ˆ

Rok 2005

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Uchwała Nr XXVIII/178/05

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2005-12-23 07:49:55

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXVIII/178/05 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 15 grudnia 2005 r w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Kargowa nieruchomości gruntowych od Agencji Nieruchomości Rolnych

Uchwała Nr XXVIII/177/05

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2005-12-23 07:41:34

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXVIII/177/05 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wykazu wydatków, które w 2005 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego

Uchwała Nr XXVIII/176/05

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2005-12-20 13:57:39

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXVIII/176/05 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

Uchwała Nr XXVIII/175/05

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2005-12-20 13:05:30

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXVIII/175/05 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Gminy Kargowa na 2006 rok

Uchwała Nr XXVIII/174/05

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2005-12-20 13:02:38

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXVIII/174/05 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych przyznawanych nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kargowa na rok 2006.

Uchwała Nr XXVIII/173/05

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2005-12-20 12:56:58

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXVIII/173/05 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków oraz innych składników wynagradzania w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kargowa

Uchwała Nr XXVII/172/05

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2005-12-20 12:52:56

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXVII/172/05 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 29 listopada 2005 r w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Kargowa

Uchwała Nr XXVII/171/05

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2005-12-20 12:50:50

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXVII/171/05 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie dodatków mieszkaniowych przyznawanych nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kargowa na rok 2006.

Uchwała Nr XXVII/170/05

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2005-12-20 12:48:20

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXVII/170/05 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na 2006 r.

Uchwała Nr XXVII/169/05

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2005-12-20 12:41:14

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXVII/169/05 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 29 listopada 2005 r w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w gminie Kargowa.

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Kargowej
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu