ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 6122
O biuletynie 9038
Mapa biuletynu 6083

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Kargowa 22068
Status prawny 6531
Przedmiot działania 6099
Rada Miejska 13108
Sprawozdania Przewodniczącego RM 183
informacje teleadresowe 6426
skład osobowy rady 2018-2023 3125
komisje rady 9899
tryb działania 6251
skład osobowy rady 2014-2018 68310
Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej 4860
Rok 2019 642
Rok 2018 5205
Rok 2017 10683
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 4414
Rok 2019 606
Rok 2018 3573
Nagrania archiwalne z obrad sesji RM 2142
Nagrania archiwalne z obrad komisji RM 1019
Interpelacje i zapytania radnych RM w Kargowej 679
Radna Tomczak Aleksandra 472
Radny Wita Krystian 1832
Radny Pokorski Łukasz 1037
Radny Walczak Daniel 388
Protokoły głosowań imiennych 463
Transmisje z obrad sesji oraz komisji Rady Miejskiej 2560
Kluby Radnych 277
Protokoły z sesji RM 1302
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 4
ROK 2019 837
ROK 2018 6303
ROK 2017 13589
ROK 2016 14672
ROK 2015 16437
ROK 2014 26768
ROK 2013 31673
ROK 2012 39937
ROK 2011 27733
ROK 2010 29838
ROK 2009 22713
ROK 2007 26343
ROK 2008 24341
ROK 2006 14090
Protokoły z posiedzeń komisji 0
ROK 2015 994
ROK 2014 1205
ROK 2013 4161
ROK 2012 15226
ROK 2011 16781
ROK 2010 2198
Uchwały Rady Miejskiej 469
Projekty uchwał 27
ROK 2019 2884
ROK 2018 23468
ROK 2017 41032
ROK 2016 63727
ROK 2015 65473
ROK 2014 111016
ROK 2013 103339
Uchwały Rady Miejskiej 278
Rok 2019 3018
Rok 2018 36741
Rok 2017 61691
Rok 2016 87256
Rok 2015 102087
Rok 2014 168442
Rok 2013 145047
Rok 2012 157752
Rok 2011 208371
Rok 2010 148195
Rok 2009 105219
Rok 2008 121024
Rok 2007 137025
Rok 2006 118192
Rok 2005 116585
Rok 2004 115449
Rok 2003 91369
Rok 2002 37230
Projekty uchwał do konsultacji 4251
Statut gminy 38223
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kargowa 9449
Urząd Miejski 346
informacje teleadresowe 32669
Burmistrz 11388
organizacja urzędu 39325
tryb działania 6308
Jednostki organizacyjne 39444
SP Kargowa 16904
Przedszkole 7941
Rejestr Instytucji Kultury 5711
Spółki z udziałem gminy 2909
Uchwały 2230
Jednostki pomocnicze 25883
Zarządzenia Burmistrza 251
Kodeks etyki pracowników samorządowych 3979
Regulamin organizacyjny urzędu 34474
Działalność lobbingowa 2370
Zarządzenia 17866
ROK 2019 2004
ROK 2018 41535
ROK 2017 83099
ROK 2016 120615
ROK 2015 128564
ROK 2014 193085
ROK 2013 217465
ROK 2012 219933
ROK 2011 182152
ROK 2010 174900
ROK 2009 157775
ROK 2008 129817
Akty prawa miejscowego 504916
Finanse 293
Numery rachunków bankowych Urzędu Miejskiego w Kargowej 8984
Rachunki Masowe 0
informacje 456
Rok 2017 1444
Rok 2016 4715
Rok 2015 4334
rok 2014 4514
rok 2013 5566
rok 2012 6406
rok 2011 6340
rok 2010 7370
rok 2009 8318
rok 2008 8116
rok 2007 9374
rok 2006 9917
rok 2005 16079
Budżet Gminy 1256
Rok 2019 608
Rok 2018 2842
Rok 2017 4432
Rok 2016 5097
Rok 2015 4924
Rok 2014 7020
Rok 2013 6233
Rok 2012 6868
Rok 2011 7205
Rok 2010 7576
Rok 2008 6108
Rok 2009 5535
