ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2018-03-23

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:31:07 Upublicznienie elementu informacja UCHWAŁA Nr 0007.235.2018 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie przejęcia do wykonania zadania w zakresie zarządzania w ograniczonym zakresie odcinkiem drogi krajowej nr 32 na terenie Gminy Kargowa. Alicja Żachowska
10:28:07 Upublicznienie elementu informacja UCHWAŁA Nr 0007.234.2018 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na 2018 rok. Alicja Żachowska
10:22:31 Upublicznienie elementu informacja UCHWAŁA Nr 0007.233.2018 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw, po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat. Alicja Żachowska
10:18:51 Upublicznienie elementu informacja UCHWAŁA Nr 0007.232.2018 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kargowa na 2018 rok. Alicja Żachowska
10:15:14 Upublicznienie elementu informacja UCHWAŁA Nr 0007.231.2018 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Alicja Żachowska
10:10:54 Upublicznienie elementu informacja UCHWAŁA Nr 0007.230.2018 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Alicja Żachowska
10:07:54 Upublicznienie elementu informacja UCHWAŁA Nr 0007.229.2018 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zasad przyznawania Nagrody Burmistrza dla dzieci i młodzieży w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży zamieszkałych na terenie gminy Kargowa. Alicja Żachowska
10:03:11 Upublicznienie elementu informacja UCHWAŁA Nr 0007.228.2018 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży zamieszkałych na terenie gminy Kargowa. Alicja Żachowska
09:47:42 Upublicznienie elementu informacja UCHWAŁA Nr 0007.227.2018 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kargowa na rok budżetowy 2018.. Alicja Żachowska
09:42:56 Upublicznienie elementu informacja UCHWAŁA Nr 0007.226.2018 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym w Kargowej dla którego organem prowadzącym jest Gmina Kargowa. Alicja Żachowska

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Kargowej
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu