ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Kargowej
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 6207
O biuletynie 9239
Mapa biuletynu 6212

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Kargowa 22773
Status prawny 6836
Przedmiot działania 6397
Rada Miejska 13202
Sprawozdania Przewodniczącego RM 538
informacje teleadresowe 6759
skład osobowy rady 2018-2023 4596
komisje rady 10259
tryb działania 6501
skład osobowy rady 2014-2018 74520
Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej 5088
Rok 2019 1718
Rok 2018 7334
Rok 2017 12611
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 4564
Rok 2019 1572
Rok 2018 4953
Nagrania archiwalne z obrad sesji RM 4136
Nagrania archiwalne z obrad komisji RM 2241
Interpelacje i zapytania radnych RM w Kargowej 815
Radna Tomczak Aleksandra 761
Radny Wita Krystian 3591
Radny Pokorski Łukasz 1739
Radny Walczak Daniel 809
Protokoły głosowań imiennych 790
Transmisje z obrad sesji oraz komisji Rady Miejskiej 3742
Kluby Radnych 576
RAPORT O STANIE GMINY KARGOWA W 2018 r. 273
Protokoły z sesji RM 1305
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 4
ROK 2019 1211
ROK 2018 8599
ROK 2017 16000
ROK 2016 16646
ROK 2015 18166
ROK 2014 29427
ROK 2013 34241
ROK 2012 41863
ROK 2011 29826
ROK 2010 32091
ROK 2009 24677
ROK 2007 28527
ROK 2008 26221
ROK 2006 15117
Protokoły z posiedzeń komisji 0
ROK 2015 1053
ROK 2014 1249
ROK 2013 4347
ROK 2012 16638
ROK 2011 18185
ROK 2010 2277
Uchwały Rady Miejskiej 469
Projekty uchwał 27
ROK 2019 8321
ROK 2018 32303
ROK 2017 48303
ROK 2016 71886
ROK 2015 73382
ROK 2014 121935
ROK 2013 114141
Uchwały Rady Miejskiej 278
Rok 2019 9412
Rok 2018 49854
Rok 2017 71850
Rok 2016 97174
Rok 2015 111515
Rok 2014 181679
Rok 2013 155823
Rok 2012 170056
Rok 2011 224378
Rok 2010 158111
Rok 2009 112847
Rok 2008 130307
Rok 2007 146934
Rok 2006 126289
Rok 2005 125980
Rok 2004 124416
Rok 2003 98610
Rok 2002 39556
Projekty uchwał do konsultacji 4413
Statut gminy 40631
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kargowa 9904
Urząd Miejski 346
informacje teleadresowe 34245
Burmistrz 12322
organizacja urzędu 44317
tryb działania 6555
Jednostki organizacyjne 41697
SP Kargowa 17825
Przedszkole 8367
Rejestr Instytucji Kultury 6101
Spółki z udziałem gminy 3420
Uchwały 2819
Jednostki pomocnicze 27576
Zarządzenia Burmistrza 251
Kodeks etyki pracowników samorządowych 4276
Regulamin organizacyjny urzędu 37635
Działalność lobbingowa 2649
Zarządzenia 17967
ROK 2019 8747
ROK 2018 60716
ROK 2017 99271
ROK 2016 136719
ROK 2015 143671
ROK 2014 211402
ROK 2013 235998
ROK 2012 240752
ROK 2011 196554
ROK 2010 187399
ROK 2009 169599
ROK 2008 140144
Akty prawa miejscowego 540665
Finanse 293
Numery rachunków bankowych Urzędu Miejskiego w Kargowej 9624
Rachunki Masowe 0
informacje 456
Rok 2018 485
Rok 2017 2043
Rok 2016 5613
Rok 2015 4842
rok 2014 4978
rok 2013 6000
rok 2012 6828
rok 2011 6748
rok 2010 7901
rok 2009 8838
rok 2008 8675
rok 2007 9943
rok 2006 10530
rok 2005 17162
Budżet Gminy 1270
Rok 2019 1169
Rok 2018 3351
Rok 2017 4941
Rok 2016 5415
Rok 2015 5171
Rok 2014 7298
Rok 2013 6462
Rok 2012 7153
Rok 2011 7471
Rok 2010 7825
Rok 2008 6418
Rok 2009 5774
Rok 2007 6380
Rok 2006 5983
Informacje kwartalne 161
rok 2019 1155
rok 2018 8368
rok 2017 16964
rok 2016 27404
rok 2015 31815
rok 2014 40392
rok 2013 30329
rok 2012 39143
rok 2011 41026
rok 2010 33890
rok 2009 13642
rok 2008 14007
rok 2007 12816
rok 2006 12645
Informacje roczne 355
Rok 2018 1022
Rok 2017 3071
Rok 2016 4934
Rok 2015 6321
Rok 2014 7229
Rok 2013 20360
Rok 2012 13542
Rok 2011 17586
Rok 2010 26550
Rok 2009 17398
Rok 2008 12372
Rok 2007 14624
Rok 2006 14963
Podatki i opłaty 266
Rok 2018 860
Rok 2017 3318
Rok 2016 9394
Rok 2011 8628
rok 2010 6413
rok 2009 4863
rok 2008 5089
rok 2007 4996
rok 2006 5079
rok 2005 5006
Schemat przeprowadzania kontroli podatkowej przedsiębiorców 255
Schemat czynności sprawdzających przeprowadzania kontroli podatkowej 725
Schemat przeprowadzania kontroli podatkowej 696
Opinie RIO 52373
Majątek Gminy 3926
Interpretacje indywidualne 9151
Sprawozdania finansowe 140
Rok 2018 58
Jednostki organizacyjne 64
Urząd Miejski 254
Ośrodek Pomocy Społecznej 238
Zespół Szkolno-Przedszkolny 222
Sprawozdania zbiorcze 262
Bilans budżetu gminy 203
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 19785
Ochrona Środowiska 36015
Publicznie dostępny wykaz danych 0
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 5757
Informacje/Obwieszczenia 76533
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Ankieta 5250
Azbest 9686
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 1325
Program opieki nad zwierzętami 26769
Ewidencja kąpielisk 2280
Rok 2019 945
Rok 2018 719
Ewidencja miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli 2530
Bezpłatna pomoc prawna 7902
Zaproszenia do składania ofert 98802
Zarządzanie kryzysowe 7499
Obrona cywilna 3746
Zamówienia Publiczne 367010
Plan zamówień 3524
Przetargi 746332
Zamówienia Publiczne - archiwum 463035
Ogłoszenia 486903
Zagospodarowanie przestrzenne 12125
Gospodarka nieruchomościami 9019
Rejestry i ewidencje 13712
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 151063
Ogłoszenie o konkursach 150052
Druki do pobrania 5301
Ankieta dla podmiotów 5865
Tryb uproszczony 16756
Konsultacje 20477
Sprawozdania 6465
Ddokumenty dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi 7976
Petycje 4803
Informacje ogólne 4094
Petycje składane do Burmistrza - Rejestr petycji 19094
Petycje składane do Rady Miejskiej - Rejestr petycji 1875
Informacje o petycjach rozpatrywanych w roku poprzednim 2750
Oświadczenia Majątkowe 1471
Pracownicy urzędu 266
Rok 2019 1891
Rozpoczęcie kadencji 2018-2023 1435
Rok 2018 8176
koniec kadencji 2014-2018 1506
Rok 2017 12127
Rok 2016 12579
Rok 2015 19090
Rok 2014 30277
Rozpoczęcie kadencji 2014-2018 4328
Rok 2013 33787
Rok 2012 38944
Rok 2011 50034
Rok 2010 33162
Rozpoczęcie kadencji 2006-2010 6260
Rok 2009 14111
Rok 2008 13364
Rok 2007 13599
Rok 2006 14868
Rok 2005 13681
koniec kadencji 2002-2006 9009
Rok 2004 16186
Rok 2003 19101
Dyrektorzy Jednostek Organizacyjnych 740
Rok 2019 759
Rok 2018 3382
Rok 2017 5280
Rok 2016 7241
Rok 2015 8321
Rok 2014 11544
Rok 2013 13846
Rok 2012 23923
Rok 2011 21126
Rok 2010 25474
Rok 2009 19467
Rok 2008 19330
Rok 2007 19887
Rok 2006 17990
Rok 2005 16774
Rok 2004 21315
Rok 2003 20060
Radni Gminy 1247
Rok 2019 2825
Rozpoczęcie kadencji 2018-2023 6662
Rok 2018 8804
Rok 2017 15882
koniec kadencji 2014-2018 6365
Rok 2016 19850
Rok 2015 20282
Rok 2014 46747
Rozpoczęcie kadencji 2014-2018 23295
Rok 2013 26127
Rok 2012 33896
Rok 2011 37574
Rok 2010 69816
Rozpoczęcie kadencji 2006-2010 37697
Rok 2009 35736
Rok 2008 35451
Rok 2007 37223
koniec kadencji 2002-2006 34806
Rok 2006 35809
Rok 2005 32728
Rok 2004 33327
Rok 2003 5126
Obsługa interesantów w języku migowym 10160
Kontrole 98
2010 14792
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego 5946
Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. 5936
2011 2475
Najwyższa Izba Kontroli 4191
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 4137
Archiwum państwowe 4357
Wybory i Referenda 3936
Wybory do Sejmu i do Senatu 2019 369
Wybory ławników sądowych na kadencję 2020-2023 253
Wybory samorządowe 2018 15632
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 2652
Wybory ławników sądowych na kadencję 2016-2019 9976
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 16447
Referendum 2015 14832
Wybory do Sejmu i do Senatu 2015 30394
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015 16167
Wybory samorządowe 2014 4279
Informacje / obwieszczenia / rozporządzenia 37193
Wybory uzupełniające 2013 65
listopad 2013 r. 21268
wrzesień 2013 r. 22138
Wybory ławników sądowych na kadencję 2008- 2011 6271
Wybory Prezydenckie RP 2010 11847
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011 19893
Wybory na ławników sądowych na kadencję 2012 - 2015 17144
Wybory samorządowe 2010 8006
Informacje 17992
Okręgi wyborcze 6215
Obwody wyborcze 5616
Miejska Komisja Wyborcza 18097
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 11092
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2007 5444
Wybory samorządowe 2006 6572
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2005 5539
Wybory Prezydenckie RP 2005 6292
Nabór pracowników 1913
Regulamin naboru pracowników w Urzędzie Miejskim 8925
Wzory dokumentów 9820
Ogłoszenie o naborze pracownika w Urzędzie Miejskim 2062
2019 3249
2018 9752
2017 4514
2014 15355
2013 16233
2012 13691
2011 19338
2010 14937
2009 5706
2008 8518
2006 5611
2005 5744
Ogłoszenie wyniku konkursu na stanowisko w Urzędzie Miejskim 51406
Regulamin naboru pracowników w OPS 7156
Ogłoszenie o naborze pracownika w OPS 21341
Ogłoszenie wyniku konkursu na stanowisko w OPS 17080
Ogłoszenie o naborze pracowników w ZS-P 3559
Rok 2015 4842
Rok 2012 3348
Zgromadzenia publiczne 11042
Dzienniki Ustaw i Monitory 10887
Co i jak załatwić? 368716
Wydziały 265412
Sprawy 321819
Konkursy 34088
Przedsiębiorcy 10924
Informacje dla przedsiębiorców 5363
Przedsiębiorca w Europie 5246
Ponowne wykorzystanie 3929
Ochrona Danych Osobowych 0
Klauzula informacyjna 3332
Kanały technologiczne w drogach 11528

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja Biuletynu 7411
Statystyki 7798
Rejestr zmian 1979739
« powrót do poprzedniej strony