ˆ

Akty prawa miejscowego

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
81 2010-11-10 akty prawa miejscowego w sprawie: opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Kargowa XXXVI/238/10 Obowiązujący
82 2010-11-10 akty prawa miejscowego w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. XXXVI/233/10 Obowiązujący
83 2010-11-10 akty prawa miejscowego sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Kargowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011 XXXVI/232/10 Obowiązujący
84 2010-10-06 akty prawa miejscowego w sprawie przekazania w użytkowanie sołectwom Gminy Kargowa nieruchomości oraz uchwalenia regulaminu świetlic wiejskich XXXV/228/10 Obowiązujący
85 2010-10-06 akty prawa miejscowego w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego XXXV/224/10 Obowiązujący
86 2010-10-06 akty prawa miejscowego w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w należnościach pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg XXXV/223/10 Obowiązujący
87 2010-10-06 akty prawa miejscowego w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowychna terenie gminy Kargowa XXXV/222/10 Obowiązujący
88 2010-10-06 akty prawa miejscowego w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzorów formularzy w zakresie informacji i deklaracji podatkowych XXXV/221/10 Obowiązujący
89 2010-10-06 akty prawa miejscowego w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości XXXV/220/10 Obowiązujący
90 2003-02-14 akty prawa miejscowego w sprawie Statutu Gminy Kargowa IV/12/03 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Kargowej
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu