ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 5915
O biuletynie 8599
Mapa biuletynu 5801

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Kargowa 20338
Status prawny 5895
Przedmiot działania 5528
Rada Miejska 12977
informacje teleadresowe 5773
skład osobowy rady 57974
komisje rady 9190
tryb działania 5645
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 4128
Rok 2018 933
Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej 4424
Rok 2018 1457
Rok 2017 6635
Urząd Miejski 346
informacje teleadresowe 29639
Burmistrz 9995
organizacja urzędu 31805
tryb działania 5689
Jednostki organizacyjne 36332
SP Kargowa 15154
Przedszkole 7072
Rejestr Instytucji Kultury 5023
Spółki z udziałem gminy 1851
Uchwały 1295
Jednostki pomocnicze 23453
Zarządzenia Burmistrza 251
Kodeks etyki pracowników samorządowych 3485
Regulamin organizacyjny urzędu 29090
Działalność lobbingowa 1797
Zarządzenia 17839
ROK 2018 10059
ROK 2017 51966
ROK 2016 89345
ROK 2015 98887
ROK 2014 155934
ROK 2013 180032
ROK 2012 179728
ROK 2011 150323
ROK 2010 146753
ROK 2009 131447
ROK 2008 108421
Akty prawa miejscowego 415369
Uchwały Rady Miejskiej 469
Projekty uchwał 27
ROK 2018 6652
ROK 2017 25864
ROK 2016 46395
ROK 2015 49995
ROK 2014 88430
ROK 2013 83052
Uchwały Rady Miejskiej 278
Rok 2018 9942
Rok 2017 38413
Rok 2016 64843
Rok 2015 79580
Rok 2014 136829
Rok 2013 119648
Rok 2012 128843
Rok 2011 170766
Rok 2010 128210
Rok 2009 88691
Rok 2008 100487
Rok 2007 115151
Rok 2006 99169
Rok 2005 96517
Rok 2004 95590
Rok 2003 75917
Rok 2002 32631
Projekty uchwał do konsultacji 3935
Statut gminy 33799
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kargowa 8542
Finanse 293
Numery rachunków bankowych Urzędu Miejskiego w Kargowej 7697
Rachunki Masowe 0
informacje 456
Rok 2017 389
Rok 2016 3342
Rok 2015 3456
rok 2014 3703
rok 2013 4806
rok 2012 5549
rok 2011 5531
rok 2010 6430
rok 2009 7457
rok 2008 7049
rok 2007 8219
rok 2006 8682
rok 2005 14039
Budżet Gminy 1226
Rok 2018 1493
Rok 2017 3421
Rok 2016 4406
Rok 2015 4423
Rok 2014 6529
Rok 2013 5773
Rok 2012 6312
Rok 2011 6737
Rok 2010 7054
Rok 2009 5048
Rok 2008 5561
Rok 2007 5612
Rok 2006 5159
Informacje kwartalne 161
rok 2018 1078
rok 2017 7787
rok 2016 17982
rok 2015 21595
rok 2014 29760
rok 2013 22957
rok 2012 30059
rok 2011 31028
rok 2010 27275
rok 2009 11215
rok 2008 11259
rok 2007 10662
rok 2006 10377
Informacje roczne 355
Rok 2017 1083
Rok 2016 3104
Rok 2015 4510
Rok 2014 5566
Rok 2013 16297
Rok 2012 10817
Rok 2011 13862
Rok 2010 21167
Rok 2009 14310
Rok 2008 10231
Rok 2007 12124
Rok 2006 12344
Podatki i opłaty 265
Rok 2018 382
Rok 2017 2010
Rok 2016 6957
Rok 2011 7514
rok 2010 5512
rok 2009 4139
rok 2008 4400
rok 2007 4234
rok 2006 4360
rok 2005 4285
Schemat przeprowadzania kontroli podatkowej przedsiębiorców 63
Schemat czynności sprawdzających przeprowadzania kontroli podatkowej 121
Schemat przeprowadzania kontroli podatkowej 116
Opinie RIO 37497
Majątek Gminy 3557
Interpretacje indywidualne 7212
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 17237
Protokoły 1290
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 4
ROK 2018 2009
ROK 2017 8938
ROK 2016 10931
ROK 2015 13124
ROK 2014 21222
ROK 2013 26818
ROK 2012 36274
ROK 2011 23797
ROK 2010 25668
ROK 2009 19377
ROK 2008 21089
ROK 2007 22524
ROK 2006 12106
Protokoły z posiedzeń komisji 0
ROK 2015 881
ROK 2014 1095
ROK 2013 3771
ROK 2012 12547
ROK 2011 14131
ROK 2010 2015
Ochrona Środowiska 31703
Publicznie dostępny wykaz danych 0
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 4650
Informacje/Obwieszczenia 56061
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Ankieta 3985
Azbest 6275
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 320
Program opieki nad zwierzętami 20602
Ewidencja kąpielisk 621
Ewidencja miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli 398
Bezpłatna pomoc prawna 5666
Zaproszenia do składania ofert 69326
Zarządzanie kryzysowe 6181
Obrona cywilna 2904
Zamówienia Publiczne 274955
Plan zamówień 1952
Przetargi 584877
Zamówienia Publiczne - archiwum 396620
Ogłoszenia 359198
Zagospodarowanie przestrzenne 67
Gospodarka nieruchomościami 193
Rejestry i ewidencje 12164
Petycje 3726
Informacje ogólne 3081
Petycje składane do Burmistrza - Rejestr petycji 9769
Petycje składane do Rady Miejskiej - Rejestr petycji 869
Informacje o petycjach rozpatrywanych w roku poprzednim 1569
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 119497
Ogłoszenie o konkursach 112886
Druki do pobrania - Tryb uproszczony 2958
Nowe wzory ofert i sprawozdań 2441
Ankieta dla podmiotów 5063
Tryb uproszczony 9777
Konsultacje 14900
Sprawozdania 4762
Ddokumenty dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi 4852
Obsługa interesantów w języku migowym 8888
Oświadczenia Majątkowe 1209
Pracownicy urzędu 266
Rok 2018 2418
Rok 2017 7500
Rok 2016 9137
Rok 2015 15440
Rok 2014 24741
Rozpoczęcie kadencji 2014-2018 3172
Rok 2013 28209
Rok 2012 32584
Rok 2011 41374
Rok 2010 27997
Rozpoczęcie kadencji 2006-2010 5379
Rok 2009 11682
Rok 2008 11149
Rok 2007 11394
Rok 2006 12313
koniec kadencji 2002-2006 7676
Rok 2005 11323
Rok 2004 13439
Rok 2003 15669
Dyrektorzy Jednostek Organizacyjnych 695
Rok 2018 787
Rok 2017 3150
Rok 2016 5028
Rok 2015 6071
Rok 2014 9157
Rok 2013 11035
Rok 2012 18783
Rok 2011 17259
Rok 2010 21145
Rok 2009 15704
Rok 2008 15767
Rok 2007 16043
Rok 2006 14724
Rok 2005 13569
Rok 2004 17530
Rok 2003 16306
Radni Gminy 1038
Rok 2018 2203
Rok 2017 9088
Rok 2016 13642
Rok 2015 14363
Rozpoczęcie kadencji 2014-2018 17122
Rok 2014 34232
Rok 2013 20007
Rok 2012 26586
Rok 2011 30131
Rozpoczęcie kadencji 2006-2010 30057
Rok 2010 53243
Rok 2009 28492
Rok 2008 28324
Rok 2007 29529
koniec kadencji 2002-2006 27479
Rok 2006 28574
Rok 2005 25885
Rok 2004 26129
Rok 2003 4400
Dzienniki Ustaw i Monitory 9884
Kontrole 98
2010 12933
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego 5061
Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. 5115
2011 2198
Najwyższa Izba Kontroli 3487
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 3381
Archiwum państwowe 3564
Wybory i Referenda 3874
Wybory samorządowe 2018 1087
Wybory do Sejmu i do Senatu 2015 21916
Wybory samorządowe 2014 4044
Informacje / obwieszczenia / rozporządzenia 28401
Referendum 2015 10381
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015 12021
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 13077
Wybory uzupełniające 2013 65
listopad 2013 r. 17099
wrzesień 2013 r. 17283
Wybory ławników sądowych na kadencję 2016-2019 6691
Wybory na ławników sądowych na kadencję 2012 - 2015 13724
Wybory ławników sądowych na kadencję 2008- 2011 5506
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011 15590
Wybory samorządowe 2010 7976
Informacje 15018
Okręgi wyborcze 4885
Obwody wyborcze 4591
Miejska Komisja Wyborcza 14619
Wybory Prezydenckie RP 2010 10056
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 9448
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2007 4683
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2005 4844
Wybory samorządowe 2006 5707
Wybory Prezydenckie RP 2005 5492
Nabór pracowników 1256
Regulamin naboru pracowników w Urzędzie Miejskim 7323
Wzory dokumentów 7209
Ogłoszenie o naborze pracownika w Urzędzie Miejskim 2035
2018 5108
2017 2832
2014 14023
2013 14734
2012 12011
2011 17314
2010 13841
2009 4845
2008 7038
2006 4681
2005 4854
Ogłoszenie wyniku konkursu na stanowisko w Urzędzie Miejskim 38729
Regulamin naboru pracowników w OPS 6298
Ogłoszenie o naborze pracownika w OPS 17823
Ogłoszenie wyniku konkursu na stanowisko w OPS 13669
Ogłoszenie o naborze pracowników w ZS-P 3536
Rok 2015 3753
Rok 2012 2502
Zgromadzenia publiczne 7092
Co i jak załatwić? 272768
Wydziały 180680
Sprawy 227628
Konkursy 29002
Przedsiębiorcy 9747
Informacje dla przedsiębiorców 4615
Przedsiębiorca w Europie 4544
Ponowne wykorzystanie 2794
Ochrona Danych Osobowych 0
Klauzula informacyjna 820
Kanały technologiczne w drogach 7239

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja Biuletynu 6766
Statystyki 7226
Rejestr zmian 1514700
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Kargowej
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu