ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 5870
O biuletynie 8508
Mapa biuletynu 5721

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Kargowa 19989
Status prawny 5768
Przedmiot działania 5405
Rada Miejska 12943
informacje teleadresowe 5669
skład osobowy rady 56108
komisje rady 9092
tryb działania 5537
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 4088
Rok 2018 633
Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej 4342
Rok 2018 1063
Rok 2017 5876
Urząd Miejski 346
informacje teleadresowe 29013
Burmistrz 9746
organizacja urzędu 30135
tryb działania 5584
Jednostki organizacyjne 35625
SP Kargowa 14534
Przedszkole 6819
Rejestr Instytucji Kultury 4863
Spółki z udziałem gminy 1646
Uchwały 1112
Jednostki pomocnicze 22840
Zarządzenia Burmistrza 251
Kodeks etyki pracowników samorządowych 3379
Regulamin organizacyjny urzędu 28056
Działalność lobbingowa 1683
Zarządzenia 17814
ROK 2018 5948
ROK 2017 45771
ROK 2016 82976
ROK 2015 92723
ROK 2014 148525
ROK 2013 172185
ROK 2012 171654
ROK 2011 143706
ROK 2010 140996
ROK 2009 125923
ROK 2008 103961
Akty prawa miejscowego 396776
Uchwały Rady Miejskiej 469
Projekty uchwał 27
ROK 2018 4185
ROK 2017 22862
ROK 2016 43097
ROK 2015 46833
ROK 2014 84092
ROK 2013 79137
Uchwały Rady Miejskiej 278
Rok 2018 6074
Rok 2017 33650
Rok 2016 60430
Rok 2015 75343
Rok 2014 130906
Rok 2013 114856
Rok 2012 123305
Rok 2011 163533
Rok 2010 124082
Rok 2009 85442
Rok 2008 96527
Rok 2007 110733
Rok 2006 95606
Rok 2005 92365
Rok 2004 91462
Rok 2003 73038
Rok 2002 31691
Projekty uchwał do konsultacji 3881
Statut gminy 32885
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kargowa 8314
Finanse 293
Numery rachunków bankowych Urzędu Miejskiego w Kargowej 7466
Rachunki Masowe 0
informacje 456
Rok 2017 213
Rok 2016 3032
Rok 2015 3189
rok 2014 3529
rok 2013 4668
rok 2012 5375
rok 2011 5370
rok 2010 6266
rok 2009 7311
rok 2008 6795
rok 2007 8007
rok 2006 8394
rok 2005 13582
Budżet Gminy 1219
Rok 2018 1133
Rok 2017 3237
Rok 2016 4284
Rok 2015 4304
Rok 2014 6415
Rok 2013 5667
Rok 2012 6177
Rok 2011 6624
Rok 2010 6948
Rok 2009 4951
Rok 2008 5434
Rok 2007 5468
Rok 2006 5037
Informacje kwartalne 161
rok 2018 515
rok 2017 6550
rok 2016 16742
rok 2015 20206
rok 2014 28419
rok 2013 21995
rok 2012 28786
rok 2011 29672
rok 2010 26395
rok 2009 10879
rok 2008 10954
rok 2007 10386
rok 2006 10056
Informacje roczne 355
Rok 2017 802
Rok 2016 2866
Rok 2015 4252
Rok 2014 5332
Rok 2013 15756
Rok 2012 10475
Rok 2011 13395
Rok 2010 20551
Rok 2009 13893
Rok 2008 9936
Rok 2007 11779
Rok 2006 12017
Podatki i opłaty 265
Rok 2018 318
Rok 2017 1796
Rok 2016 6610
Rok 2011 7389
rok 2010 5395
rok 2009 4050
rok 2008 4315
rok 2007 4143
rok 2006 4275
rok 2005 4194
Schemat przeprowadzania kontroli podatkowej przedsiębiorców 29
Schemat czynności sprawdzających przeprowadzania kontroli podatkowej 49
Schemat przeprowadzania kontroli podatkowej 40
Opinie RIO 35762
Majątek Gminy 3507
Interpretacje indywidualne 6964
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 16930
Protokoły 1288
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 4
ROK 2018 1531
ROK 2017 8038
ROK 2016 10229
ROK 2015 12486
ROK 2014 20174
ROK 2013 25889
ROK 2012 35445
ROK 2011 23010
ROK 2010 24875
ROK 2009 18599
ROK 2008 20358
ROK 2007 21676
ROK 2006 11706
Protokoły z posiedzeń komisji 0
ROK 2015 852
ROK 2014 1073
ROK 2013 3692
ROK 2012 12042
ROK 2011 13631
ROK 2010 1984
Ochrona Środowiska 31061
Publicznie dostępny wykaz danych 0
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 4509
Informacje/Obwieszczenia 53168
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Ankieta 3800
Azbest 5870
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 189
Program opieki nad zwierzętami 19804
Ewidencja kąpielisk 347
Ewidencja miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli 92
Bezpłatna pomoc prawna 5421
Zaproszenia do składania ofert 65324
Zarządzanie kryzysowe 5972
Obrona cywilna 2796
Zamówienia Publiczne 261306
Plan zamówień 1791
Przetargi 561728
Zamówienia Publiczne - archiwum 386940