Rok 2007 6105
Rok 2006 5723
Informacje kwartalne 161
rok 2019 112
rok 2018 5435
rok 2017 13946
rok 2016 24241
rok 2015 28289
rok 2014 36598
rok 2013 27846
rok 2012 35827
rok 2011 37529
rok 2010 31553
rok 2009 12754
rok 2008 13031
rok 2007 12089
rok 2006 11913
Informacje roczne 355
Rok 2018 287
Rok 2017 2439
Rok 2016 4327
Rok 2015 5712
Rok 2014 6619
Rok 2013 18849
Rok 2012 12656
Rok 2011 16141
Rok 2010 24480
Rok 2009 16295
Rok 2008 11600
Rok 2007 13742
Rok 2006 14075
Podatki i opłaty 265
Rok 2018 729
Rok 2017 2826
Rok 2016 8458
Rok 2011 8200
rok 2010 6082
rok 2009 4615
rok 2008 4845
rok 2007 4739
rok 2006 4837
rok 2005 4769
Schemat przeprowadzania kontroli podatkowej przedsiębiorców 195
Schemat czynności sprawdzających przeprowadzania kontroli podatkowej 486
Schemat przeprowadzania kontroli podatkowej 473
Opinie RIO 47163
Majątek Gminy 3809
Interpretacje indywidualne 8545
Sprawozdania finansowe 51
Rok 2018 6
Jednostki organizacyjne 8
Urząd Miejski 30
Ośrodek Pomocy Społecznej 39
Zespół Szkolno-Przedszkolny 24
Sprawozdania zbiorcze 35
Bilans budżetu gminy 32
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 18878
Ochrona Środowiska 34606
Publicznie dostępny wykaz danych 0
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 5385
Informacje/Obwieszczenia 69863
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Ankieta 4854
Azbest 8519
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 1012
Program opieki nad zwierzętami 24530
Ewidencja kąpielisk 1769
Rok 2019 203
Rok 2018 120
Ewidencja miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli 1727
Bezpłatna pomoc prawna 7019
Zaproszenia do składania ofert 87973
Zarządzanie kryzysowe 7042
Obrona cywilna 3476
Zamówienia Publiczne 338583
Plan zamówień 2898
Przetargi 691761
Zamówienia Publiczne - archiwum 440463
Ogłoszenia 442956
Zagospodarowanie przestrzenne 5521
Gospodarka nieruchomościami 4096
Rejestry i ewidencje 13191
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 139913
Ogłoszenie o konkursach 136970
Druki do pobrania 4227
Ankieta dla podmiotów 5592
Tryb uproszczony 13952
Konsultacje 18360
Sprawozdania 5694
Ddokumenty dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi 6847
Petycje 4485
Informacje ogólne 3782
Petycje składane do Burmistrza - Rejestr petycji 15044
Petycje składane do Rady Miejskiej - Rejestr petycji 1541
Informacje o petycjach rozpatrywanych w roku poprzednim 2332
Oświadczenia Majątkowe 1358
Pracownicy urzędu 266
Rok 2019 96
Rozpoczęcie kadencji 2018-2023 1028
Rok 2018 6362
koniec kadencji 2014-2018 1197
Rok 2017 10348
Rok 2016 11255
Rok 2015 17778
Rok 2014 28155
Rozpoczęcie kadencji 2014-2018 3942
Rok 2013 31608
Rok 2012 36506
Rok 2011 46934
Rok 2010 31358
Rozpoczęcie kadencji 2006-2010 5958
Rok 2009 13229
Rok 2008 12556
Rok 2007 12806
Rok 2006 14012
Rok 2005 12851
koniec kadencji 2002-2006 8551
Rok 2004 15272
Rok 2003 17877
Dyrektorzy Jednostek Organizacyjnych 722
Rok 2019 17
Rok 2018 2536
Rok 2017 4488
Rok 2016 6439
Rok 2015 7482
Rok 2014 10690
Rok 2013 12788
Rok 2012 22171
Rok 2011 19802
Rok 2010 23975
Rok 2009 18154
Rok 2008 18043
Rok 2007 18543
Rok 2006 16868
Rok 2005 15687
Rok 2004 20029
Rok 2003 18726
Radni Gminy 1202
Rok 2019 107
Rozpoczęcie kadencji 2018-2023 4252
Rok 2018 6545
Rok 2017 13556
koniec kadencji 2014-2018 4227
Rok 2016 17644
Rok 2015 18111
Rok 2014 42074
Rozpoczęcie kadencji 2014-2018 20977
Rok 2013 23839
Rok 2012 31394
Rok 2011 34785
Rok 2010 63992
Rozpoczęcie kadencji 2006-2010 35026
Rok 2009 33198
Rok 2008 32862
Rok 2007 34558
koniec kadencji 2002-2006 32279
Rok 2006 33327
Rok 2005 30330
Rok 2004 30893
Rok 2003 4882
Obsługa interesantów w języku migowym 9733
Kontrole 98
2010 14130
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego 5673
Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. 5645
2011 2377
Najwyższa Izba Kontroli 3946
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 3877
Archiwum państwowe 4109
Wybory i Referenda 3916
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 578
Wybory samorządowe 2018 12214
Wybory ławników sądowych na kadencję 2016-2019 8793
Wybory do Sejmu i do Senatu 2015 27438
Referendum 2015 13226
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 15275
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015 14613
Wybory samorządowe 2014 4204
Informacje / obwieszczenia / rozporządzenia 34065
Wybory uzupełniające 2013 65
listopad 2013 r. 19721
wrzesień 2013 r. 20325
Wybory ławników sądowych na kadencję 2008- 2011 5982
Wybory na ławników sądowych na kadencję 2012 - 2015 15953
Wybory Prezydenckie RP 2010 11193
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011 18274
Wybory samorządowe 2010 7990
Informacje 16833
Okręgi wyborcze 5741
Obwody wyborcze 5262
Miejska Komisja Wyborcza 16774
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 10532
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2007 5191
Wybory samorządowe 2006 6255
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2005 5293
Wybory Prezydenckie RP 2005 6014
Nabór pracowników 1604
Regulamin naboru pracowników w Urzędzie Miejskim 8324
Wzory dokumentów 8698
Ogłoszenie o naborze pracownika w Urzędzie Miejskim 2051
2019 1988
2018 8518
2017 3918
2014 14917
2013 15685
2012 13036
2011 18627
2010 14545
2009 5392
2008 8008
2006 5304
2005 5464
Ogłoszenie wyniku konkursu na stanowisko w Urzędzie Miejskim 47041
Regulamin naboru pracowników w OPS 6878
Ogłoszenie o naborze pracownika w OPS 20187
Ogłoszenie wyniku konkursu na stanowisko w OPS 15972
Ogłoszenie o naborze pracowników w ZS-P 3557
Rok 2015 4494
Rok 2012 3079
Zgromadzenia publiczne 9493
Dzienniki Ustaw i Monitory 10584
Co i jak załatwić? 340297
Wydziały 239112
Sprawy 290185
Konkursy 32353
Przedsiębiorcy 10539
Informacje dla przedsiębiorców 5123
Przedsiębiorca w Europie 5001
Ponowne wykorzystanie 3541
Ochrona Danych Osobowych 0
Klauzula informacyjna 2432
Kanały technologiczne w drogach 9989

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja Biuletynu 7234
Statystyki 7646
Rejestr zmian 1814785
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Kargowej
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu