ˆ

Akty prawa miejscowego

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
41 2011-12-12 akty prawa miejscowego w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Kargowa 0007.105.2011 Obowiązujący
42 2011-12-12 akty prawa miejscowego w sprawie zaliczenia dróg do kategorii publicznych dróg gminnych 0007.103.2011 Obowiązujący
43 2011-12-12 akty prawa miejscowego w sprawie regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków oraz innych składników wynagradzania w placówkach oświatowych Gminy Kargowa 0007.101.2011 Obowiązujący
44 2011-12-12 akty prawa miejscowego w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kargowa 0007.102.2011 Obowiązujący
45 2011-11-14 akty prawa miejscowego w sprawie zmiany uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Kargowa i wsi Wojnowo w przedmiocie zmiany granic 0007.100.2011 Obowiązujący
46 2011-11-14 akty prawa miejscowego w sprawie zmiany uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Kargowa w przedmiocie zmiany granic 0007.99.2011 Obowiązujący
47 2011-11-14 akty prawa miejscowego w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego 0007.98.2011 Obowiązujący
48 2011-11-14 akty prawa miejscowego w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony 0007.93.2011 Obowiązujący
49 2011-11-14 akty prawa miejscowego w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012 0007.91.2011 Obowiązujący
50 2011-11-14 akty prawa miejscowego w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk przy ulicy Górnej w Kargowej 0007.88.2011 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Kargowej
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu