ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2019-02-15

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:18:24 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Kargowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2018 Administrator Systemu
12:17:36 Deaktywacja elementu załącznik do informacji Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Kargowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2018 Administrator Systemu
11:32:30 Upublicznienie elementu informacja Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Kargowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2018 Administrator Systemu

Zmiany z dnia: 2019-02-14

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:41:04 Upublicznienie elementu informacja UCHWAŁA Nr 126/2019 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w ZIELONEJ GÓRZE z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kargowa na lata 2019 - 2027 Administrator Systemu

Zmiany z dnia: 2019-02-12

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:35:48 Upublicznienie elementu informacja Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę drogi gminnej z oświetleniem ulicznym w obrębie ewid. 0008 Wojnowo jednostka ewid. 080904_5 Kargowa Administrator Systemu
14:01:15 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie w sprawie wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na wymianie i budowie sieci elektroenergetycznej SN-15kV na działkach nr ewid. 12, 7, 8, 9, 10/1, 10/2, 11, 29 w obrębie miejscowości Smolno Wielkie w gminie Kargowa.
(widoczna od 2019-02-12 00:00:00)
Adrianna Kłys-Kozubska

Zmiany z dnia: 2019-02-11

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:25:46 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej średniego napięcia na działkach nr ewid. 394, 395/1, 152/6, 152/5, 393/6, 383, 383/1 w obrębie miejscowości Karszyn, w gminie Kargowa.
(widoczna od 2019-02-11 00:00:00)
Adrianna Kłys-Kozubska

Zmiany z dnia: 2019-02-07

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:37:09 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Petycja w sprawie analizy możliwości wdrożenia w urzędzie procedur związanych z pełnym używaniem środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego Marta Kamrowska
10:37:09 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Petycja w sprawie analizy możliwości wdrożenia w urzędzie procedur związanych z pełnym używaniem środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego Marta Kamrowska
10:36:57 Upublicznienie elementu informacja Petycja w sprawie analizy możliwości wdrożenia w urzędzie procedur związanych z pełnym używaniem środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego Marta Kamrowska

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Kargowej