ˆ

Rok 2004

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Uchwała Nr XIX/116/04

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2005-02-07 10:53:57

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XIX/116/04 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia ,,Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kargowa’’ i ,,Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kargowa’’

Uchwała Nr XIX / 115 / 04

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2005-02-07 10:47:01

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XIX / 115 / 04 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kargowa

Uchwała Nr XIX / 114 / 04

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2005-01-18 13:44:36

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XIX / 114 / 04 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków oraz innych składników wynagradzania w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kargowa

Uchwała Nr XIX/113/04

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2005-02-07 10:18:16

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XIX/113/04 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Uchwała Nr XVIII/112/04

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2005-01-18 13:29:35

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XVIII/112/04 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 14 grudnia 2004 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie podatku od posiadania psów, opłaty targowej , opłaty miejscowej

Uchwała Nr XVIII/111/04

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2005-01-18 13:09:55

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XVIII/111/04 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 14 grudnia 2004 roku w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego

Uchwała Nr XVII/109/04

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2005-01-07 12:24:16

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XVII/109/04 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata

Uchwała Nr XVII/108/04

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2005-01-07 12:15:12

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XVII/108/04 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Kargowa

Uchwała Nr XVII/107/04

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2005-01-07 12:06:57

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XVII/107/04 Rady Miejskiej w Kargowej dnia 01 grudnia 2004 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kargowa.

Uchwała Nr XVII/106/04

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2005-01-07 11:58:52

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XVII/106/04 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 1 grudnia 2004 r w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków oraz innych składników wynagrodzenia w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kargowa.

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Kargowej
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu