ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 5981
O biuletynie 8718
Mapa biuletynu 5877

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Kargowa 20820
Status prawny 6102
Przedmiot działania 5684
Rada Miejska 13000
informacje teleadresowe 5909
skład osobowy rady 60716
komisje rady 9332
tryb działania 5779
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 4220
Rok 2018 1574
Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej 4524
Rok 2018 2130
Rok 2017 7587
Urząd Miejski 346
informacje teleadresowe 30460
Burmistrz 10337
organizacja urzędu 33490
tryb działania 5857
Jednostki organizacyjne 37169
SP Kargowa 15556
Przedszkole 7306
Rejestr Instytucji Kultury 5214
Spółki z udziałem gminy 2136
Uchwały 1533
Jednostki pomocnicze 24049
Zarządzenia Burmistrza 251
Kodeks etyki pracowników samorządowych 3614
Regulamin organizacyjny urzędu 30502
Działalność lobbingowa 1969
Zarządzenia 17848
ROK 2018 16640
ROK 2017 60481
ROK 2016 97600
ROK 2015 106548
ROK 2014 165845
ROK 2013 189968
ROK 2012 190612
ROK 2011 158623
ROK 2010 154185
ROK 2009 138413
ROK 2008 113891
Akty prawa miejscowego 440067
Uchwały Rady Miejskiej 469
Projekty uchwał 27
ROK 2018 10239
ROK 2017 29738
ROK 2016 50787
ROK 2015 53989
ROK 2014 94213
ROK 2013 88249
Uchwały Rady Miejskiej 278
Rok 2018 15422
Rok 2017 44594
Rok 2016 70534
Rok 2015 85351
Rok 2014 144778
Rok 2013 125941
Rok 2012 136232
Rok 2011 180184
Rok 2010 133035
Rok 2009 92795
Rok 2008 105349
Rok 2007 120493
Rok 2006 103863
Rok 2005 101519
Rok 2004 100473
Rok 2003 79699
Rok 2002 33671
Projekty uchwał do konsultacji 4002
Statut gminy 34914
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kargowa 8757
Finanse 293
Numery rachunków bankowych Urzędu Miejskiego w Kargowej 8042
Rachunki Masowe 0
informacje 456
Rok 2017 626
Rok 2016 3756
Rok 2015 3709
rok 2014 3932
rok 2013 4998
rok 2012 5770
rok 2011 5733
rok 2010 6647
rok 2009 7650
rok 2008 7350
rok 2007 8499
rok 2006 8997
rok 2005 14470
Budżet Gminy 1235
Rok 2018 1893
Rok 2017 3681
Rok 2016 4582
Rok 2015 4548
Rok 2014 6659
Rok 2013 5900
Rok 2012 6471
Rok 2011 6863
Rok 2010 7180
Rok 2009 5156
Rok 2008 5696
Rok 2007 5765
Rok 2006 5299
Informacje kwartalne 161
rok 2018 1882
rok 2017 9401
rok 2016 19612
rok 2015 23436
rok 2014 31625
rok 2013 24266
rok 2012 31523
rok 2011 32765
rok 2010 28351
rok 2009 11611
rok 2008 11700
rok 2007 11054
rok 2006 10782
Informacje roczne 355
Rok 2017 1396
Rok 2016 3443
Rok 2015 4878
Rok 2014 5804
Rok 2013 16997
Rok 2012 11317
Rok 2011 14430
Rok 2010 22032
Rok 2009 14829
Rok 2008 10584
Rok 2007 12606
Rok 2006 12799
Podatki i opłaty 265
Rok 2018 461
Rok 2017 2191
Rok 2016 7349
Rok 2011 7666
rok 2010 5658
rok 2009 4275
rok 2008 4502
rok 2007 4356
rok 2006 4475
rok 2005 4403
Schemat przeprowadzania kontroli podatkowej przedsiębiorców 93
Schemat czynności sprawdzających przeprowadzania kontroli podatkowej 197
Schemat przeprowadzania kontroli podatkowej 190
Opinie RIO 39691
Majątek Gminy 3623
Interpretacje indywidualne 7557
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 17651
Protokoły 1292
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 4
ROK 2018 2972
ROK 2017 10115
ROK 2016 11862
ROK 2015 13895
ROK 2014 22686
ROK 2013 28021
ROK 2012 37212
ROK 2011 24802
ROK 2010 26691
ROK 2009 20181
ROK 2008 21942
ROK 2007 23549
ROK 2006 12642
Protokoły z posiedzeń komisji 0
ROK 2015 906
ROK 2014 1123
ROK 2013 3863
ROK 2012 13239
ROK 2011 14736
ROK 2010 2058
Ochrona Środowiska 32407
Publicznie dostępny wykaz danych 0
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 4855
Informacje/Obwieszczenia 59600
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Ankieta 4159
Azbest 6803
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 504
Program opieki nad zwierzętami 21505
Ewidencja kąpielisk 929
Ewidencja miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli 722
Bezpłatna pomoc prawna 5976
Zaproszenia do składania ofert 73268
Zarządzanie kryzysowe 6435
Obrona cywilna 3074
Zamówienia Publiczne 290643
Plan zamówień 2164
Przetargi 612680
Zamówienia Publiczne - archiwum 408575
Ogłoszenia 380478
Zagospodarowanie przestrzenne 277
Gospodarka nieruchomościami 620
Rejestry i ewidencje 12455
Petycje 3896
Informacje ogólne 3304
Petycje składane do Burmistrza - Rejestr petycji 10916
Petycje składane do Rady Miejskiej - Rejestr petycji 1030
Informacje o petycjach rozpatrywanych w roku poprzednim 1755
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 124538
Ogłoszenie o konkursach 118277
Druki do pobrania - Tryb uproszczony 3208
Nowe wzory ofert i sprawozdań 2659
Ankieta dla podmiotów 5186
Tryb uproszczony 10744
Konsultacje 15764
Sprawozdania 4938
Ddokumenty dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi 5326
Obsługa interesantów w języku migowym 9102
Oświadczenia Majątkowe 1242
Pracownicy urzędu 266
koniec kadencji 2014-2018 270
Rok 2018 3530
Rok 2017 8278
Rok 2016 9695
Rok 2015 16055
Rok 2014 25678
Rozpoczęcie kadencji 2014-2018 3383
Rok 2013 29094
Rok 2012 33595
Rok 2011 42826
Rok 2010 28837
Rozpoczęcie kadencji 2006-2010 5524
Rok 2009 12073
Rok 2008 11512
Rok 2007 11727
Rok 2006 12763
koniec kadencji 2002-2006 7926
Rok 2005 11718
Rok 2004 13849
Rok 2003 16299
Dyrektorzy Jednostek Organizacyjnych 698
Rok 2018 1173
Rok 2017 3467
Rok 2016 5397
Rok 2015 6471
Rok 2014 9597
Rok 2013 11461
Rok 2012 19696
Rok 2011 17897
Rok 2010 21906
Rok 2009 16338
Rok 2008 16318
Rok 2007 16661
Rok 2006 15263
Rok 2005 14115
Rok 2004 18197
Rok 2003 16961
Radni Gminy 1103
koniec kadencji 2014-2018 799
Rok 2018 3242
Rok 2017 10295
Rok 2016 14657
Rozpoczęcie kadencji 2014-2018 18064
Rok 2015 15393
Rok 2014 36215
Rok 2013 20913
Rok 2012 27791
Rok 2011 31278
Rozpoczęcie kadencji 2006-2010 31334
Rok 2010 56076
Rok 2009 29682
Rok 2008 29546
Rok 2007 30844
koniec kadencji 2002-2006 28789
Rok 2006 29892
Rok 2005 27087
Rok 2004 27510
Rok 2003 4531
Dzienniki Ustaw i Monitory 10067
Kontrole 98
2010 13266
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego 5232
Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. 5252
2011 2250
Najwyższa Izba Kontroli 3617
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 3490
Archiwum państwowe 3713
Wybory i Referenda 3885
Wybory samorządowe 2018 7018
Wybory do Sejmu i do Senatu 2015 23281
Wybory samorządowe 2014 4103
Informacje / obwieszczenia / rozporządzenia 29888
Referendum 2015 11113
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015 12644
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 13583
Wybory uzupełniające 2013 65
listopad 2013 r. 17817
wrzesień 2013 r. 18011
Wybory ławników sądowych na kadencję 2016-2019 7212
Wybory na ławników sądowych na kadencję 2012 - 2015 14314
Wybory ławników sądowych na kadencję 2008- 2011 5624
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011 16303
Wybory samorządowe 2010 7978
Informacje 15488
Okręgi wyborcze 5175
Obwody wyborcze 4792
Miejska Komisja Wyborcza 15218
Wybory Prezydenckie RP 2010 10335
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 9727
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2007 4824
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2005 4955
Wybory samorządowe 2006 5845
Wybory Prezydenckie RP 2005 5650
Nabór pracowników 1313
Regulamin naboru pracowników w Urzędzie Miejskim 7590
Wzory dokumentów 7592
Ogłoszenie o naborze pracownika w Urzędzie Miejskim 2035
2018 5987
2017 3108
2014 14280
2013 14951
2012 12233
2011 17614
2010 14025
2009 4984
2008 7279
2006 4839
2005 5007
Ogłoszenie wyniku konkursu na stanowisko w Urzędzie Miejskim 40574
Regulamin naboru pracowników w OPS 6435
Ogłoszenie o naborze pracownika w OPS 18406
Ogłoszenie wyniku konkursu na stanowisko w OPS 14224
Ogłoszenie o naborze pracowników w ZS-P 3542
Rok 2015 3944
Rok 2012 2664
Zgromadzenia publiczne 7704
Co i jak załatwić? 290254
Wydziały 196171
Sprawy 243251
Konkursy 29813
Przedsiębiorcy 9941
Informacje dla przedsiębiorców 4756
Przedsiębiorca w Europie 4656
Ponowne wykorzystanie 2979
Ochrona Danych Osobowych 0
Klauzula informacyjna 1200
Kanały technologiczne w drogach 7982

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja Biuletynu 6890
Statystyki 7317
Rejestr zmian 1593975
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Kargowej
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu