ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Kargowej
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 6165
O biuletynie 9145
Mapa biuletynu 6143

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Kargowa 22401
Status prawny 6688
Przedmiot działania 6253
Rada Miejska 13139
Sprawozdania Przewodniczącego RM 345
informacje teleadresowe 6587
skład osobowy rady 2018-2023 3892
komisje rady 10070
tryb działania 6377
skład osobowy rady 2014-2018 71252
Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej 4973
Rok 2019 1145
Rok 2018 6298
Rok 2017 11688
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 4480
Rok 2019 1030
Rok 2018 4249
Nagrania archiwalne z obrad sesji RM 3023
Nagrania archiwalne z obrad komisji RM 1619
Interpelacje i zapytania radnych RM w Kargowej 746
Radna Tomczak Aleksandra 612
Radny Wita Krystian 2650
Radny Pokorski Łukasz 1399
Radny Walczak Daniel 599
Protokoły głosowań imiennych 621
Transmisje z obrad sesji oraz komisji Rady Miejskiej 3085
Kluby Radnych 427
RAPORT O STANIE GMINY KARGOWA W 2018 r. 136
Protokoły z sesji RM 1305
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 4
ROK 2019 995
ROK 2018 7448
ROK 2017 14809
ROK 2016 15689
ROK 2015 17331
ROK 2014 28163
ROK 2013 33022
ROK 2012 40929
ROK 2011 28839
ROK 2010 31021
ROK 2009 23732
ROK 2007 27447
ROK 2008 25300
ROK 2006 14629
Protokoły z posiedzeń komisji 0
ROK 2015 1023
ROK 2014 1230
ROK 2013 4257
ROK 2012 15953
ROK 2011 17501
ROK 2010 2240
Uchwały Rady Miejskiej 469
Projekty uchwał 27
ROK 2019 5071
ROK 2018 27853
ROK 2017 44676
ROK 2016 67940
ROK 2015 69525
ROK 2014 116746
ROK 2013 109109
Uchwały Rady Miejskiej 278
Rok 2019 5714
Rok 2018 42521
Rok 2017 66265
Rok 2016 91911
Rok 2015 106496
Rok 2014 174534
Rok 2013 150082
Rok 2012 163407
Rok 2011 215688
Rok 2010 152638
Rok 2009 108722
Rok 2008 125227
Rok 2007 141492
Rok 2006 121973
Rok 2005 120878
Rok 2004 119558
Rok 2003 94728
Rok 2002 38313
Projekty uchwał do konsultacji 4340
Statut gminy 39479
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kargowa 9677
Urząd Miejski 346
informacje teleadresowe 33347
Burmistrz 11835
organizacja urzędu 41605
tryb działania 6434
Jednostki organizacyjne 40490
SP Kargowa 17339
Przedszkole 8148
Rejestr Instytucji Kultury 5907
Spółki z udziałem gminy 3148
Uchwały 2518
Jednostki pomocnicze 26692
Zarządzenia Burmistrza 251
Kodeks etyki pracowników samorządowych 4115
Regulamin organizacyjny urzędu 36044
Działalność lobbingowa 2508
Zarządzenia 17951
ROK 2019 4651
ROK 2018 51056
ROK 2017 91330
ROK 2016 128501
ROK 2015 136097
ROK 2014 202143
ROK 2013 226632
ROK 2012 230184
ROK 2011 188798
ROK 2010 180668
ROK 2009 163310
ROK 2008 134548
Akty prawa miejscowego 522480
Finanse 293
Numery rachunków bankowych Urzędu Miejskiego w Kargowej 9313
Rachunki Masowe 0
informacje 456
Rok 2018 265
Rok 2017 1756
Rok 2016 5163
Rok 2015 4582
rok 2014 4775
rok 2013 5800
rok 2012 6619
rok 2011 6546
rok 2010 7643
rok 2009 8585
rok 2008 8397
rok 2007 9666
rok 2006 10231
rok 2005 16636
Budżet Gminy 1258
Rok 2019 907
Rok 2018 3105
Rok 2017 4707
Rok 2016 5267
Rok 2015 5058
Rok 2014 7173
Rok 2013 6360
Rok 2012 7011
Rok 2011 7356
Rok 2010 7704
Rok 2008 6264
Rok 2009 5655
Rok 2007 6240
Rok 2006 5866
Informacje kwartalne 161
rok 2019 483
rok 2018 6887
rok 2017 15472
rok 2016 25802
rok 2015 30001
rok 2014 38518
rok 2013 29135
rok 2012 37532
rok 2011 39301
rok 2010 32747
rok 2009 13207
rok 2008 13524
rok 2007 12460
rok 2006 12304
Informacje roczne 355
Rok 2018 645
Rok 2017 2761
Rok 2016 4636
Rok 2015 6016
Rok 2014 6933
Rok 2013 19617
Rok 2012 13108
Rok 2011 16891
Rok 2010 25551
Rok 2009 16857
Rok 2008 11964
Rok 2007 14194
Rok 2006 14520
Podatki i opłaty 266
Rok 2018 799
Rok 2017 3073
Rok 2016 8931
Rok 2011 8425
rok 2010 6243
rok 2009 4745
rok 2008 4976
rok 2007 4876
rok 2006 4965
rok 2005 4900
Schemat przeprowadzania kontroli podatkowej przedsiębiorców 228
Schemat czynności sprawdzających przeprowadzania kontroli podatkowej 613
Schemat przeprowadzania kontroli podatkowej 583
Opinie RIO 49900
Majątek Gminy 3875
Interpretacje indywidualne 8880
Sprawozdania finansowe 101
Rok 2018 36
Jednostki organizacyjne 36
Urząd Miejski 124
Ośrodek Pomocy Społecznej 134
Zespół Szkolno-Przedszkolny 108
Sprawozdania zbiorcze 137
Bilans budżetu gminy 103
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 19301
Ochrona Środowiska 35267
Publicznie dostępny wykaz danych 0
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 5566
Informacje/Obwieszczenia 73115
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Ankieta 5047
Azbest 9067
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 1179
Program opieki nad zwierzętami 25622
Ewidencja kąpielisk 2001
Rok 2019 524
Rok 2018 368
Ewidencja miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli 2105
Bezpłatna pomoc prawna 7422
Zaproszenia do składania ofert 92703
Zarządzanie kryzysowe 7262
Obrona cywilna 3614
Zamówienia Publiczne 352297
Plan zamówień 3198
Przetargi 719438
Zamówienia Publiczne - archiwum 451822
Ogłoszenia 465284
Zagospodarowanie przestrzenne 8556
Gospodarka nieruchomościami 6482
Rejestry i ewidencje 13439
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 145531
Ogłoszenie o konkursach 143572
Druki do pobrania 4806
Ankieta dla podmiotów 5738
Tryb uproszczony 15336
Konsultacje 19434
Sprawozdania 6092
Ddokumenty dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi 7431
Petycje 4637
Informacje ogólne 3948
Petycje składane do Burmistrza - Rejestr petycji 17079
Petycje składane do Rady Miejskiej - Rejestr petycji 1713
Informacje o petycjach rozpatrywanych w roku poprzednim 2553
Oświadczenia Majątkowe 1404
Pracownicy urzędu 266
Rok 2019 1055
Rozpoczęcie kadencji 2018-2023 1266
Rok 2018 7326
koniec kadencji 2014-2018 1356
Rok 2017 11266
Rok 2016 11941
Rok 2015 18479
Rok 2014 29282
Rozpoczęcie kadencji 2014-2018 4149
Rok 2013 32737
Rok 2012 37800
Rok 2011 48624
Rok 2010 32314
Rozpoczęcie kadencji 2006-2010 6122
Rok 2009 13704
Rok 2008 12980
Rok 2007 13245
Rok 2006 14479
Rok 2005 13296
koniec kadencji 2002-2006 8803
Rok 2004 15749
Rok 2003 18525
Dyrektorzy Jednostek Organizacyjnych 734
Rok 2019 353
Rok 2018 2944
Rok 2017 4906
Rok 2016 6821
Rok 2015 7911
Rok 2014 11111
Rok 2013 13293
Rok 2012 23084
Rok 2011 20506
Rok 2010 24763
Rok 2009 18823
Rok 2008 18705
Rok 2007 19225
Rok 2006 17420
Rok 2005 16260
Rok 2004 20718
Rok 2003 19441
Radni Gminy 1225
Rok 2019 1537
Rozpoczęcie kadencji 2018-2023 5582
Rok 2018 7725
Rok 2017 14725
koniec kadencji 2014-2018 5308
Rok 2016 18816
Rok 2015 19207
Rok 2014 44428
Rozpoczęcie kadencji 2014-2018 22159
Rok 2013 25021
Rok 2012 32721
Rok 2011 36210
Rok 2010 67072
Rozpoczęcie kadencji 2006-2010 36425
Rok 2009 34507
Rok 2008 34202
Rok 2007 35924
koniec kadencji 2002-2006 33582
Rok 2006 34596
Rok 2005 31583
Rok 2004 32155
Rok 2003 5015
Obsługa interesantów w języku migowym 9950
Kontrole 98
2010 14449
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego 5817
Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. 5802
2011 2426
Najwyższa Izba Kontroli 4069
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 4010
Archiwum państwowe 4234
Wybory i Referenda 3924
Wybory ławników sądowych na kadencję 2020-2023 134
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 1658
Wybory samorządowe 2018 13864
Wybory ławników sądowych na kadencję 2016-2019 9401
Wybory do Sejmu i do Senatu 2015 28892
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 15865
Referendum 2015 14034
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015 15400
Wybory samorządowe 2014 4241
Informacje / obwieszczenia / rozporządzenia 35657
Wybory uzupełniające 2013 65
listopad 2013 r. 20507
wrzesień 2013 r. 21242
Wybory ławników sądowych na kadencję 2008- 2011 6125
Wybory Prezydenckie RP 2010 11531
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011 19077
Wybory na ławników sądowych na kadencję 2012 - 2015 16571
Wybory samorządowe 2010 8001
Informacje 17422
Okręgi wyborcze 5989
Obwody wyborcze 5442
Miejska Komisja Wyborcza 17452
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 10810
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2007 5319
Wybory samorządowe 2006 6416
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2005 5411
Wybory Prezydenckie RP 2005 6162
Nabór pracowników 1759
Regulamin naboru pracowników w Urzędzie Miejskim 8592
Wzory dokumentów 9271
Ogłoszenie o naborze pracownika w Urzędzie Miejskim 2051
2019 2578
2018 9114
2017 4220
2014 15133
2013 15970
2012 13366
2011 18980
2010 14741
2009 5550
2008 8255
2006 5448
2005 5597
Ogłoszenie wyniku konkursu na stanowisko w Urzędzie Miejskim 49114
Regulamin naboru pracowników w OPS 7005
Ogłoszenie o naborze pracownika w OPS 20710
Ogłoszenie wyniku konkursu na stanowisko w OPS 16476
Ogłoszenie o naborze pracowników w ZS-P 3559
Rok 2015 4646
Rok 2012 3195
Zgromadzenia publiczne 10187
Dzienniki Ustaw i Monitory 10726
Co i jak załatwić? 353776
Wydziały 252238
Sprawy 307095
Konkursy 33196
Przedsiębiorcy 10745
Informacje dla przedsiębiorców 5250
Przedsiębiorca w Europie 5126
Ponowne wykorzystanie 3725
Ochrona Danych Osobowych 0
Klauzula informacyjna 2858
Kanały technologiczne w drogach 10666

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja Biuletynu 7322
Statystyki 7725
Rejestr zmian 1885245
« powrót do poprzedniej strony