ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 5982
O biuletynie 8723
Mapa biuletynu 5879

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Kargowa 20831
Status prawny 6108
Przedmiot działania 5687
Rada Miejska 13002
informacje teleadresowe 5914
skład osobowy rady 60847
komisje rady 9336
tryb działania 5785
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 4225
Rok 2018 1596
Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej 4527
Rok 2018 2190
Rok 2017 7617
Urząd Miejski 346
informacje teleadresowe 30476
Burmistrz 10353
organizacja urzędu 33544
tryb działania 5861
Jednostki organizacyjne 37195
SP Kargowa 15565
Przedszkole 7310
Rejestr Instytucji Kultury 5221
Spółki z udziałem gminy 2148
Uchwały 1538
Jednostki pomocnicze 24070
Zarządzenia Burmistrza 251
Kodeks etyki pracowników samorządowych 3618
Regulamin organizacyjny urzędu 30541
Działalność lobbingowa 1972
Zarządzenia 17848
ROK 2018 16838
ROK 2017 60767
ROK 2016 97851
ROK 2015 106838
ROK 2014 166237
ROK 2013 190279
ROK 2012 190996
ROK 2011 158898
ROK 2010 154422
ROK 2009 138651
ROK 2008 114063
Akty prawa miejscowego 441067
Uchwały Rady Miejskiej 469
Projekty uchwał 27
ROK 2018 10323
ROK 2017 29869
ROK 2016 50942
ROK 2015 54109
ROK 2014 94410
ROK 2013 88410
Uchwały Rady Miejskiej 278
Rok 2018 15586
Rok 2017 44772
Rok 2016 70722
Rok 2015 85542
Rok 2014 145038
Rok 2013 126151
Rok 2012 136484
Rok 2011 180452
Rok 2010 133172
Rok 2009 92923
Rok 2008 105482
Rok 2007 120644
Rok 2006 103982
Rok 2005 101658
Rok 2004 100641
Rok 2003 79801
Rok 2002 33711
Projekty uchwał do konsultacji 4005
Statut gminy 34959
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kargowa 8761
Finanse 293
Numery rachunków bankowych Urzędu Miejskiego w Kargowej 8052
Rachunki Masowe 0
informacje 456
Rok 2017 637
Rok 2016 3764
Rok 2015 3715
rok 2014 3940
rok 2013 5002
rok 2012 5773
rok 2011 5737
rok 2010 6655
rok 2009 7653
rok 2008 7364
rok 2007 8511
rok 2006 9007
rok 2005 14487
Budżet Gminy 1235
Rok 2018 1913
Rok 2017 3692
Rok 2016 4589
Rok 2015 4550
Rok 2014 6660
Rok 2013 5904
Rok 2012 6476
Rok 2011 6866
Rok 2010 7186
Rok 2009 5159
Rok 2008 5702
Rok 2007 5769
Rok 2006 5305
Informacje kwartalne 161
rok 2018 1894
rok 2017 9462
rok 2016 19659
rok 2015 23493
rok 2014 31682
rok 2013 24302
rok 2012 31558
rok 2011 32821
rok 2010 28383
rok 2009 11624
rok 2008 11717
rok 2007 11068
rok 2006 10799
Informacje roczne 355
Rok 2017 1406
Rok 2016 3455
Rok 2015 4893
Rok 2014 5812
Rok 2013 17011
Rok 2012 11330
Rok 2011 14461
Rok 2010 22054
Rok 2009 14844
Rok 2008 10590
Rok 2007 12617
Rok 2006 12816
Podatki i opłaty 265
Rok 2018 471
Rok 2017 2203
Rok 2016 7367
Rok 2011 7670
rok 2010 5661
rok 2009 4278
rok 2008 4506
rok 2007 4357
rok 2006 4478
rok 2005 4404
Schemat przeprowadzania kontroli podatkowej przedsiębiorców 96
Schemat czynności sprawdzających przeprowadzania kontroli podatkowej 198
Schemat przeprowadzania kontroli podatkowej 192
Opinie RIO 39753
Majątek Gminy 3627
Interpretacje indywidualne 7569
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 17662
Protokoły 1292
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 4
ROK 2018 3010
ROK 2017 10151
ROK 2016 11896
ROK 2015 13926
ROK 2014 22730
ROK 2013 28060
ROK 2012 37236
ROK 2011 24832
ROK 2010 26719
ROK 2009 20207
ROK 2008 21965
ROK 2007 23587
ROK 2006 12658
Protokoły z posiedzeń komisji 0
ROK 2015 906
ROK 2014 1125
ROK 2013 3866
ROK 2012 13256
ROK 2011 14761
ROK 2010 2059
Ochrona Środowiska 32431
Publicznie dostępny wykaz danych 0
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 4860
Informacje/Obwieszczenia 59704
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Ankieta 4165
Azbest 6825
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 508
Program opieki nad zwierzętami 21542
Ewidencja kąpielisk 931
Ewidencja miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli 728
Bezpłatna pomoc prawna 5988
Zaproszenia do składania ofert 73430
Zarządzanie kryzysowe 6446
Obrona cywilna 3078
Zamówienia Publiczne 291304
Plan zamówień 2169
Przetargi 613645
Zamówienia Publiczne - archiwum 408901
Ogłoszenia 381144
Zagospodarowanie przestrzenne 280
Gospodarka nieruchomościami 626
Rejestry i ewidencje 12467
Petycje 3912
Informacje ogólne 3310
Petycje składane do Burmistrza - Rejestr petycji 10955
Petycje składane do Rady Miejskiej - Rejestr petycji 1036
Informacje o petycjach rozpatrywanych w roku poprzednim 1759
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 124716
Ogłoszenie o konkursach 118476
Druki do pobrania - Tryb uproszczony 3215
Nowe wzory ofert i sprawozdań 2666
Ankieta dla podmiotów 5192
Tryb uproszczony 10774
Konsultacje 15788
Sprawozdania 4941
Ddokumenty dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi 5342
Obsługa interesantów w języku migowym 9113
Oświadczenia Majątkowe 1243
Pracownicy urzędu 266
koniec kadencji 2014-2018 291
Rok 2018 3610
Rok 2017 8299
Rok 2016 9715
Rok 2015 16071
Rok 2014 25707
Rozpoczęcie kadencji 2014-2018 3389
Rok 2013 29115
Rok 2012 33629
Rok 2011 42875
Rok 2010 28866
Rozpoczęcie kadencji 2006-2010 5528
Rok 2009 12092
Rok 2008 11525
Rok 2007 11739
Rok 2006 12777
koniec kadencji 2002-2006 7932
Rok 2005 11734
Rok 2004 13866
Rok 2003 16309
Dyrektorzy Jednostek Organizacyjnych 700
Rok 2018 1190
Rok 2017 3476
Rok 2016 5404
Rok 2015 6484
Rok 2014 9609
Rok 2013 11472
Rok 2012 19721
Rok 2011 17915
Rok 2010 21929
Rok 2009 16361
Rok 2008 16341
Rok 2007 16691
Rok 2006 15279
Rok 2005 14130
Rok 2004 18223
Rok 2003 16986
Radni Gminy 1103
koniec kadencji 2014-2018 837
Rok 2018 3274
Rok 2017 10337
Rok 2016 14696
Rozpoczęcie kadencji 2014-2018 18094
Rok 2015 15420
Rok 2014 36271
Rok 2013 20948
Rok 2012 27832
Rok 2011 31311
Rozpoczęcie kadencji 2006-2010 31381
Rok 2010 56160
Rok 2009 29730
Rok 2008 29591
Rok 2007 30904
koniec kadencji 2002-2006 28835
Rok 2006 29951
Rok 2005 27130
Rok 2004 27554
Rok 2003 4535
Dzienniki Ustaw i Monitory 10075
Kontrole 98
2010 13285
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego 5242
Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. 5260
2011 2252
Najwyższa Izba Kontroli 3621
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 3496
Archiwum państwowe 3718
Wybory i Referenda 3886
Wybory samorządowe 2018 7063
Wybory do Sejmu i do Senatu 2015 23314
Wybory samorządowe 2014 4104
Informacje / obwieszczenia / rozporządzenia 29923
Referendum 2015 11135
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015 12658
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 13599
Wybory uzupełniające 2013 65
listopad 2013 r. 17838
wrzesień 2013 r. 18038
Wybory ławników sądowych na kadencję 2016-2019 7232
Wybory na ławników sądowych na kadencję 2012 - 2015 14326
Wybory ławników sądowych na kadencję 2008- 2011 5631
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011 16329
Wybory samorządowe 2010 7978
Informacje 15500
Okręgi wyborcze 5181
Obwody wyborcze 4795
Miejska Komisja Wyborcza 15235
Wybory Prezydenckie RP 2010 10346
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 9735
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2007 4826
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2005 4959
Wybory samorządowe 2006 5850
Wybory Prezydenckie RP 2005 5654
Nabór pracowników 1320
Regulamin naboru pracowników w Urzędzie Miejskim 7596
Wzory dokumentów 7598
Ogłoszenie o naborze pracownika w Urzędzie Miejskim 2035
2018 6026
2017 3118
2014 14288
2013 14960
2012 12238
2011 17622
2010 14029
2009 4987
2008 7283
2006 4843
2005 5010
Ogłoszenie wyniku konkursu na stanowisko w Urzędzie Miejskim 40631
Regulamin naboru pracowników w OPS 6439
Ogłoszenie o naborze pracownika w OPS 18430
Ogłoszenie wyniku konkursu na stanowisko w OPS 14240
Ogłoszenie o naborze pracowników w ZS-P 3542
Rok 2015 3949
Rok 2012 2671
Zgromadzenia publiczne 7716
Co i jak załatwić? 290789
Wydziały 196608
Sprawy 243729
Konkursy 29846
Przedsiębiorcy 9943
Informacje dla przedsiębiorców 4762
Przedsiębiorca w Europie 4661
Ponowne wykorzystanie 2988
Ochrona Danych Osobowych 0
Klauzula informacyjna 1206
Kanały technologiczne w drogach 8001

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja Biuletynu 6893
Statystyki 7320
Rejestr zmian 1596382

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Kargowej