ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2018-10-19

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:05:19 Upublicznienie elementu informacja Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
(widoczna od 2018-10-19 00:00:00)
Patrycja Horbowa
08:55:48 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie Nr 0050.82.2018 Burmistrza Kargowej z dnia 17 października 2018 roku w sprawie zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomości będące własnością Gminy Kargowa, które zostaną przejęte przez Powiat Zielonogórski w związku z budową przez Gminę Kargowa ścieżki rowerowej w pasie drogi powiatowej nr 1191F w ramach projektu "Zintegrowany system ścieżek rowerowych w gminach Babimost, Kargowa". Alicja Żachowska
08:49:23 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie Nr 0050.81.2018 Burmistrza Kargowej z dnia 17 października 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego "Przebudowa ulicy Polnej w Kargowej (km 0+000,00-0+315,00)" oraz badania i oceny ofert w tym postępowaniu. Alicja Żachowska
08:43:14 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie Nr 0050.80.2018 Burmistrza Kargowej z dnia 16 października 2018 roku w sprawie zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomości będące własnością Gminy Kargowa, które zostaną przejęte przez Skarb Państwa w związku z budową przez Gminę Kargowa ścieżki rowerowej w pasie drogi krajowej nr 32 w ramach projektu "Zintegrowany system ścieżek rowerowych w gminach Babimost, Kargowa". Alicja Żachowska
08:34:39 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie Nr 0050.79.2018 Burmistrza Kargowej z dnia 9 października 2018 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości. Alicja Żachowska
08:31:40 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie Nr 0050.78.2018 Burmistrza Kargowej z dnia 3 października 2018 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2018 rok Alicja Żachowska

Zmiany z dnia: 2018-10-18

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:02:17 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Przebudowa ulicy Polnej w Kargowej (km 0+000,00 – 0+315,00) Marta Kamrowska

Zmiany z dnia: 2018-10-17

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
08:56:58 Upublicznienie elementu informacja UCHWAŁA Nr 0007.292.2018 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 15 października 2018 r. w sprawie udzielenia bonifikaty z tytułu opłaty za przekształcenie prawa współużytkowania wieczystego w prawo współwłasności nieruchomości Alicja Żachowska
08:50:41 Upublicznienie elementu informacja UCHWAŁA Nr 0007.291.2018 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 15 października 2018 r. w sprawie wspólnej obsługi jednostek budżetowych gminy Kargowa Alicja Żachowska
08:41:59 Upublicznienie elementu informacja UCHWAŁA Nr 0007.290.2018 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kargowa na 2018 rok. Alicja Żachowska

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Kargowej