ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2018-10-03

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:19:11 Upublicznienie elementu informacja UCHWAŁA Nr 0007.281.2018 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 24 września 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany nr 3 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kargowa. Alicja Żachowska
11:15:56 Upublicznienie elementu informacja UCHWAŁA Nr 0007.280.2018 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 24 września 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kargowa obejmującego tereny w obrębie miasta Kargowa w rejonie ul. 27 Stycznia. Alicja Żachowska
09:46:42 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie Nr 0050.77.2018 Burmistrza Kargowej z dnia 2 października 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego "Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Kargowa" oraz badania i oceny ofert w tym postępowaniu. Alicja Żachowska
09:35:48 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie Nr 0050.76.2018 Burmistrza Kargowej z dnia 28 września 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kargowa w roku 2018. Alicja Żachowska
09:17:21 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie Nr 0050.75.2018 Burmistrza Kargowej z dnia 18 września 2018 roku w sprawie dzierżawy nieruchomości. Alicja Żachowska
09:14:04 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie Nr 0050.74.2018 Burmistrza Kargowej z dnia 11 września 2018 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2018 rok Alicja Żachowska

Zmiany z dnia: 2018-10-02

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:52:09 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Kargowa Marta Kamrowska
09:54:23 Upublicznienie elementu informacja POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze I z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Administrator Systemu

Zmiany z dnia: 2018-10-01

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:52:18 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Kargowej z dnia 1 października 2018 r. Administrator Systemu
15:16:06 Upublicznienie elementu informacja Burmistrz Kargowej ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kargowa w roku 2018 Administrator Systemu

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Kargowej
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu