ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 5915
O biuletynie 8596
Mapa biuletynu 5800

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Kargowa 20323
Status prawny 5888
Przedmiot działania 5520
Rada Miejska 12972
informacje teleadresowe 5768
skład osobowy rady 57916
komisje rady 9188
tryb działania 5640
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 4127
Rok 2018 924
Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej 4421
Rok 2018 1441
Rok 2017 6618
Urząd Miejski 346
informacje teleadresowe 29609
Burmistrz 9985
organizacja urzędu 31767
tryb działania 5685
Jednostki organizacyjne 36298
SP Kargowa 15142
Przedszkole 7066
Rejestr Instytucji Kultury 5021
Spółki z udziałem gminy 1842
Uchwały 1290
Jednostki pomocnicze 23433
Zarządzenia Burmistrza 251
Kodeks etyki pracowników samorządowych 3482
Regulamin organizacyjny urzędu 29065
Działalność lobbingowa 1794
Zarządzenia 17839
ROK 2018 9910
ROK 2017 51789
ROK 2016 89157
ROK 2015 98739
ROK 2014 155722
ROK 2013 179825
ROK 2012 179505
ROK 2011 150105
ROK 2010 146593
ROK 2009 131312
ROK 2008 108313
Akty prawa miejscowego 414830
Uchwały Rady Miejskiej 469
Projekty uchwał 27
ROK 2018 6591
ROK 2017 25783
ROK 2016 46311
ROK 2015 49930
ROK 2014 88311
ROK 2013 82957
Uchwały Rady Miejskiej 278
Rok 2018 9832
Rok 2017 38269
Rok 2016 64735
Rok 2015 79470
Rok 2014 136652
Rok 2013 119511
Rok 2012 128683
Rok 2011 170541
Rok 2010 128117
Rok 2009 88609
Rok 2008 100372
Rok 2007 115036
Rok 2006 99078
Rok 2005 96419
Rok 2004 95499
Rok 2003 75856
Rok 2002 32606
Projekty uchwał do konsultacji 3931
Statut gminy 33780
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kargowa 8538
Finanse 293
Numery rachunków bankowych Urzędu Miejskiego w Kargowej 7689
Rachunki Masowe 0
informacje 456
Rok 2017 384
Rok 2016 3331
Rok 2015 3448
rok 2014 3696
rok 2013 4800
rok 2012 5546
rok 2011 5531
rok 2010 6425
rok 2009 7455
rok 2008 7047
rok 2007 8209
rok 2006 8679
rok 2005 14023
Budżet Gminy 1226
Rok 2018 1459
Rok 2017 3409
Rok 2016 4401
Rok 2015 4421
Rok 2014 6525
Rok 2013 5770
Rok 2012 6308
Rok 2011 6734
Rok 2010 7051
Rok 2009 5046
Rok 2008 5556
Rok 2007 5609
Rok 2006 5154
Informacje kwartalne 161
rok 2018 1072
rok 2017 7759
rok 2016 17945
rok 2015 21560
rok 2014 29729
rok 2013 22926
rok 2012 30030
rok 2011 30981
rok 2010 27247
rok 2009 11207
rok 2008 11252
rok 2007 10655
rok 2006 10370
Informacje roczne 355
Rok 2017 1078
Rok 2016 3098
Rok 2015 4499
Rok 2014 5558
Rok 2013 16289
Rok 2012 10807
Rok 2011 13844
Rok 2010 21149
Rok 2009 14303
Rok 2008 10222
Rok 2007 12108
Rok 2006 12329
Podatki i opłaty 265
Rok 2018 378
Rok 2017 2004
Rok 2016 6948
Rok 2011 7512
rok 2010 5504
rok 2009 4139
rok 2008 4398
rok 2007 4234
rok 2006 4359
rok 2005 4285
Schemat przeprowadzania kontroli podatkowej przedsiębiorców 62
Schemat czynności sprawdzających przeprowadzania kontroli podatkowej 120
Schemat przeprowadzania kontroli podatkowej 114
Opinie RIO 37441
Majątek Gminy 3556
Interpretacje indywidualne 7200
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 17226
Protokoły 1290
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 4
ROK 2018 1989
ROK 2017 8910
ROK 2016 10907
ROK 2015 13110
ROK 2014 21181
ROK 2013 26790
ROK 2012 36255
ROK 2011 23773
ROK 2010 25643
ROK 2009 19363
ROK 2008 21066
ROK 2007 22504
ROK 2006 12092
Protokoły z posiedzeń komisji 0
ROK 2015 880
ROK 2014 1093
ROK 2013 3770
ROK 2012 12534
ROK 2011 14116
ROK 2010 2014
Ochrona Środowiska 31680
Publicznie dostępny wykaz danych 0
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 4647
Informacje/Obwieszczenia 55975
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Ankieta 3983
Azbest 6261
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 311
Program opieki nad zwierzętami 20581
Ewidencja kąpielisk 613
Ewidencja miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli 386
Bezpłatna pomoc prawna 5654
Zaproszenia do składania ofert 69175
Zarządzanie kryzysowe 6174
Obrona cywilna 2902
Zamówienia Publiczne 274567
Plan zamówień 1950
Przetargi 584164
Zamówienia Publiczne - archiwum 396363