Ogłoszenia 341182
Rejestry i ewidencje 11925
Petycje 3572
Informacje ogólne 2919
Petycje składane do Burmistrza - Rejestr petycji 8766
Petycje składane do Rady Miejskiej - Rejestr petycji 763
Informacje o petycjach rozpatrywanych w roku poprzednim 1420
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 115542
Ogłoszenie o konkursach 107978
Druki do pobrania - Tryb uproszczony 2761
Nowe wzory ofert i sprawozdań 2268
Ankieta dla podmiotów 4957
Tryb uproszczony 8951
Konsultacje 14229
Sprawozdania 4596
Ddokumenty dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi 4464
Obsługa interesantów w języku migowym 8721
Oświadczenia Majątkowe 1182
Pracownicy urzędu 266
Rok 2018 1490
Rok 2017 6919
Rok 2016 8640
Rok 2015 14943
Rok 2014 23971
Rozpoczęcie kadencji 2014-2018 3030
Rok 2013 27519
Rok 2012 31701
Rok 2011 40322
Rok 2010 27341
Rozpoczęcie kadencji 2006-2010 5262
Rok 2009 11368
Rok 2008 10806
Rok 2007 11097
Rok 2006 11982
koniec kadencji 2002-2006 7485
Rok 2005 10982
Rok 2004 13073
Rok 2003 15257
Dyrektorzy Jednostek Organizacyjnych 678
Rok 2018 444
Rok 2017 2803
Rok 2016 4716
Rok 2015 5761
Rok 2014 8864
Rok 2013 10680
Rok 2012 18159
Rok 2011 16766
Rok 2010 20511
Rok 2009 15244
Rok 2008 15316
Rok 2007 15559
Rok 2006 14291
Rok 2005 13101
Rok 2004 17069
Rok 2003 15834
Radni Gminy 1018
Rok 2018 1114
Rok 2017 8214
Rok 2016 12800
Rok 2015 13621
Rozpoczęcie kadencji 2014-2018 16229
Rok 2014 32551
Rok 2013 19262
Rok 2012 25642
Rok 2011 29135
Rozpoczęcie kadencji 2006-2010 29085
Rok 2010 51151
Rok 2009 27462
Rok 2008 27234
Rok 2007 28553
koniec kadencji 2002-2006 26536
Rok 2006 27479
Rok 2005 24996
Rok 2004 25253
Rok 2003 4294
Dzienniki Ustaw i Monitory 9729
Kontrole 98
2010 12661
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego 4935
Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. 4978
2011 2153
Najwyższa Izba Kontroli 3397
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 3273
Archiwum państwowe 3463
Wybory i Referenda 3858
Wybory do Sejmu i do Senatu 2015 20707
Referendum 2015 9785
Wybory samorządowe 2014 3994
Informacje / obwieszczenia / rozporządzenia 27208
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015 11557
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 12619
Wybory uzupełniające 2013 65
listopad 2013 r. 16582
wrzesień 2013 r. 16695
Wybory ławników sądowych na kadencję 2016-2019 6257
Wybory na ławników sądowych na kadencję 2012 - 2015 13293
Wybory ławników sądowych na kadencję 2008- 2011 5406
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011 15003
Wybory samorządowe 2010 7955
Informacje 14639
Okręgi wyborcze 4717
Obwody wyborcze 4448
Miejska Komisja Wyborcza 14138
Wybory Prezydenckie RP 2010 9830
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 9249
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2007 4609
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2005 4744
Wybory samorządowe 2006 5615
Wybory Prezydenckie RP 2005 5392
Nabór pracowników 1089
Regulamin naboru pracowników w Urzędzie Miejskim 7120
Wzory dokumentów 6972
Ogłoszenie o naborze pracownika w Urzędzie Miejskim 2034
2018 4206
2017 2622
2014 13780
2013 14533
2012 11797
2011 17069
2010 13672
2009 4729
2008 6843
2006 4545
2005 4730
Ogłoszenie wyniku konkursu na stanowisko w Urzędzie Miejskim 37205
Regulamin naboru pracowników w OPS 6183
Ogłoszenie o naborze pracownika w OPS 17317
Ogłoszenie wyniku konkursu na stanowisko w OPS 13226
Ogłoszenie o naborze pracowników w ZS-P 3531
Rok 2015 3610
Rok 2012 2333
Zgromadzenia publiczne 6594
Co i jak załatwić? 258637
Wydziały 168147
Sprawy 214263
Konkursy 28268
Przedsiębiorcy 9588
Informacje dla przedsiębiorców 4501
Przedsiębiorca w Europie 4434
Ponowne wykorzystanie 2598
Ochrona Danych Osobowych 0
Klauzula informacyjna 431
Kanały technologiczne w drogach 6700

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja Biuletynu 6654
Statystyki 7123
Rejestr zmian 1439255
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Kargowej
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu