ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Kargowej
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 6319
O biuletynie 9507
Mapa biuletynu 6352

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Kargowa 23596
Status prawny 7163
Przedmiot działania 6698
Rada Miejska 13285
Sprawozdania Przewodniczącego RM 1034
informacje teleadresowe 7125
skład osobowy rady 2018-2023 6303
komisje rady 10665
tryb działania 6785
skład osobowy rady 2014-2018 79350
Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej 5278
Rok 2020 35
Rok 2019 3418
Rok 2018 9190
Rok 2017 14244
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 4707
Rok 2020 33
Rok 2019 3002
Rok 2018 6168
Nagrania archiwalne z obrad sesji RM 6758
Nagrania archiwalne z obrad komisji RM 3475
Interpelacje i zapytania radnych RM w Kargowej 968
Radna Tomczak Aleksandra 1208
Radny Wita Krystian 5486
Radny Pokorski Łukasz 2449
Radny Walczak Daniel 1256
Protokoły głosowań imiennych 1204
Transmisje z obrad sesji oraz komisji Rady Miejskiej 4961
Kluby Radnych 940
RAPORT O STANIE GMINY KARGOWA W 2018 r. 607
Protokoły z sesji RM 1307
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 4
ROK 2019 1688
ROK 2018 10595
ROK 2017 18051
ROK 2016 18171
ROK 2015 19592
ROK 2014 31591
ROK 2013 36352
ROK 2012 43504
ROK 2011 31483
ROK 2010 33933
ROK 2009 26282
ROK 2007 30225
ROK 2008 27745
ROK 2006 15976
Protokoły z posiedzeń komisji 0
ROK 2015 1120
ROK 2014 1311
ROK 2013 4574
ROK 2012 17791
ROK 2011 19336
ROK 2010 2375
Uchwały Rady Miejskiej 469
Projekty uchwał 27
ROK 2020 45
ROK 2019 16750
ROK 2018 40061
ROK 2017 54282
ROK 2016 78513
ROK 2015 79968
ROK 2014 130539
ROK 2013 122479
Uchwały Rady Miejskiej 278
Rok 2020 56
Rok 2019 20972
Rok 2018 62696
Rok 2017 81264
Rok 2016 106465
Rok 2015 120329
Rok 2014 194104
Rok 2013 166026
Rok 2012 181473
Rok 2011 239226
Rok 2010 167955
Rok 2009 120317
Rok 2008 139465
Rok 2007 157130
Rok 2006 134278
Rok 2005 135306
Rok 2004 132963
Rok 2003 105530
Rok 2002 41919
Projekty uchwał do konsultacji 4598
Statut gminy 43159
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kargowa 10346
Urząd Miejski 346
informacje teleadresowe 36090
Burmistrz 13174
organizacja urzędu 49606
tryb działania 6866
Jednostki organizacyjne 43900
SP Kargowa 18804
Przedszkole 8803
Rejestr Instytucji Kultury 6520
Spółki z udziałem gminy 4001
Uchwały 3405
Jednostki pomocnicze 29217
Zarządzenia Burmistrza 251
Kodeks etyki pracowników samorządowych 4605
Regulamin organizacyjny urzędu 40342
Działalność lobbingowa 2961
Zarządzenia 18263
ROK 2020 106
ROK 2019 22719
ROK 2018 76780
ROK 2017 112125
ROK 2016 149575
ROK 2015 155955
ROK 2014 225984
ROK 2013 250973
ROK 2012 257446
ROK 2011 210273
ROK 2010 199450
ROK 2009 180809
ROK 2008 150149
Akty prawa miejscowego 568393
Finanse 293
Numery rachunków bankowych Urzędu Miejskiego w Kargowej 10327
Rachunki Masowe 0
informacje 456
Rok 2018 1089
Rok 2017 2536
Rok 2016 6343
Rok 2015 5340
rok 2014 5437
rok 2013 6454
rok 2012 7249
rok 2011 7135
rok 2010 8376
rok 2009 9288
rok 2008 9159
rok 2007 10513
rok 2006 11074
rok 2005 18096
Budżet Gminy 1514
Rok 2019 1910
Rok 2018 3862
Rok 2017 5415
Rok 2016 5753
Rok 2015 5442
Rok 2014 7576
Rok 2013 6733
Rok 2012 7480
Rok 2011 7761
Rok 2010 8108
Rok 2008 6755
Rok 2009 6085
Rok 2007 6756
Rok 2006 6271
Informacje kwartalne 161
rok 2019 3373
rok 2018 11218
rok 2017 19576
rok 2016 30047
rok 2015 34827
rok 2014 43520
rok 2013 32450
rok 2012 41953
rok 2011 43790
rok 2010 35865
rok 2009 14437
rok 2008 14858
rok 2007 13507
rok 2006 13344
Informacje roczne 355
Rok 2018 1804
Rok 2017 3685
Rok 2016 5446
Rok 2015 6814
Rok 2014 7775
Rok 2013 21776
Rok 2012 14398
Rok 2011 18741
Rok 2010 28128
Rok 2009 18321
Rok 2008 13072
Rok 2007 15407
Rok 2006 15784
Podatki i opłaty 274
Rok 2018 1050
Rok 2017 3761
Rok 2016 10316
Rok 2011 9003
rok 2010 6748
rok 2009 5135
rok 2008 5337
rok 2007 5279
rok 2006 5334
rok 2005 5267
Schemat przeprowadzania kontroli podatkowej przedsiębiorców 332
Schemat czynności sprawdzających przeprowadzania kontroli podatkowej 969
Schemat przeprowadzania kontroli podatkowej 916
Opinie RIO 56714
Majątek Gminy 4078
Interpretacje indywidualne 9778
Sprawozdania finansowe 267
Rok 2018 136
Jednostki organizacyjne 136
Urząd Miejski 577
Ośrodek Pomocy Społecznej 492
Zespół Szkolno-Przedszkolny 493
Sprawozdania zbiorcze 539
Bilans budżetu gminy 440
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 20831
Ochrona Środowiska 37603
Publicznie dostępny wykaz danych 0
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 6118
Informacje/Obwieszczenia 82749
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Ankieta 5693
Azbest 10871
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 1730
Program opieki nad zwierzętami 29321
Ewidencja kąpielisk 2736
Rok 2019 1822
Rok 2018 1373
Ewidencja miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli 3348
Bezpłatna pomoc prawna 0
Rok 2020 106
Rok 2019 47
Zarządzanie kryzysowe 7993
Obrona cywilna 4057
Zaproszenia do składania ofert 111118
Zamówienia Publiczne 389307
Plan zamówień 4188
Przetargi 795779
Zamówienia Publiczne - archiwum 482193
Ogłoszenia 522181
Zagospodarowanie przestrzenne 21544
Gospodarka nieruchomościami 15229
Rejestry i ewidencje 14438
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 160539
Ogłoszenie o konkursach 160980
Druki do pobrania 6276
Ankieta dla podmiotów 6145
Tryb uproszczony 19438
Konsultacje 22384
Sprawozdania 7177
Ddokumenty dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi 9129
Petycje 5122
Informacje ogólne 4396
Petycje składane do Burmistrza - Rejestr petycji 22865
Petycje składane do Rady Miejskiej - Rejestr petycji 2191
Informacje o petycjach rozpatrywanych w roku poprzednim 3162
Oświadczenia Majątkowe 1536
Pracownicy urzędu 266
Rok 2019 4071
Rozpoczęcie kadencji 2018-2023 1886
Rok 2018 9840
koniec kadencji 2014-2018 1826
Rok 2017 13671
Rok 2016 13937
Rok 2015 20456
Rok 2014 32203
Rozpoczęcie kadencji 2014-2018 4787
Dyrektorzy Jednostek Organizacyjnych 753
Rok 2019 1648
Rok 2018 4161
Rok 2017 6001
Rok 2016 7993
Rok 2015 9113
Rok 2014 12444
Radni Gminy 1286
Rok 2019 5953
Rozpoczęcie kadencji 2018-2023 8895
Rok 2018 10979
Rok 2017 18144
koniec kadencji 2014-2018 8529
Rok 2016 22058
Rok 2015 22303
Rok 2014 50659
Rozpoczęcie kadencji 2014-2018 25369
Obsługa interesantów w języku migowym 10618
Kontrole 98
2010 15454
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego 6269
Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. 6260
2011 2611
Najwyższa Izba Kontroli 4437
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 4387
Archiwum państwowe 4604
Wybory i Referenda 3942
Wybory do Sejmu i do Senatu 2019 3492
Wybory ławników sądowych na kadencję 2020-2023 650
Wybory samorządowe 2018 18657
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 4613
Wybory ławników sądowych na kadencję 2016-2019 10967
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 17466
Referendum 2015 16172
Wybory do Sejmu i do Senatu 2015 32899
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015 17817
Wybory samorządowe 2014 4379
Informacje / obwieszczenia / rozporządzenia 39698
Wybory uzupełniające 2013 65
listopad 2013 r. 22848
wrzesień 2013 r. 23812
Wybory ławników sądowych na kadencję 2008- 2011 6562
Wybory Prezydenckie RP 2010 12430
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011 21229
Wybory na ławników sądowych na kadencję 2012 - 2015 18107
Wybory samorządowe 2010 8022
Informacje 18985
Okręgi wyborcze 6717
Obwody wyborcze 5942
Miejska Komisja Wyborcza 19222
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 11671
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2007 5717
Wybory samorządowe 2006 6879
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2005 5837
Wybory Prezydenckie RP 2005 6580
Nabór pracowników 2136
Regulamin naboru pracowników w Urzędzie Miejskim 9532
Wzory dokumentów 10728
Ogłoszenie o naborze pracownika w Urzędzie Miejskim 2074
2020 253
2019 4680
2018 10987
2017 5099
2014 15767
2013 16728
2012 14292
2011 19947
2009 6017
2010 15305
2008 9023
2006 5920
2005 6059
Ogłoszenie wyniku konkursu na stanowisko w Urzędzie Miejskim 55135
Regulamin naboru pracowników w OPS 7483
Ogłoszenie o naborze pracownika w OPS 22512
Ogłoszenie wyniku konkursu na stanowisko w OPS 18155
Ogłoszenie o naborze pracowników w ZS-P 3573
Rok 2015 5270
Rok 2012 3625
Zgromadzenia publiczne 13280
Dzienniki Ustaw i Monitory 11273
Co i jak załatwić? 390640
Wydziały 285109
Sprawy 344970
Konkursy 35790
Przedsiębiorcy 11327
Informacje dla przedsiębiorców 5635
Przedsiębiorca w Europie 5512
Ponowne wykorzystanie 4339
Kanały technologiczne w drogach 13364
Ochrona Danych Osobowych 0
Klauzula informacyjna 4560

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja Biuletynu 7649
Statystyki 8038
Rejestr zmian 2173150
« powrót do poprzedniej strony