Ogłoszenia 358643
Zagospodarowanie przestrzenne 67
Gospodarka nieruchomościami 189
Rejestry i ewidencje 12159
Petycje 3707
Informacje ogólne 3076
Petycje składane do Burmistrza - Rejestr petycji 9752
Petycje składane do Rady Miejskiej - Rejestr petycji 868
Informacje o petycjach rozpatrywanych w roku poprzednim 1566
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 119387
Ogłoszenie o konkursach 112724
Druki do pobrania - Tryb uproszczony 2958
Nowe wzory ofert i sprawozdań 2435
Ankieta dla podmiotów 5061
Tryb uproszczony 9753
Konsultacje 14883
Sprawozdania 4759
Ddokumenty dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi 4847
Obsługa interesantów w języku migowym 8879
Oświadczenia Majątkowe 1209
Pracownicy urzędu 266
Rok 2018 2372
Rok 2017 7483
Rok 2016 9120
Rok 2015 15432
Rok 2014 24722
Rozpoczęcie kadencji 2014-2018 3169
Rok 2013 28193
Rok 2012 32551
Rok 2011 41351
Rok 2010 27974
Rozpoczęcie kadencji 2006-2010 5375
Rok 2009 11681
Rok 2008 11136
Rok 2007 11386
Rok 2006 12304
koniec kadencji 2002-2006 7672
Rok 2005 11318
Rok 2004 13431
Rok 2003 15662
Dyrektorzy Jednostek Organizacyjnych 692
Rok 2018 775
Rok 2017 3139
Rok 2016 5020
Rok 2015 6054
Rok 2014 9150
Rok 2013 11025
Rok 2012 18767
Rok 2011 17244
Rok 2010 21128
Rok 2009 15690
Rok 2008 15752
Rok 2007 16036
Rok 2006 14713
Rok 2005 13554
Rok 2004 17512
Rok 2003 16291
Radni Gminy 1034
Rok 2018 2154
Rok 2017 9055
Rok 2016 13616
Rok 2015 14340
Rozpoczęcie kadencji 2014-2018 17101
Rok 2014 34206
Rok 2013 19988
Rok 2012 26573
Rok 2011 30105
Rozpoczęcie kadencji 2006-2010 30038
Rok 2010 53183
Rok 2009 28460
Rok 2008 28297
Rok 2007 29496
koniec kadencji 2002-2006 27449
Rok 2006 28532
Rok 2005 25859
Rok 2004 26113
Rok 2003 4397
Dzienniki Ustaw i Monitory 9879
Kontrole 98
2010 12921
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego 5057
Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. 5112
2011 2198
Najwyższa Izba Kontroli 3484
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 3379
Archiwum państwowe 3559
Wybory i Referenda 3874
Wybory samorządowe 2018 1008
Wybory do Sejmu i do Senatu 2015 21889
Wybory samorządowe 2014 4040
Informacje / obwieszczenia / rozporządzenia 28363
Referendum 2015 10366
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015 12013
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 13059
Wybory uzupełniające 2013 65
listopad 2013 r. 17080
wrzesień 2013 r. 17262
Wybory ławników sądowych na kadencję 2016-2019 6676
Wybory na ławników sądowych na kadencję 2012 - 2015 13710
Wybory ławników sądowych na kadencję 2008- 2011 5503
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011 15568
Wybory samorządowe 2010 7976
Informacje 15013
Okręgi wyborcze 4881
Obwody wyborcze 4588
Miejska Komisja Wyborcza 14611
Wybory Prezydenckie RP 2010 10047
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 9440
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2007 4680
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2005 4843
Wybory samorządowe 2006 5705
Wybory Prezydenckie RP 2005 5491
Nabór pracowników 1256
Regulamin naboru pracowników w Urzędzie Miejskim 7318
Wzory dokumentów 7201
Ogłoszenie o naborze pracownika w Urzędzie Miejskim 2035
2018 5080
2017 2826
2014 14017
2013 14730
2012 12007
2011 17305
2010 13837
2009 4843
2008 7034
2006 4678
2005 4850
Ogłoszenie wyniku konkursu na stanowisko w Urzędzie Miejskim 38689
Regulamin naboru pracowników w OPS 6295
Ogłoszenie o naborze pracownika w OPS 17809
Ogłoszenie wyniku konkursu na stanowisko w OPS 13659
Ogłoszenie o naborze pracowników w ZS-P 3536
Rok 2015 3749
Rok 2012 2497
Zgromadzenia publiczne 7075
Co i jak załatwić? 272451
Wydziały 180378
Sprawy 227362
Konkursy 28980
Przedsiębiorcy 9739
Informacje dla przedsiębiorców 4614
Przedsiębiorca w Europie 4537
Ponowne wykorzystanie 2783
Ochrona Danych Osobowych 0
Klauzula informacyjna 813
Kanały technologiczne w drogach 7222

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja Biuletynu 6756
Statystyki 7220
Rejestr zmian 1512567

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Kargowej