ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 6073
O biuletynie 8940
Mapa biuletynu 6017

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Kargowa 21685
Status prawny 6395
Przedmiot działania 5947
Rada Miejska 13072
informacje teleadresowe 6249
skład osobowy rady 2018-2023 2268
skład osobowy rady 2014-2018 65712
komisje rady 9721
tryb działania 6111
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 4336
Rok 2019 288
Rok 2018 2820
Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej 4739
Rok 2019 269
Rok 2018 4054
Rok 2017 9577
Transmisje z obrad sesji oraz komisji Rady Miejskiej 1810
Nagrania archiwalne z obrad sesji RM 1216
Nagrania archiwalne z obrad komisji RM 535
Protokoły głosowań imiennych 282
Interpelacje i zapytania radnych RM w Kargowej 504
Radna Tomczak Aleksandra 289
Radny Wita Krystian 1129
Radny Pokorski Łukasz 544
Radny Walczak Daniel 145
Kluby Radnych 126
Protokoły z sesji RM 1298
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 4
ROK 2019 575
ROK 2018 5091
ROK 2017 12296
ROK 2016 13638
ROK 2015 15533
ROK 2014 25284
ROK 2013 30321
ROK 2012 38911
ROK 2011 26613
ROK 2010 28702
ROK 2009 21788
ROK 2007 25310
ROK 2008 23488
ROK 2006 13570
Protokoły z posiedzeń komisji 0
ROK 2015 969
ROK 2014 1184
ROK 2013 4069
ROK 2012 14466
ROK 2011 16032
ROK 2010 2153
Uchwały Rady Miejskiej 469
Projekty uchwał 27
ROK 2019 979
ROK 2018 18397
ROK 2017 36863
ROK 2016 58991
ROK 2015 61007
ROK 2014 104881
ROK 2013 97703
Uchwały Rady Miejskiej 278
Rok 2019 1017
Rok 2018 29871
Rok 2017 56015
Rok 2016 81345
Rok 2015 96282
Rok 2014 160278
Rok 2013 138309
Rok 2012 150204
Rok 2011 198419
Rok 2010 142577
Rok 2009 100891
Rok 2008 115524
Rok 2007 131156
Rok 2006 113175
Rok 2005 111154
Rok 2004 110054
Rok 2003 87200
Rok 2002 35987
Projekty uchwał do konsultacji 4182
Statut gminy 37196
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kargowa 9209
Urząd Miejski 346
informacje teleadresowe 31931
Burmistrz 11034
organizacja urzędu 37443
tryb działania 6171
Jednostki organizacyjne 38720
SP Kargowa 16463
Przedszkole 7759
Rejestr Instytucji Kultury 5557
Spółki z udziałem gminy 2672
Uchwały 1988
Jednostki pomocnicze 25272
Zarządzenia Burmistrza 251
Kodeks etyki pracowników samorządowych 3860
Regulamin organizacyjny urzędu 33230
Działalność lobbingowa 2242
Zarządzenia 17860
ROK 2019 814
ROK 2018 33498
ROK 2017 75819
ROK 2016 113297
ROK 2015 121450
ROK 2014 184514
ROK 2013 208886
ROK 2012 210733
ROK 2011 174505
ROK 2010 168292
ROK 2009 151630
ROK 2008 124509
Akty prawa miejscowego 483880
Finanse 293
Numery rachunków bankowych Urzędu Miejskiego w Kargowej 8671
Rachunki Masowe 0
informacje 456
Rok 2017 1152
Rok 2016 4370
Rok 2015 4107
rok 2014 4308
rok 2013 5368
rok 2012 6190
rok 2011 6127
rok 2010 7112
rok 2009 8066
rok 2008 7853
rok 2007 9070
rok 2006 9607
rok 2005 15514
Budżet Gminy 1244
Rok 2019 325
Rok 2018 2617
Rok 2017 4198
Rok 2016 4939
Rok 2015 4801
Rok 2014 6905
Rok 2013 6126
Rok 2012 6747
Rok 2011 7088
Rok 2010 7449
Rok 2008 5982
Rok 2009 5413
Rok 2007 5998
Rok 2006 5590
Informacje kwartalne 161
rok 2018 4078
rok 2017 12485
rok 2016 22783
rok 2015 26814
rok 2014 35021
rok 2013 26688
rok 2012 34335
rok 2011 35969
rok 2010 30500
rok 2009 12364
rok 2008 12589
rok 2007 11732
rok 2006 11527
Informacje roczne 355
Rok 2018 20
Rok 2017 2103
Rok 2016 4043
Rok 2015 5438
Rok 2014 6354
Rok 2013 18192
Rok 2012 12253
Rok 2011 15584
Rok 2010 23678
Rok 2009 15823
Rok 2008 11260
Rok 2007 13354
Rok 2006 13673
Podatki i opłaty 265
Rok 2018 664
Rok 2017 2618
Rok 2016 8078
Rok 2011 8016
rok 2010 5927
rok 2009 4495
rok 2008 4723
rok 2007 4604
rok 2006 4705
rok 2005 4643
Schemat przeprowadzania kontroli podatkowej przedsiębiorców 158
Schemat czynności sprawdzających przeprowadzania kontroli podatkowej 374
Schemat przeprowadzania kontroli podatkowej 357
Opinie RIO 44299
Majątek Gminy 3752
Interpretacje indywidualne 8187
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 18479
Ochrona Środowiska 33900
Publicznie dostępny wykaz danych 0
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 5204
Informacje/Obwieszczenia 66192
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Ankieta 4628
Azbest 7930
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 852
Program opieki nad zwierzętami 23400
Ewidencja kąpielisk 1500
Ewidencja miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli 1368
Bezpłatna pomoc prawna 6648
Zaproszenia do składania ofert 82691
Zarządzanie kryzysowe 6854
Obrona cywilna 3347
Zamówienia Publiczne 322702
Plan zamówień 2637
Przetargi 665419
Zamówienia Publiczne - archiwum 429337
Ogłoszenia 420914
Zagospodarowanie przestrzenne 2683
Gospodarka nieruchomościami 2403
Rejestry i ewidencje 12951
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 134285
Ogłoszenie o konkursach 130081
Druki do pobrania 3753
Wzory ofert i sprawozdań 3114
Ankieta dla podmiotów 5437
Tryb uproszczony 12705
Konsultacje 17372
Sprawozdania 5355
Ddokumenty dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi 6271
Petycje 4302
Informacje ogólne 3617
Petycje składane do Burmistrza - Rejestr petycji 13394
Petycje składane do Rady Miejskiej - Rejestr petycji 1366
Informacje o petycjach rozpatrywanych w roku poprzednim 2118
Oświadczenia Majątkowe 1318
Pracownicy urzędu 266
Rozpoczęcie kadencji 2018-2023 454
koniec kadencji 2014-2018 1034
Rok 2018 5441
Rok 2017 9630
Rok 2016 10749
Rok 2015 17178
Rok 2014 27266
Rozpoczęcie kadencji 2014-2018 3753
Rok 2013 30670
Rok 2012 35462
Rok 2011 45490
Rok 2010 30456
Rozpoczęcie kadencji 2006-2010 5813
Rok 2009 12820
Rok 2008 12182
Rok 2007 12418
Rok 2006 13603
Rok 2005 12436
koniec kadencji 2002-2006 8325
Rok 2004 14788
Rok 2003 17297
Dyrektorzy Jednostek Organizacyjnych 717
Rok 2018 1978
Rok 2017 4131
Rok 2016 6082
Rok 2015 7131
Rok 2014 10305
Rok 2013 12330
Rok 2012 21295
Rok 2011 19141
Rok 2010 23266
Rok 2009 17513
Rok 2008 17406
Rok 2007 17884
Rok 2006 16291
Rok 2005 15132
Rok 2004 19392
Rok 2003 18081
Radni Gminy 1170
Rozpoczęcie kadencji 2018-2023 2470
koniec kadencji 2014-2018 2983
Rok 2018 5274
Rok 2017 12437
Rok 2016 16584
Rok 2015 17086
Rozpoczęcie kadencji 2014-2018 19901
Rok 2014 39908
Rok 2013 22775
Rok 2012 30106
Rok 2011 33530
Rok 2010 61247
Rozpoczęcie kadencji 2006-2010 33737
Rok 2009 31958
Rok 2008 31673
Rok 2007 33295
koniec kadencji 2002-2006 31063
Rok 2006 32137
Rok 2005 29151
Rok 2004 29653
Rok 2003 4759
Obsługa interesantów w języku migowym 9528
Kontrole 98
2010 13852
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego 5527
Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. 5492
2011 2333
Najwyższa Izba Kontroli 3830
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 3740
Archiwum państwowe 3974
Wybory i Referenda 3902
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 49
Wybory samorządowe 2018 10336
Wybory ławników sądowych na kadencję 2016-2019 8202
Wybory do Sejmu i do Senatu 2015 25937
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015 13904
Referendum 2015 12433
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 14642
Wybory samorządowe 2014 4171
Informacje / obwieszczenia / rozporządzenia 32530
Wybory uzupełniające 2013 65
listopad 2013 r. 19037
wrzesień 2013 r. 19551
Wybory na ławników sądowych na kadencję 2012 - 2015 15415
Wybory ławników sądowych na kadencję 2008- 2011 5863
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011 17613
Wybory Prezydenckie RP 2010 10896
Wybory samorządowe 2010 7987
Informacje 16373
Okręgi wyborcze 5525
Obwody wyborcze 5105
Miejska Komisja Wyborcza 16222
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 10258
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2007 5076
Wybory samorządowe 2006 6122
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2005 5174
Wybory Prezydenckie RP 2005 5894
Nabór pracowników 1522
Regulamin naboru pracowników w Urzędzie Miejskim 8072
Wzory dokumentów 8292
Ogłoszenie o naborze pracownika w Urzędzie Miejskim 2047
2019 792
2018 7864
2017 3649
2014 14700
2013 15418
2012 12741
2011 18269
2010 14358
2009 5242
2008 7743
2006 5137
2005 5310
Ogłoszenie wyniku konkursu na stanowisko w Urzędzie Miejskim 44407
Regulamin naboru pracowników w OPS 6725
Ogłoszenie o naborze pracownika w OPS 19600
Ogłoszenie wyniku konkursu na stanowisko w OPS 15354
Ogłoszenie o naborze pracowników w ZS-P 3554
Rok 2015 4315
Rok 2012 2941
Zgromadzenia publiczne 8915
Dzienniki Ustaw i Monitory 10438
Co i jak załatwić? 323734
Wydziały 225094
Sprawy 274389
Konkursy 31530
Przedsiębiorcy 10352
Informacje dla przedsiębiorców 4996
Przedsiębiorca w Europie 4888
Ponowne wykorzystanie 3370
Ochrona Danych Osobowych 0
Klauzula informacyjna 1986
Kanały technologiczne w drogach 9300

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja Biuletynu 7138
Statystyki 7546
Rejestr zmian 1745560
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Kargowej
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu