ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 6025
O biuletynie 8831
Mapa biuletynu 5944

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Kargowa 21264
Status prawny 6258
Przedmiot działania 5813
Rada Miejska 13033
informacje teleadresowe 6078
skład osobowy rady 2018-2023 1073
skład osobowy rady 2014-2018 63319
komisje rady 9537
tryb działania 5964
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 4280
Rok 2019 97
Rok 2018 2226
Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej 4642
Rok 2019 66
Rok 2018 3206
Rok 2017 8606
Transmisje z obrad sesji oraz komisji Rady Miejskiej 1059
Nagrania archiwalne z obrad sesji RM 615
Nagrania archiwalne z obrad komisjii RM 196
Protokoły głosowań imiennych 88
Interpelacje i zapytania radnych RM w Kargowej 169
Radna Tomczak Aleksandra 106
Radny Wita Krystian 424
Radny Pokorski Łukasz 165
Protokoły z sesji RM 1294
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 4
ROK 2019 190
ROK 2018 4057
ROK 2017 11173
ROK 2016 12754
ROK 2015 14720
ROK 2014 23958
ROK 2013 29167
ROK 2012 38056
ROK 2011 25700
ROK 2010 27681
ROK 2009 20994
ROK 2007 24423
ROK 2008 22730
ROK 2006 13098
Protokoły z posiedzeń komisji 0
ROK 2015 947
ROK 2014 1157
ROK 2013 3972
ROK 2012 13851
ROK 2011 15423
ROK 2010 2113
Uchwały Rady Miejskiej 469
Projekty uchwał 27
ROK 2019 232
ROK 2018 14262
ROK 2017 33512
ROK 2016 55175
ROK 2015 57635
ROK 2014 99822
ROK 2013 93142
Uchwały Rady Miejskiej 278
Rok 2019 95
Rok 2018 23036
Rok 2017 50350
Rok 2016 75922
Rok 2015 90903
Rok 2014 152562
Rok 2013 132123
Rok 2012 143293
Rok 2011 189313
Rok 2010 137632
Rok 2009 96877
Rok 2008 110457
Rok 2007 125720
Rok 2006 108493
Rok 2005 106165
Rok 2004 105096
Rok 2003 83374
Rok 2002 34813
Projekty uchwał do konsultacji 4105
Statut gminy 36056
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kargowa 8987
Urząd Miejski 346
informacje teleadresowe 31196
Burmistrz 10657
organizacja urzędu 35403
tryb działania 6017
Jednostki organizacyjne 37984
SP Kargowa 16016
Przedszkole 7520
Rejestr Instytucji Kultury 5392
Spółki z udziałem gminy 2412
Uchwały 1752
Jednostki pomocnicze 24689
Zarządzenia Burmistrza 251
Kodeks etyki pracowników samorządowych 3747
Regulamin organizacyjny urzędu 31819
Działalność lobbingowa 2099
Zarządzenia 17852
ROK 2019 41
ROK 2018 24641
ROK 2017 68268
ROK 2016 105366
ROK 2015 113996
ROK 2014 175216
ROK 2013 199310
ROK 2012 200656
ROK 2011 166340
ROK 2010 161117
ROK 2009 144956
ROK 2008 119058
Akty prawa miejscowego 462374
Finanse 293
Numery rachunków bankowych Urzędu Miejskiego w Kargowej 8380
Rachunki Masowe 0
informacje 456
Rok 2017 895
Rok 2016 4078
Rok 2015 3906
rok 2014 4139
rok 2013 5198
rok 2012 5994
rok 2011 5938
rok 2010 6884
rok 2009 7859
rok 2008 7609
rok 2007 8798
rok 2006 9311
rok 2005 15026
Budżet Gminy 1241
Rok 2018 2370
Rok 2017 3933
Rok 2016 4759
Rok 2015 4670
Rok 2014 6773
Rok 2013 5997
Rok 2012 6610
Rok 2011 6970
Rok 2010 7312
Rok 2009 5287
Rok 2008 5849
Rok 2007 5886
Rok 2006 5449
Informacje kwartalne 161
rok 2018 2920
rok 2017 10947
rok 2016 21223
rok 2015 25094
rok 2014 33288
rok 2013 25492
rok 2012 32895
rok 2011 34357
rok 2010 29463
rok 2009 11984
rok 2008 12112
rok 2007 11412
rok 2006 11173
Informacje roczne 355
Rok 2017 1757
Rok 2016 3737
Rok 2015 5156
Rok 2014 6082
Rok 2013 17571
Rok 2012 11767
Rok 2011 15025
Rok 2010 22853
Rok 2009 15340
Rok 2008 10926
Rok 2007 12961
Rok 2006 13219
Podatki i opłaty 265
Rok 2018 592
Rok 2017 2418
Rok 2016 7707
Rok 2011 7834
rok 2010 5789
rok 2009 4388
rok 2008 4615
rok 2007 4495
rok 2006 4589
rok 2005 4520
Schemat przeprowadzania kontroli podatkowej przedsiębiorców 128
Schemat czynności sprawdzających przeprowadzania kontroli podatkowej 286
Schemat przeprowadzania kontroli podatkowej 269
Opinie RIO 41962
Majątek Gminy 3692
Interpretacje indywidualne 7871
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 18068
Ochrona Środowiska 33131
Publicznie dostępny wykaz danych 0
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 5019
Informacje/Obwieszczenia 62875
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Ankieta 4397
Azbest 7343
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 676
Program opieki nad zwierzętami 22389
Ewidencja kąpielisk 1211
Ewidencja miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli 1014
Bezpłatna pomoc prawna 6266
Zaproszenia do składania ofert 77769
Zarządzanie kryzysowe 6653
Obrona cywilna 3210
Zamówienia Publiczne 306634
Plan zamówień 2361
Przetargi 638507
Zamówienia Publiczne - archiwum 418989
Ogłoszenia 400581
Zagospodarowanie przestrzenne 1078
Gospodarka nieruchomościami 1300
Rejestry i ewidencje 12726
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 129471
Ogłoszenie o konkursach 124135
Druki do pobrania - Tryb uproszczony 3438
Nowe wzory ofert i sprawozdań 2899
Ankieta dla podmiotów 5303
Tryb uproszczony 11672
Konsultacje 16599
Sprawozdania 5126
Ddokumenty dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi 5777
Petycje 4105
Informacje ogólne 3466
Petycje składane do Burmistrza - Rejestr petycji 12074
Petycje składane do Rady Miejskiej - Rejestr petycji 1199
Informacje o petycjach rozpatrywanych w roku poprzednim 1948
Oświadczenia Majątkowe 1285
Pracownicy urzędu 266
Rozpoczęcie kadencji 2018-2023 9
koniec kadencji 2014-2018 858
Rok 2018 4605
Rok 2017 8967
Rok 2016 10245
Rok 2015 16611
Rok 2014 26473
Rozpoczęcie kadencji 2014-2018 3570
Rok 2013 29860
Rok 2012 34553
Rok 2011 44140
Rok 2010 29666
Rozpoczęcie kadencji 2006-2010 5665
Rok 2009 12467
Rok 2008 11848
Rok 2007 12075
Rok 2006 13174
Rok 2005 12080
koniec kadencji 2002-2006 8117
Rok 2004 14315
Rok 2003 16788
Dyrektorzy Jednostek Organizacyjnych 712
Rok 2018 1597
Rok 2017 3809
Rok 2016 5753
Rok 2015 6805
Rok 2014 9961
Rok 2013 11863
Rok 2012 20479
Rok 2011 18527
Rok 2010 22591
Rok 2009 16933
Rok 2008 16859
Rok 2007 17279
Rok 2006 15761
Rok 2005 14616
Rok 2004 18790
Rok 2003 17515
Radni Gminy 1139
Rozpoczęcie kadencji 2018-2023 1223
koniec kadencji 2014-2018 1959
Rok 2018 4173
Rok 2017 11363
Rok 2016 15620
Rok 2015 16223
Rozpoczęcie kadencji 2014-2018 18939
Rok 2014 37961
Rok 2013 21822
Rok 2012 28904
Rok 2011 32359
Rok 2010 58692
Rozpoczęcie kadencji 2006-2010 32580
Rok 2009 30842
Rok 2008 30643
Rok 2007 32090
koniec kadencji 2002-2006 29933
Rok 2006 31046
Rok 2005 28131
Rok 2004 28571
Rok 2003 4645
Obsługa interesantów w języku migowym 9331
Kontrole 98
2010 13568
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego 5385
Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. 5373
2011 2288
Najwyższa Izba Kontroli 3720
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 3610
Archiwum państwowe 3841
Wybory i Referenda 3891
Wybory samorządowe 2018 8651
Wybory do Sejmu i do Senatu 2015 24584
Wybory samorządowe 2014 4132
Informacje / obwieszczenia / rozporządzenia 31193
Referendum 2015 11764
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015 13260
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 14100
Wybory uzupełniające 2013 65
listopad 2013 r. 18410
wrzesień 2013 r. 18776
Wybory ławników sądowych na kadencję 2016-2019 7698
Wybory na ławników sądowych na kadencję 2012 - 2015 14857
Wybory ławników sądowych na kadencję 2008- 2011 5742
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011 16985
Wybory samorządowe 2010 7981
Informacje 15921
Okręgi wyborcze 5352
Obwody wyborcze 4947
Miejska Komisja Wyborcza 15690
Wybory Prezydenckie RP 2010 10615
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 9975
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2007 4940
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2005 5061
Wybory samorządowe 2006 5985
Wybory Prezydenckie RP 2005 5777
Nabór pracowników 1393
Regulamin naboru pracowników w Urzędzie Miejskim 7810
Wzory dokumentów 7882
Ogłoszenie o naborze pracownika w Urzędzie Miejskim 2039
2018 6919
2017 3375
2014 14488
2013 15197
2012 12491
2011 17947
2010 14185
2009 5112
2008 7513
2006 4991
2005 5173
Ogłoszenie wyniku konkursu na stanowisko w Urzędzie Miejskim 42478
Regulamin naboru pracowników w OPS 6570
Ogłoszenie o naborze pracownika w OPS 18983
Ogłoszenie wyniku konkursu na stanowisko w OPS 14802
Ogłoszenie o naborze pracowników w ZS-P 3547
Rok 2015 4141
Rok 2012 2802
Zgromadzenia publiczne 8324
Dzienniki Ustaw i Monitory 10265
Co i jak załatwić? 306456
Wydziały 209789
Sprawy 257909
Konkursy 30726
Przedsiębiorcy 10151
Informacje dla przedsiębiorców 4876
Przedsiębiorca w Europie 4781
Ponowne wykorzystanie 3183
Ochrona Danych Osobowych 0
Klauzula informacyjna 1561
Kanały technologiczne w drogach 8665

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja Biuletynu 7010
Statystyki 7427
Rejestr zmian 1663260
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Kargowej
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu