza nieruchomości w zł.Wadium 20 % ceny wywoławczej
1151/1240711923zabudowa letniskowaWojnowo6.800,001.360,00
2151/1344111923zabudowa letniskowaWojnowo6.100,001.220,00
 
Do ceny sprzedaży ustalonej w przetargu doliczony zostanie 22% podatek Vat.
Przetarg odbędzie się dnia 03 lutego 2006 roku o godz. 1000 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kargowej.
W a d i u m należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Kargowej BS Kożuchów Nr 65 96731020 0020 0200 0114 0014 w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 30 stycznia 2006 roku wymagana kwota znajdowała się na koncie Urzędu. Osoba uczestnicząca w przetargu musi okazać dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia działki, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy notarialnej, wadium przepada na rzecz sprzedającego.
Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kargowej pokój nr 8 tel. (068) 3525128. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyla informację: Michał Jaskulski Data wytworzenia informacji: 2005-12-30 10:26:20
Osoba, która odpowiada za treść: Michał Jaskulski Data wprowadzenia do BIP 2005-12-30 10:26:20
Wprowadził informację do BIP: Michał Jaskulski Data udostępnienia informacji: 2005-12-30 10:35:02
Osoba, która zmieniła informację: Michał Jaskulski Data ostatniej zmiany: 2005-12-30 10:35:02
Artykuł był wyświetlony: 2245 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Burmistrz Kargowej o g ł a s z a p r z e t a r g ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w C h w a l i m i u gm. Kargowa

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2005-12-22 14:19:54

Akapit nr 1 - brak tytułu

Lp Nr
działki
Powierzchnia
w m2
Nr
Kw
Położenie
Przeznaczenie w planie, który obowiązywał do dnia 31.12.2002 r.
Cena wywoławcza
w zł.
W a d i u m 20 % ceny wywoławczej
1130/11344424544Chwalim Istniejące i projektowane budownictwo jednorodzinne,
i zagrodowe z możliwością lokalizacji usług i zachowaniem stref ochrony sanitarnej
46.000,00 9.200,00

Do ceny sprzedaży ustalonej w przetargu zostanie doliczony 22 % podatek Vat.

Zbywana nieruchomość nie jest objęta aktualnym planem zagospodarowania, a w ewidencji gruntów ujęta jest jako grunt rolny.

Przetarg odbędzie się dnia 27 stycznia 2006 r. o godz. 10 00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kargowej.

W a d i u m należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Kargowej w BS Kożuchów Nr 65 96731020 0020 0200 0114 0014, w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 24 stycznia 2006 r. wymagana kwota znajdowała się na koncie Urzędu. Osoba uczestnicząca w przetargu musi okazać dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości.
W a d i u m wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy notarialnej, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu i w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kargowej pok. nr 8 lub tel. nr (068) 3525128.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyla informację: Michał Jaskulski Data wytworzenia informacji: 2005-12-22 14:19:54
Osoba, która odpowiada za treść: Michał Jaskulski Data wprowadzenia do BIP 2005-12-22 14:19:54
Wprowadził informację do BIP: Michał Jaskulski Data udostępnienia informacji: 2005-12-22 14:23:56
Osoba, która zmieniła informację: Michał Jaskulski Data ostatniej zmiany: 2005-12-22 14:23:56
Artykuł był wyświetlony: 2245 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Burmistrz Kargowej o g ł a s z a ustny p r z e t a r g nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości położonych w C h w a l i m i u gm. Kargowa

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2005-12-22 14:09:24

Akapit nr 1 - brak tytułu

Lp. Nr
działki
Powierzchnia
w m2
Nr Kw PołożeniePrzeznaczenie w planie, który obowiązywał do dnia 31.12.2002 r.Wartość
w zł.
Wadium 20%
wartości
1
9/1
9/5
351
1294
12641
24688
Chwalim
zabudowa zagrodowa,
jednorodzinna, usługowa
9.500,001.900,00

Do ceny sprzedaży ustalonej w przetargu zostanie doliczony 22% podatek Vat.

Zbywane nieruchomości nie są objęte aktualnym planem zagospodarowania, a w ewidencji gruntów ujęte są jako grunty budowlane niezabudowane.

Przetarg odbędzie się dnia 27 stycznia 2006 roku o godz. 1000 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kargowej.

W a d i u m należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Kargowej w BS Kożuchów Nr 65 96731020 0020 0200 0114 0014, w takim terminie, aby najpóźniej do dnia 24 stycznia 2006 r. wymagana kwota znajdowała się na koncie Urzędu.
Osoba uczestnicząca w przetargu musi okazać dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia działki, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy notarialnej, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kargowej pokój nr 8 tel. (068) 3525128.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyla informację: Michał Jaskulski Data wytworzenia informacji: 2005-12-22 14:09:24
Osoba, która odpowiada za treść: Michał Jaskulski Data wprowadzenia do BIP 2005-12-22 14:09:24
Wprowadził informację do BIP: Michał Jaskulski Data udostępnienia informacji: 2005-12-22 14:17:20
Osoba, która zmieniła informację: Michał Jaskulski Data ostatniej zmiany: 2005-12-22 14:17:20
Artykuł był wyświetlony: 2334 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

[06.10.05] Burmistrz Kargowej ogłasza przetarg ustny nieograniczony

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2005-10-06 13:41:23

Akapit nr 1 - brak tytułu

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działkę budowlaną oznaczoną nr 126 o pow. 7294 m2 położoną w Kargowej przy ul. Sulechowskiej (przy trasie Poznań – Zielona Góra).
Nieruchomość stanowi teren dogodny do realizacji zabudowy handlowo – usługowej.
Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta Kw nr 10869.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 102.000,00 zł

Przetarg odbędzie się dnia 08.11.2005 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kargowej.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w BS Kożuchów O/Kargowa Nr 65 96731020 0020 0200 0114 0014 do dnia 04.11.2005 r.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy notarialnej wadium przepada na rzecz sprzedającego.
Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony należny podatek Vat w wysokości 22%
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kargowej pok. nr 21, tel. 3525131 w. 38.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyla informację: Michał Jaskulski Data wytworzenia informacji: 2005-10-06 13:41:23
Osoba, która odpowiada za treść: Michał Jaskulski Data wprowadzenia do BIP 2005-10-06 13:41:23
Wprowadził informację do BIP: Michał Jaskulski Data udostępnienia informacji: 2005-10-06 13:45:10
Osoba, która zmieniła informację: Michał Jaskulski Data ostatniej zmiany: 2005-10-06 13:45:10
Artykuł był wyświetlony: 2347 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

[06.10.05] Burmistrz Kargowej ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2005-10-06 13:38:23

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 
L.p.Nr działkiPow. w m2Nr KwPołożenie i opis nieruchomościPrzeznaczenie w planie, który
obowiązywał do 31.12.2002r.
Cena wywoławcza w zł
1646
647
254
439
10879
10869
Kargowa,
ul. Kościuszki
Zabudowa mieszkalna, do
zagospodarow. jako jedna nieruchomość
15.000,00
 
Przetarg odbędzie się dnia 08.11.2005 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kargowej.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w BS Kożuchów O/Kargowa Nr 65 96731020 0020 0200 0114 0014 do dnia 04.11.2005 r. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy notarialnej wadium przepada na rzecz sprzedającego. Do ceny sprzedaży ustalonej w przetargu zostanie doliczony należny podatek Vat w wysokości 22%. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionych przyczyn. Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kargowej pok. nr 21, tel. 3525131 w. 38.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyla informację: Michał Jaskulski Data wytworzenia informacji: 2005-10-06 13:38:23
Osoba, która odpowiada za treść: Michał Jaskulski Data wprowadzenia do BIP 2005-10-06 13:38:23
Wprowadził informację do BIP: Michał Jaskulski Data udostępnienia informacji: 2005-10-06 13:44:28
Osoba, która zmieniła informację: Michał Jaskulski Data ostatniej zmiany: 2005-10-06 13:44:28
Artykuł był wyświetlony: 2420 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Kargowej
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu