ˆ

Ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku o wydanie decyzji

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2006-05-09 11:35:51

INFORMACJA o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku o wydanie decyzji

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2006-03-15 11:25:45

Akapit nr 1 - brak tytułu

Kargowa, dn. 15.03.2006 r.

Nasz znak: RL.7625-3/06

INFORMACJA
o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie
wniosku o wydanie decyzji

Zgodnie z art. 32 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 ze zmianami) zawiadamiam o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku „Wschodzące Słońce” Sp. z o.o. Henryk Obszański ul. Wisniowa 20, 66-120 Sulechów w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Jan Kłosiński zam. 66-120 Sulechów, ul. Ogrodowa 26 z dnia 06 marca 2006 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na nawodnieniu deszczownianym upraw rolniczo-kwiatowych na części działki rolniczej nr 51/4 położonej w obrębie wsi Smolno Wielkie.
Wniosek dotyczący w/w inwestycji znajduje się do wglądu pokój nr 21 w tut. Urzędzie.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do wyżej wymienionej inwestycji w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.
Wnioski i uwagi winny zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy.
Wnioski i uwagi na piśmie należy kierować do Urzędu Miejskiego w Kargowej, ul. Rynek 33, 66-120 Kargowa

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyla informację: Michał Jaskulski Data wytworzenia informacji: 2006-03-15 11:25:45
Osoba, która odpowiada za treść: Michał Jaskulski Data wprowadzenia do BIP 2006-03-15 11:25:45
Wprowadził informację do BIP: Michał Jaskulski Data udostępnienia informacji: 2006-03-15 11:27:35
Osoba, która zmieniła informację: Michał Jaskulski Data ostatniej zmiany: 2006-03-15 11:27:35
Artykuł był wyświetlony: 3184 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku o wydanie decyzji

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2006-01-31 11:22:53

Akapit nr 1 - brak tytułu

Kargowa, dn. 31.01.2006 r.

Nasz znak: RL.7625-1/06
 
INFORMACJA

o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie
wniosku o wydanie decyzji
 
Zgodnie z art. 32 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 ze zmianami) zawiadamiam o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku
Biura Usług Projektowych i Nadzoru „VIABIT” , ul. Garbarska 6/6, 64-200 Wolsztyn, w imieniu którego działa Pan Wojciech Chałupka, z upoważnienia Burmistrza Kargowej z dnia 05 października 2005 r.(data wpływu: 19-01-2006) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Sportowej i Kolejowej w Kargowej na działkach nr ewid: 823, 1062,1324/5, 1082, 1083, 1302, 1298, 1273, 1293, 1061, 1303.

Wniosek dotyczący w/w inwestycji znajduje się do wglądu pokój nr 21 w tut. Urzędzie.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do wyżej wymienionej inwestycji w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.
Wnioski i uwagi winny zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy.
Wnioski i uwagi na piśmie należy kierować do Urzędu Miejskiego w Kargowej, ul. Rynek 33, 66-120 Kargowa

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyla informację: Michał Jaskulski Data wytworzenia informacji: 2006-01-31 11:22:53
Osoba, która odpowiada za treść: Michał Jaskulski Data wprowadzenia do BIP 2006-01-31 11:22:53
Wprowadził informację do BIP: Michał Jaskulski Data udostępnienia informacji: 2006-01-31 11:23:37
Osoba, która zmieniła informację: Michał Jaskulski Data ostatniej zmiany: 2006-01-31 11:23:37
Artykuł był wyświetlony: 3211 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku o wydanie decyzji

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2006-01-31 11:21:26

Akapit nr 1 - brak tytułu

Kargowa, dn. 31.01.2006 r.
Nasz znak: RL.7625-2/06


INFORMACJA

o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie
wniosku o wydanie decyzji

Zgodnie z art. 32 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 ze zmianami) zawiadamiam o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku
Biura Usług Projektowych i Nadzoru „VIABIT” , ul. Garbarska 6/6, 64-200 Wolsztyn, w imieniu którego działa Pan Wojciech Chałupka, z upoważnienia Burmistrza Kargowej z dnia 05 października 2005 r.(data wpływu: 25-01-2006) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Kasztanowej w Kargowej na działkach nr ewid: 127, 212, 153 i 311.

Wniosek dotyczący w/w inwestycji znajduje się do wglądu pokój nr 21 w tut. Urzędzie.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do wyżej wymienionej inwestycji w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.
Wnioski i uwagi winny zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy.
Wnioski i uwagi na piśmie należy kierować do Urzędu Miejskiego w Kargowej, ul. Rynek 33, 66-120 Kargowa

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyla informację: Michał Jaskulski Data wytworzenia informacji: 2006-01-31 11:21:26
Osoba, która odpowiada za treść: Michał Jaskulski Data wprowadzenia do BIP 2006-01-31 11:21:26
Wprowadził informację do BIP: Michał Jaskulski Data udostępnienia informacji: 2006-01-31 11:23:47
Osoba, która zmieniła informację: Michał Jaskulski Data ostatniej zmiany: 2006-01-31 11:23:47
Artykuł był wyświetlony: 3248 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku o wydanie decyzji

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2005-12-29 11:46:15

Akapit nr 1 - brak tytułu

Kargowa, dn. 29.12.2005 r.

Nasz znak: RL.7625-6/05

INFORMACJA
o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie
wniosku o wydanie decyzji

 
Zgodnie z art. 32 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 ze zmianami) zawiadamiam o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku Pana Włodzimierza Walczaka, zam. ul. Broniewskiego 16/9, 62-600 Koło z dnia 19-12-2005 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie okręgowej stacji kontroli pojazdów samochodowych + 3 stanowiska szybkiej obsługi zlokalizowanego na działce nr ewid. 104 położonej w Chwalimiu, gm. Kargowa.

Wniosek dotyczący w/w inwestycji znajduje się do wglądu pokój nr 21 w tut. Urzędzie.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do wyżej wymienionej inwestycji w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.
Wnioski i uwagi winny zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy.
Wnioski i uwagi na piśmie należy kierować do Urzędu Miejskiego w Kargowej, ul. Rynek 33, 66-120 Kargowa

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyla informację: Michał Jaskulski Data wytworzenia informacji: 2005-12-29 11:46:15
Osoba, która odpowiada za treść: Michał Jaskulski Data wprowadzenia do BIP 2005-12-29 11:46:15
Wprowadził informację do BIP: Michał Jaskulski Data udostępnienia informacji: 2005-12-29 12:17:10
Osoba, która zmieniła informację: Michał Jaskulski Data ostatniej zmiany: 2005-12-29 12:17:10
Artykuł był wyświetlony: 3198 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku o wydanie decyzji

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2005-11-03 13:31:01

Akapit nr 1 - brak tytułu

Kargowa, dn. 03.11.2005 r.

Nasz znak: RL.7625-5/05

INFORMACJA
o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie
wniosku o wydanie decyzji
 
Zgodnie z art. 32 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 ze zmianami) zawiadamiam o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku Nestle Polska S.A. ul. Szturmowa 2, 02-678 Warszawa, Oddział w Kargowej, ul. Kolejowa 1, 66-120 Kargowa z dnia 25-10-2005 r.
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie podczyszczalni ścieków produkcyjnych o wydajności 100 m3/dobę dla Nestle Polska S.A. O/Kargowa ul. Kolejowa 1, 66-120 Kargowa zlokalizowanej na działce nr ewid. 1268 położonej w I obrębie miasta Kargowa.

Wniosek dotyczący w/w inwestycji znajduje się do wglądu pokój nr 21 w tut. Urzędzie.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do wyżej wymienionej inwestycji w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.
Wnioski i uwagi winny zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy.
Wnioski i uwagi na piśmie należy kierować do Urzędu Miejskiego w Kargowej, ul. Rynek 33, 66-120 Kargowa

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyla informację: Michał Jaskulski Data wytworzenia informacji: 2005-11-03 13:31:01
Osoba, która odpowiada za treść: Michał Jaskulski Data wprowadzenia do BIP 2005-11-03 13:31:01
Wprowadził informację do BIP: Michał Jaskulski Data udostępnienia informacji: 2005-11-03 13:31:26
Osoba, która zmieniła informację: Michał Jaskulski Data ostatniej zmiany: 2005-11-03 13:31:26
Artykuł był wyświetlony: 3317 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku o wydanie decyzji

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2005-10-26 13:55:22

Akapit nr 1 - brak tytułu

Kargowa, dn. 26.10.2005 r.

Nasz znak: RL.7625-4/05

INFORMACJA
o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie
wniosku o wydanie decyzji
 
Zgodnie z art. 32 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 ze zmianami) zawiadamiam o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku Nestle Polska S.A. ul. Szturmowa 2, 02-678 Warszawa, Oddział w Kargowej, ul. Kolejowa 1, 66-120 Kargowa z dnia 23-09-2005 r. (data wpływu: 13-10-2005 r.).
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie głównego bloku produkcyjnego o około 1350 m2 na potrzeby nowej linii oblewania i wypieku wafli w Zakładzie Nestle Polska S.A. O/Kargowa ul. Kolejowa 1, 66-120 Kargowa na działkach nr ewid. 1268, 1266, 1265 położonych w I obrębie miasta Kargowa.

Wniosek dotyczący w/w inwestycji znajduje się do wglądu pokój nr 21 w tut. Urzędzie.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do wyżej wymienionej inwestycji w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.
Wnioski i uwagi winny zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy.
Wnioski i uwagi na piśmie należy kierować do Urzędu Miejskiego w Kargowej, ul. Rynek 33, 66-120 Kargowa

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyla informację: Michał Jaskulski Data wytworzenia informacji: 2005-10-26 13:55:22
Osoba, która odpowiada za treść: Michał Jaskulski Data wprowadzenia do BIP 2005-10-26 13:55:22
Wprowadził informację do BIP: Michał Jaskulski Data udostępnienia informacji: 2005-10-26 13:56:26
Osoba, która zmieniła informację: Michał Jaskulski Data ostatniej zmiany: 2005-10-26 13:56:26
Artykuł był wyświetlony: 3256 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku o wydanie decyzji

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2005-10-19 14:11:13

Akapit nr 1 - brak tytułu

Kargowa, dn. 19.10.2005 r.

Nasz znak: RL.7625-3/05
 
INFORMACJA o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku o wydanie decyzji
 
Zgodnie z art. 32 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 ze zmianami) zawiadamiam o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku Ubojni Przetwórni Drobiu KUL-DRUB Ryszard Kulus, Ewa Kulus Spółka Jawna Chwalim 105, 66-120 Kargowa z dnia 04-10-2005 r.,
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie podczyszczalni ścieków produkcyjnych o wydajności 150 m3/dobę dla Ubojni Przetwórni Drobiu KUL-DRUB Ryszard Kulus, Ewa Kulus zlokalizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych 77/1 i 77/2 położonych w obrębie Chwalimia.

Wniosek dotyczący w/w inwestycji znajduje się do wglądu pokój nr 21 w tut. Urzędzie.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do wyżej wymienionej inwestycji w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.
Wnioski i uwagi winny zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy.
Wnioski i uwagi na piśmie należy kierować do Urzędu Miejskiego w Kargowej, ul. Rynek 33, 66-120 Kargowa

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyla informację: Michał Jaskulski Data wytworzenia informacji: 2005-10-19 14:11:13
Osoba, która odpowiada za treść: Michał Jaskulski Data wprowadzenia do BIP 2005-10-19 14:11:13
Wprowadził informację do BIP: Michał Jaskulski Data udostępnienia informacji: 2005-10-19 14:11:22
Osoba, która zmieniła informację: Michał Jaskulski Data ostatniej zmiany: 2005-10-19 14:11:22
Artykuł był wyświetlony: 3285 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku o wydanie decyzji

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2005-09-22 12:29:31

Akapit nr 1 - brak tytułu

Kargowa, dn. 20.09.2005 r.
Nasz znak: RL.7625-2/05

INFORMACJA
o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie
wniosku o wydanie decyzji

Zgodnie z art. 32 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 ze zmianami) zawiadamiam o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku Elżbiety i Tadeusza Brychcy z dnia 23-08-2005 r.,
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch kurników o obsadzie 52332 szt. na działkach o numerach ewidencyjnych 623/1 i 624 położonych w obrębie Wojnowo.

Wniosek oraz raport dot. w/w inwestycji znajduje się do wglądu pokój nr 21 w tut. Urzędzie.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do wyżej wymienionej inwestycji w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.
Wnioski i uwagi winny zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy.
Wnioski i uwagi na piśmie należy kierować do Urzędu Miejskiego w Kargowej, ul. Rynek 33, 66-120 Kargowa

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyla informację: Michał Jaskulski Data wytworzenia informacji: 2005-09-22 12:29:31
Osoba, która odpowiada za treść: Michał Jaskulski Data wprowadzenia do BIP 2005-09-22 12:29:31
Wprowadził informację do BIP: Michał Jaskulski Data udostępnienia informacji: 2005-09-22 12:29:45
Osoba, która zmieniła informację: Michał Jaskulski Data ostatniej zmiany: 2005-09-22 12:29:45
Artykuł był wyświetlony: 3353 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku o wydanie decyzji

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2005-09-22 12:27:38

Akapit nr 1 - brak tytułu

Kargowa, dn. 20.09.2005 r.
Nasz znak: RL.7625-1/05
 
INFORMACJA
o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie
wniosku o wydanie decyzji

Zgodnie z art. 32 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 ze zmianami) zawiadamiam o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku Stefanii i Jarosława Brychcy z dnia 23-08-2005 r.,
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch kurników o obsadzie 2 x 30.000 szt na działce o numerze ewidencyjnym 13/2 położonej w obrębie Wojnowo.

Wniosek oraz raport dot. w/w inwestycji znajduje się do wglądu pokój nr 21 w tut. Urzędzie.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do wyżej wymienionej inwestycji w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.
Wnioski i uwagi winny zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy.
Wnioski i uwagi na piśmie należy kierować do Urzędu Miejskiego w Kargowej, ul. Rynek 33, 66-120 Kargowa

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyla informację: Michał Jaskulski Data wytworzenia informacji: 2005-09-22 12:27:38
Osoba, która odpowiada za treść: Michał Jaskulski Data wprowadzenia do BIP 2005-09-22 12:27:38
Wprowadził informację do BIP: Michał Jaskulski Data udostępnienia informacji: 2005-09-22 12:29:49
Osoba, która zmieniła informację: Michał Jaskulski Data ostatniej zmiany: 2005-09-22 12:29:49
Artykuł był wyświetlony: 3298 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Kargowej
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu