ˆ

Ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

INFORMACJA o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku o wydanie decyzji

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2005-09-22 12:27:38

Akapit nr 1 - brak tytułu

Kargowa, dn. 20.09.2005 r.
Nasz znak: RL.7625-1/05
 
INFORMACJA
o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie
wniosku o wydanie decyzji

Zgodnie z art. 32 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 ze zmianami) zawiadamiam o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku Stefanii i Jarosława Brychcy z dnia 23-08-2005 r.,
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch kurników o obsadzie 2 x 30.000 szt na działce o numerze ewidencyjnym 13/2 położonej w obrębie Wojnowo.

Wniosek oraz raport dot. w/w inwestycji znajduje się do wglądu pokój nr 21 w tut. Urzędzie.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do wyżej wymienionej inwestycji w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.
Wnioski i uwagi winny zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy.
Wnioski i uwagi na piśmie należy kierować do Urzędu Miejskiego w Kargowej, ul. Rynek 33, 66-120 Kargowa

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyla informację: Michał Jaskulski Data wytworzenia informacji: 2005-09-22 12:27:38
Osoba, która odpowiada za treść: Michał Jaskulski Data wprowadzenia do BIP 2005-09-22 12:27:38
Wprowadził informację do BIP: Michał Jaskulski Data udostępnienia informacji: 2005-09-22 12:29:49
Osoba, która zmieniła informację: Michał Jaskulski Data ostatniej zmiany: 2005-09-22 12:29:49
Artykuł był wyświetlony: 3321 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2005-02-22 10:56:46

Akapit nr 1 - brak tytułu

Kargowa, dn. 18.02.2005 r.


Nasz znak: BU.7331-2/05INFORMACJA

o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie
wniosku o wydanie decyzjiZgodnie z art. 32 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 ze zmianami) zawiadamiam o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku Stefanii i Jarosława Brychcy z dnia 31-01-2005 r.,
o wydanie decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch kurników o obsadzie 2 x 15.000 szt na działce o numerze ewidencyjnym 13/2 położonej w obrębie Wojnowo.

Wniosek oraz raport dot. w/w inwestycji znajduje się do wglądu pokój nr 21 w tut. Urzędzie.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do wyżej wymienionej inwestycji w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.
Wnioski i uwagi winny zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy.
Wnioski i uwagi na piśmie należy kierować do Urzędu Miejskiego w Kargowej, ul. Rynek 33, 66-120 Kargowa
Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyla informację: Alicja Zdanowicz Data wytworzenia informacji: 2005-02-22 10:56:46
Osoba, która odpowiada za treść: Alicja Zdanowicz Data wprowadzenia do BIP 2005-02-22 10:56:46
Wprowadził informację do BIP: Teresa Gorzelanna Data udostępnienia informacji: 2005-02-22 10:56:56
Osoba, która zmieniła informację: Teresa Gorzelanna Data ostatniej zmiany: 2005-02-22 10:56:56
Artykuł był wyświetlony: 3917 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2005-02-22 10:52:06

Akapit nr 1 - brak tytułu

Kargowa, dn. 18.02.2005 r.


Nasz znak: BU.7331-3/05INFORMACJA

o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie
wniosku o wydanie decyzjiZgodnie z art. 32 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 ze zmianami) zawiadamiam o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku Elżbiety i Tadeusza Brychcy z dnia 31-01-2005 r.,
o wydanie decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch kurników o obsadzie 2 x 15.000 szt na działkach o numerach ewidencyjnych 623/1, 622/1 i 624 położonych w obrębie Wojnowo.

Wniosek oraz raport dot. w/w inwestycji znajduje się do wglądu pokój nr 21 w tut. Urzędzie.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do wyżej wymienionej inwestycji w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.
Wnioski i uwagi winny zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy.
Wnioski i uwagi na piśmie należy kierować do Urzędu Miejskiego w Kargowej, ul. Rynek 33, 66-120 Kargowa                                                                                                                                  

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyla informację: Teresa Gorzelanna Data wytworzenia informacji: 2005-02-22 10:52:06
Osoba, która odpowiada za treść: Teresa Gorzelanna Data wprowadzenia do BIP 2005-02-22 10:52:06
Wprowadził informację do BIP: Teresa Gorzelanna Data udostępnienia informacji: 2005-02-22 10:52:19
Osoba, która zmieniła informację: Teresa Gorzelanna Data ostatniej zmiany: 2005-02-22 10:52:19
Artykuł był wyświetlony: 3899 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ogłoszenie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2004-09-14 10:16:02

Akapit nr 1 - brak tytułu

Kargowa, dn. 10.09.2004 r.


Nasz znak: BU.7331-16/04INFORMACJA

o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie
wniosku o wydanie decyzjiZgodnie z art. 32 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 ze zmianami) zawiadamiam o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku „POLKOMTELU” S.A., Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa, z dnia 08.02.2004 r.(data wpływu: 23.02.2004 r.), w imieniu którego działa Grzegorz Żukowski, zam. ul. Powstańców Wlkp. 6, 64-115 Święciechowa o wydanie decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego stacji bazowej telefonii komórkowej PLUS GSM zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym 54/3 położonej w Kargowej przy ul. Dolnej 2, na terenie zakładu Acer.

Wniosek oraz raport dot. w/w inwestycji znajduje się do wglądu pokój nr 21 w tut. Urzędzie.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do wyżej wymienionej inwestycji w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.
Wnioski i uwagi winny zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy.
Wnioski i uwagi na piśmie należy kierować do Urzędu Miejskiego w Kargowej, ul. Rynek 33, 66-120 Kargowa


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyla informację: A.Z. Data wytworzenia informacji: 2004-09-14 10:16:02
Osoba, która odpowiada za treść: A.Z. Data wprowadzenia do BIP 2004-09-14 10:16:02
Wprowadził informację do BIP: Teresa Gorzelanna Data udostępnienia informacji: 2004-09-14 10:18:42
Osoba, która zmieniła informację: Teresa Gorzelanna Data ostatniej zmiany: 2004-09-14 10:18:42
Artykuł był wyświetlony: 3321 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ustalenie lokalizacji inwestycji

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2003-11-04 12:54:33

Akapit nr 1 - brak tytułu

Kargowa, dn. 03-11-2003 r.


Nasz znak: BU.7331-45/03


O G Ł O S Z E N I E

Stosownie z art. 32 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 ze zmianami) Burmistrz Kargowej informuje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku POLKOMTELU S.A., Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa, Oddział Regionalny Poznań, Plac Andersa 5, 61-894 Poznań, z dnia 20-10-2003 r.,
działającego przez pełnomocnika:


Elżbietę Walentynowicz prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Projektowo – Usługowe ,,Ewa-Elektryk” 65-735 Zielona Góra, ul. Batorego 61A/13 o wydanie decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego stacji bazowej cyfrowej telefonii komórkowej PLUS GSM–900 MHz Nr BT-33798 Smolno zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym 51/4 położonej w Kaliskiej obręb Smolno Wielkie.

W skład inwestycji wchodzą:


- Stalowa wieża antenowa o wysokości 50 m n.p.m. z fundamentami,

- Anteny sektorowe i paraboliczne mikrolinii umocowane na wieży,

- Kontener bazowy z wyposażeniem elektryczno - przesyłowym,

- Przyłącze energetyczne zasilające stację w energię elektryczną.


Wniosek oraz raport dot. w/w inwestycji znajduje się do wglądu pokój nr 21 w tut. Urzędzie.


Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do wyżej wymienionej inwestycji w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.
Wnioski i uwagi winny zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy.
Wnioski i uwagi na piśmie należy kierować do Urzędu Miejskiego w Kargowej, ul. Rynek 33, 66-120 Kargowa

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyla informację: Alicja Zdanowicz Data wytworzenia informacji: 2003-11-04 12:54:33
Osoba, która odpowiada za treść: Alicja Zdanowicz Data wprowadzenia do BIP 2003-11-04 12:54:33
Wprowadził informację do BIP: Teresa Gorzelanna Data udostępnienia informacji: 2003-11-04 13:03:52
Osoba, która zmieniła informację: Teresa Gorzelanna Data ostatniej zmiany: 2003-11-04 13:03:52
Artykuł był wyświetlony: 3288 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Kargowej
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu