ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Kargowej
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 6254
O biuletynie 9346
Mapa biuletynu 6265

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Kargowa 23108
Status prawny 6982
Przedmiot działania 6528
Rada Miejska 13234
Sprawozdania Przewodniczącego RM 732
informacje teleadresowe 6908
skład osobowy rady 2018-2023 5303
komisje rady 10444
tryb działania 6619
skład osobowy rady 2014-2018 76664
Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej 5161
Rok 2019 2301
Rok 2018 8161
Rok 2017 13337
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 4631
Rok 2019 2167
Rok 2018 5523
Nagrania archiwalne z obrad sesji RM 5231
Nagrania archiwalne z obrad komisji RM 2817
Interpelacje i zapytania radnych RM w Kargowej 866
Radna Tomczak Aleksandra 901
Radny Wita Krystian 4375
Radny Pokorski Łukasz 2038
Radny Walczak Daniel 976
Protokoły głosowań imiennych 950
Transmisje z obrad sesji oraz komisji Rady Miejskiej 4323
Kluby Radnych 721
RAPORT O STANIE GMINY KARGOWA W 2018 r. 408
Protokoły z sesji RM 1305
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 4
ROK 2019 1410
ROK 2018 9488
ROK 2017 16883
ROK 2016 17341
ROK 2015 18790
ROK 2014 30365
ROK 2013 35170
ROK 2012 42538
ROK 2011 30533
ROK 2010 32901
ROK 2009 25380
ROK 2007 29274
ROK 2008 26875
ROK 2006 15487
Protokoły z posiedzeń komisji 0
ROK 2015 1079
ROK 2014 1269
ROK 2013 4451
ROK 2012 17147
ROK 2011 18681
ROK 2010 2314
Uchwały Rady Miejskiej 469
Projekty uchwał 27
ROK 2019 11591
ROK 2018 35792
ROK 2017 50979
ROK 2016 74875
ROK 2015 76351
ROK 2014 125939
ROK 2013 117931
Uchwały Rady Miejskiej 278
Rok 2019 14164
Rok 2018 55607
Rok 2017 76064
Rok 2016 101432
Rok 2015 115455
Rok 2014 187367
Rok 2013 160637
Rok 2012 175443
Rok 2011 231305
Rok 2010 162609
Rok 2009 116247
Rok 2008 134604
Rok 2007 151635
Rok 2006 129927
Rok 2005 130106
Rok 2004 128214
Rok 2003 101639
Rok 2002 40565
Projekty uchwał do konsultacji 4484
Statut gminy 41619
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kargowa 10082
Urząd Miejski 346
informacje teleadresowe 35083
Burmistrz 12711
organizacja urzędu 46597
tryb działania 6680
Jednostki organizacyjne 42731
SP Kargowa 18261
Przedszkole 8554
Rejestr Instytucji Kultury 6287
Spółki z udziałem gminy 3650
Uchwały 3097
Jednostki pomocnicze 28333
Zarządzenia Burmistrza 251
Kodeks etyki pracowników samorządowych 4417
Regulamin organizacyjny urzędu 38910
Działalność lobbingowa 2770
Zarządzenia 17973
ROK 2019 14192
ROK 2018 68208
ROK 2017 105382
ROK 2016 142821
ROK 2015 149484
ROK 2014 218231
ROK 2013 242940
ROK 2012 248575
ROK 2011 203031
ROK 2010 193053
ROK 2009 174853
ROK 2008 144767
Akty prawa miejscowego 553385
Finanse 293
Numery rachunków bankowych Urzędu Miejskiego w Kargowej 9937
Rachunki Masowe 0
informacje 456
Rok 2018 716
Rok 2017 2255
Rok 2016 5931
Rok 2015 5029
rok 2014 5152
rok 2013 6173
rok 2012 6988
rok 2011 6896
rok 2010 8087
rok 2009 9010
rok 2008 8864
rok 2007 10172
rok 2006 10761
rok 2005 17579
Budżet Gminy 1276
Rok 2019 1443
Rok 2018 3580
Rok 2017 5152
Rok 2016 5554
Rok 2015 5284
Rok 2014 7426
Rok 2013 6583
Rok 2012 7296
Rok 2011 7591
Rok 2010 7949
Rok 2008 6570
Rok 2009 5906
Rok 2007 6532
Rok 2006 6102
Informacje kwartalne 161
rok 2019 1892
rok 2018 9635
rok 2017 18160
rok 2016 28587
rok 2015 33119
rok 2014 41797
rok 2013 31262
rok 2012 40392
rok 2011 42270
rok 2010 34757
rok 2009 13990
rok 2008 14354
rok 2007 13108
rok 2006 12948
Informacje roczne 355
Rok 2018 1327
Rok 2017 3351
Rok 2016 5164
Rok 2015 6547
Rok 2014 7462
Rok 2013 20932
Rok 2012 13906
Rok 2011 18067
Rok 2010 27237
Rok 2009 17782
Rok 2008 12671
Rok 2007 14940
Rok 2006 15319
Podatki i opłaty 274
Rok 2018 925
Rok 2017 3508
Rok 2016 9820
Rok 2011 8801
rok 2010 6551
rok 2009 4974
rok 2008 5183
rok 2007 5115
rok 2006 5185
rok 2005 5105
Schemat przeprowadzania kontroli podatkowej przedsiębiorców 286
Schemat czynności sprawdzających przeprowadzania kontroli podatkowej 832
Schemat przeprowadzania kontroli podatkowej 790
Opinie RIO 54304
Majątek Gminy 3983
Interpretacje indywidualne 9417
Sprawozdania finansowe 184
Rok 2018 87
Jednostki organizacyjne 92
Urząd Miejski 378
Ośrodek Pomocy Społecznej 342
Zespół Szkolno-Przedszkolny 333
Sprawozdania zbiorcze 369
Bilans budżetu gminy 305
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 20303
Ochrona Środowiska 36722
Publicznie dostępny wykaz danych 0
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 5917
Informacje/Obwieszczenia 79304
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Ankieta 5435
Azbest 10184
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 1504
Program opieki nad zwierzętami 27921
Ewidencja kąpielisk 2465
Rok 2019 1344
Rok 2018 1024
Ewidencja miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli 2911
Bezpłatna pomoc prawna 8334
Zaproszenia do składania ofert 104049
Zarządzanie kryzysowe 7709
Obrona cywilna 3886
Zamówienia Publiczne 376882
Plan zamówień 3850
Przetargi 768035
Zamówienia Publiczne - archiwum 471640
Ogłoszenia 502750
Zagospodarowanie przestrzenne 15966
Gospodarka nieruchomościami 11691
Rejestry i ewidencje 14032
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 155459
Ogłoszenie o konkursach 154536
Druki do pobrania 5725
Ankieta dla podmiotów 5973
Tryb uproszczony 17935
Konsultacje 21335
Sprawozdania 6779
Ddokumenty dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi 8463
Petycje 4937
Informacje ogólne 4231
Petycje składane do Burmistrza - Rejestr petycji 20886
Petycje składane do Rady Miejskiej - Rejestr petycji 2011
Informacje o petycjach rozpatrywanych w roku poprzednim 2937
Oświadczenia Majątkowe 1492
Pracownicy urzędu 266
Rok 2019 2721
Rozpoczęcie kadencji 2018-2023 1616
Rok 2018 8891
koniec kadencji 2014-2018 1636
Rok 2017 12807
Rok 2016 13175
Rok 2015 19685
Rok 2014 31106
Rozpoczęcie kadencji 2014-2018 4518
Rok 2013 34689
Dyrektorzy Jednostek Organizacyjnych 741
Rok 2019 1114
Rok 2018 3714
Rok 2017 5581
Rok 2016 7556
Rok 2015 8642
Rok 2014 11899
Rok 2013 14268
Radni Gminy 1262
Rok 2019 4012
Rozpoczęcie kadencji 2018-2023 7601
Rok 2018 9725
Rok 2017 16810
koniec kadencji 2014-2018 7323
Rok 2016 20671
Rok 2015 21070
Rok 2014 48434
Rozpoczęcie kadencji 2014-2018 24190
Rok 2013 26970
Obsługa interesantów w języku migowym 10336
Kontrole 98
2010 15063
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego 6071
Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. 6066
2011 2522
Najwyższa Izba Kontroli 4290
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 4240
Archiwum państwowe 4462
Wybory i Referenda 3941
Wybory do Sejmu i do Senatu 2019 1827
Wybory ławników sądowych na kadencję 2020-2023 445
Wybory samorządowe 2018 17001
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 3630
Wybory ławników sądowych na kadencję 2016-2019 10419
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 16890
Referendum 2015 15427
Wybory do Sejmu i do Senatu 2015 31487
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015 16861
Wybory samorządowe 2014 4314
Informacje / obwieszczenia / rozporządzenia 38296
Wybory uzupełniające 2013 65
listopad 2013 r. 21911
wrzesień 2013 r. 22837
Wybory ławników sądowych na kadencję 2008- 2011 6398
Wybory Prezydenckie RP 2010 12110
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011 20494
Wybory na ławników sądowych na kadencję 2012 - 2015 17572
Wybory samorządowe 2010 8007
Informacje 18420
Okręgi wyborcze 6492
Obwody wyborcze 5772
Miejska Komisja Wyborcza 18584
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 11333
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2007 5548
Wybory samorządowe 2006 6698
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2005 5657
Wybory Prezydenckie RP 2005 6418
Nabór pracowników 2047
Regulamin naboru pracowników w Urzędzie Miejskim 9192
Wzory dokumentów 10226
Ogłoszenie o naborze pracownika w Urzędzie Miejskim 2070
2019 3797
2018 10248
2017 4806
2014 15532
2013 16437
2012 13951
2011 19617
2010 15085
2009 5838
2008 8728
2006 5741
2005 5867
Ogłoszenie wyniku konkursu na stanowisko w Urzędzie Miejskim 53086
Regulamin naboru pracowników w OPS 7299
Ogłoszenie o naborze pracownika w OPS 21831
Ogłoszenie wyniku konkursu na stanowisko w OPS 17538
Ogłoszenie o naborze pracowników w ZS-P 3563
Rok 2015 5018
Rok 2012 3466
Zgromadzenia publiczne 12003
Dzienniki Ustaw i Monitory 11036
Co i jak załatwić? 378998
Wydziały 274314
Sprawy 332289
Konkursy 34781
Przedsiębiorcy 11081
Informacje dla przedsiębiorców 5484
Przedsiębiorca w Europie 5355
Ponowne wykorzystanie 4106
Ochrona Danych Osobowych 0
Klauzula informacyjna 3836
Kanały technologiczne w drogach 12433

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja Biuletynu 7503
Statystyki 7883
Rejestr zmian 2057792
« powrót do poprzedniej strony