ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2017-12-29

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:51:46 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie Nr 0050.94.2017 Burmistrza Kargowej z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej. Alicja Żachowska
09:50:16 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie Nr 0050.93.2017 Burmistrza Kargowej z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kargowa w roku 2018 Alicja Żachowska
09:46:41 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie Nr 0050.92.2017 Burmistrza Kargowej z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie zasad obejmowania i sprawowania Patronatu Honorowego Burmistrza Kargowej. Alicja Żachowska
09:41:58 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie Nr 0050.91.2017 Burmistrza Kargowej z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego"Przebudowa drogi w obrębie działek nr 185,187,236,1323/5 w Kargowej - etap I " oraz badania i oceny ofert w tym postępowaniu. Alicja Żachowska
09:36:42 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie Nr 0050.90.2017 Burmistrza Kargowej z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego"Przewóz uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kargowej - 2018 " oraz badania i oceny ofert w tym postępowaniu. Alicja Żachowska
09:33:59 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie Nr 0050.89.2017 Burmistrza Kargowej z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2017 r. Alicja Żachowska
08:07:11 Upublicznienie elementu informacja UCHWAŁA Nr 0007.216.2017 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 18 grudnia 2017 r.w sprawie określenia wykazu wydatków, które w 2017 r.nie wygasają z upływem roku budżetowego Alicja Żachowska
08:06:45 Upublicznienie elementu informacja UCHWAŁA Nr 0007.215.2017 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 18 grudnia 2017 r.w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony Alicja Żachowska
08:06:06 Upublicznienie elementu informacja UCHWAŁA Nr 0007.214.2017 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 18 grudnia 2017 r.w sprawie przyjęcia Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2018-2020 Alicja Żachowska
08:05:25 Upublicznienie elementu informacja UCHWAŁA Nr 0007.213.2017 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 18 grudnia 2017 r.w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kargowa na lata 2017 rok. Alicja Żachowska

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Kargowej
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu