ˆ

Akty prawa miejscowego

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2013-08-26 akty prawa miejscowego w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk w Smolnie Wielkim. 0007.259.2013 Obowiązujący
2 2013-06-17 akty prawa miejscowego w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kargowa. 0007.250.2013 Obowiązujący
3 2013-05-20 akty prawa miejscowego w sprawie zmiany Statutu Gminy Kargowa. 0007.242.2013 Obowiązujący
4 2013-03-25 akty prawa miejscowego w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony 0007.236.2013 Obowiązujący
5 2013-02-18 akty prawa miejscowego w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kargowa dla terenów położonych w obrębach: Chwalim, Smolno Wielkie, Dąbrówka i Karszyn. 0007.232.2013 Obowiązujący
6 2013-02-18 akty prawa miejscowego w sprawie zmiany Statutu Gminy Kargowa. 0007.229.2013 Obowiązujący
7 2013-02-18 akty prawa miejscowego w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Kargowa przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. 0007.228.2013 Obowiązujący
8 2013-02-18 akty prawa miejscowego w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kargowa. 0007.225.2013 Obowiązujący
9 2013-02-18 akty prawa miejscowego w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kargowej. 0007.224.2013 Obowiązujący
10 2013-02-18 akty prawa miejscowego w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kargowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok. 0007.223.2013 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Kargowej
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu