ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 6071
O biuletynie 8936
Mapa biuletynu 6015

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Kargowa 21665
Status prawny 6388
Przedmiot działania 5939
Rada Miejska 13071
informacje teleadresowe 6239
skład osobowy rady 2018-2023 2155
skład osobowy rady 2014-2018 65579
komisje rady 9716
tryb działania 6106
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 4336
Rok 2019 278
Rok 2018 2809
Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej 4735
Rok 2019 247
Rok 2018 4037
Rok 2017 9558
Transmisje z obrad sesji oraz komisji Rady Miejskiej 1673
Nagrania archiwalne z obrad sesji RM 1120
Nagrania archiwalne z obrad komisji RM 518
Protokoły głosowań imiennych 267
Interpelacje i zapytania radnych RM w Kargowej 489
Radna Tomczak Aleksandra 286
Radny Wita Krystian 1099
Radny Pokorski Łukasz 522
Radny Walczak Daniel 135
Kluby Radnych 119
Protokoły z sesji RM 1298
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 4
ROK 2019 550
ROK 2018 5048
ROK 2017 12257
ROK 2016 13608
ROK 2015 15506
ROK 2014 25246
ROK 2013 30275
ROK 2012 38876
ROK 2011 26577
ROK 2010 28668
ROK 2009 21765
ROK 2007 25275
ROK 2008 23472
ROK 2006 13558
Protokoły z posiedzeń komisji 0
ROK 2015 967
ROK 2014 1183
ROK 2013 4062
ROK 2012 14452
ROK 2011 16018
ROK 2010 2150
Uchwały Rady Miejskiej 469
Projekty uchwał 27
ROK 2019 943
ROK 2018 18326
ROK 2017 36768
ROK 2016 58887
ROK 2015 60913
ROK 2014 104739
ROK 2013 97587
Uchwały Rady Miejskiej 278
Rok 2019 935
Rok 2018 29675
Rok 2017 55859
Rok 2016 81199
Rok 2015 96141
Rok 2014 160064
Rok 2013 138160
Rok 2012 150018
Rok 2011 198180
Rok 2010 142461
Rok 2009 100772
Rok 2008 115376
Rok 2007 131027
Rok 2006 113045
Rok 2005 111032
Rok 2004 109922
Rok 2003 87087
Rok 2002 35954
Projekty uchwał do konsultacji 4178
Statut gminy 37141
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kargowa 9197
Urząd Miejski 346
informacje teleadresowe 31893
Burmistrz 11020
organizacja urzędu 37374
tryb działania 6164
Jednostki organizacyjne 38691
SP Kargowa 16445
Przedszkole 7749
Rejestr Instytucji Kultury 5550
Spółki z udziałem gminy 2657
Uchwały 1981
Jednostki pomocnicze 25241
Zarządzenia Burmistrza 251
Kodeks etyki pracowników samorządowych 3853
Regulamin organizacyjny urzędu 33190
Działalność lobbingowa 2236
Zarządzenia 17860
ROK 2019 757
ROK 2018 33278
ROK 2017 75607
ROK 2016 113088
ROK 2015 121242
ROK 2014 184288
ROK 2013 208660
ROK 2012 210443
ROK 2011 174323
ROK 2010 168115
ROK 2009 151475
ROK 2008 124357
Akty prawa miejscowego 483172
Finanse 293
Numery rachunków bankowych Urzędu Miejskiego w Kargowej 8655
Rachunki Masowe 0
informacje 456
Rok 2017 1139
Rok 2016 4363
Rok 2015 4102
rok 2014 4304
rok 2013 5364
rok 2012 6183
rok 2011 6121
rok 2010 7107
rok 2009 8062
rok 2008 7848
rok 2007 9068
rok 2006 9596
rok 2005 15504
Budżet Gminy 1244
Rok 2019 298
Rok 2018 2600
Rok 2017 4185
Rok 2016 4933
Rok 2015 4793
Rok 2014 6898
Rok 2013 6121
Rok 2012 6740
Rok 2011 7081
Rok 2010 7443
Rok 2008 5976
Rok 2009 5407
Rok 2007 5989
Rok 2006 5584
Informacje kwartalne 161
rok 2018 4047
rok 2017 12446
rok 2016 22737
rok 2015 26775
rok 2014 34983
rok 2013 26660
rok 2012 34301
rok 2011 35936
rok 2010 30474
rok 2009 12353
rok 2008 12583
rok 2007 11723
rok 2006 11515
Informacje roczne 355
Rok 2018 14
Rok 2017 2093
Rok 2016 4032
Rok 2015 5433
Rok 2014 6346
Rok 2013 18172
Rok 2012 12236
Rok 2011 15570
Rok 2010 23654
Rok 2009 15806
Rok 2008 11252
Rok 2007 13344
Rok 2006 13665
Podatki i opłaty 265
Rok 2018 661
Rok 2017 2601
Rok 2016 8065
Rok 2011 8008
rok 2010 5924
rok 2009 4491
rok 2008 4718
rok 2007 4601
rok 2006 4701
rok 2005 4642
Schemat przeprowadzania kontroli podatkowej przedsiębiorców 156
Schemat czynności sprawdzających przeprowadzania kontroli podatkowej 372
Schemat przeprowadzania kontroli podatkowej 356
Opinie RIO 44227
Majątek Gminy 3750
Interpretacje indywidualne 8175
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 18453
Ochrona Środowiska 33867
Publicznie dostępny wykaz danych 0
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 5194
Informacje/Obwieszczenia 66097
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Ankieta 4620
Azbest 7907
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 846
Program opieki nad zwierzętami 23358
Ewidencja kąpielisk 1489
Ewidencja miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli 1352
Bezpłatna pomoc prawna 6630
Zaproszenia do składania ofert 82479
Zarządzanie kryzysowe 6843
Obrona cywilna 3342
Zamówienia Publiczne 322279
Plan zamówień 2626
Przetargi 664662
Zamówienia Publiczne - archiwum 429078
Ogłoszenia 420397
Zagospodarowanie przestrzenne 2652
Gospodarka nieruchomościami 2354
Rejestry i ewidencje 12940
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 134137
Ogłoszenie o konkursach 129917
Druki do pobrania 3742
Wzory ofert i sprawozdań 3104
Ankieta dla podmiotów 5434
Tryb uproszczony 12677
Konsultacje 17355
Sprawozdania 5351
Ddokumenty dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi 6262
Petycje 4298
Informacje ogólne 3614
Petycje składane do Burmistrza - Rejestr petycji 13372
Petycje składane do Rady Miejskiej - Rejestr petycji 1360
Informacje o petycjach rozpatrywanych w roku poprzednim 2112
Oświadczenia Majątkowe 1315
Pracownicy urzędu 266
Rozpoczęcie kadencji 2018-2023 433
koniec kadencji 2014-2018 1031
Rok 2018 5421
Rok 2017 9602
Rok 2016 10732
Rok 2015 17166
Rok 2014 27243
Rozpoczęcie kadencji 2014-2018 3747
Rok 2013 30646
Rok 2012 35444
Rok 2011 45462
Rok 2010 30432
Rozpoczęcie kadencji 2006-2010 5804
Rok 2009 12805
Rok 2008 12178
Rok 2007 12407
Rok 2006 13594
Rok 2005 12424
koniec kadencji 2002-2006 8322
Rok 2004 14778
Rok 2003 17287
Dyrektorzy Jednostek Organizacyjnych 717
Rok 2018 1957
Rok 2017 4116
Rok 2016 6077
Rok 2015 7126
Rok 2014 10298
Rok 2013 12323
Rok 2012 21276
Rok 2011 19124
Rok 2010 23244
Rok 2009 17500
Rok 2008 17389
Rok 2007 17865
Rok 2006 16281
Rok 2005 15122
Rok 2004 19379
Rok 2003 18069
Radni Gminy 1168
Rozpoczęcie kadencji 2018-2023 2425
koniec kadencji 2014-2018 2963
Rok 2018 5248
Rok 2017 12410
Rok 2016 16559
Rok 2015 17064
Rozpoczęcie kadencji 2014-2018 19880
Rok 2014 39861
Rok 2013 22751
Rok 2012 30073
Rok 2011 33515
Rok 2010 61182
Rozpoczęcie kadencji 2006-2010 33699
Rok 2009 31926
Rok 2008 31644
Rok 2007 33275
koniec kadencji 2002-2006 31030
Rok 2006 32107
Rok 2005 29123
Rok 2004 29633
Rok 2003 4755
Obsługa interesantów w języku migowym 9516
Kontrole 98
2010 13836
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego 5522
Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. 5487
2011 2330
Najwyższa Izba Kontroli 3826
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 3736
Archiwum państwowe 3971
Wybory i Referenda 3902
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 38
Wybory samorządowe 2018 10272
Wybory ławników sądowych na kadencję 2016-2019 8188
Wybory do Sejmu i do Senatu 2015 25884
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015 13877
Referendum 2015 12409
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 14624
Wybory samorządowe 2014 4171
Informacje / obwieszczenia / rozporządzenia 32501
Wybory uzupełniające 2013 65
listopad 2013 r. 19006
wrzesień 2013 r. 19515
Wybory na ławników sądowych na kadencję 2012 - 2015 15392
Wybory ławników sądowych na kadencję 2008- 2011 5860
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011 17584
Wybory Prezydenckie RP 2010 10886
Wybory samorządowe 2010 7987
Informacje 16359
Okręgi wyborcze 5520
Obwody wyborcze 5102
Miejska Komisja Wyborcza 16206
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 10249
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2007 5072
Wybory samorządowe 2006 6118
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2005 5168
Wybory Prezydenckie RP 2005 5885
Nabór pracowników 1511
Regulamin naboru pracowników w Urzędzie Miejskim 8066
Wzory dokumentów 8280
Ogłoszenie o naborze pracownika w Urzędzie Miejskim 2047
2019 727
2018 7842
2017 3642
2014 14697
2013 15403
2012 12735
2011 18260
2010 14353
2009 5238
2008 7739
2006 5133
2005 5306
Ogłoszenie wyniku konkursu na stanowisko w Urzędzie Miejskim 44383
Regulamin naboru pracowników w OPS 6721
Ogłoszenie o naborze pracownika w OPS 19586
Ogłoszenie wyniku konkursu na stanowisko w OPS 15345
Ogłoszenie o naborze pracowników w ZS-P 3554
Rok 2015 4309
Rok 2012 2937
Zgromadzenia publiczne 8877
Dzienniki Ustaw i Monitory 10428
Co i jak załatwić? 323352
Wydziały 224752
Sprawy 274052
Konkursy 31502
Przedsiębiorcy 10343
Informacje dla przedsiębiorców 4993
Przedsiębiorca w Europie 4882
Ponowne wykorzystanie 3363
Ochrona Danych Osobowych 0
Klauzula informacyjna 1967
Kanały technologiczne w drogach 9273

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja Biuletynu 7133
Statystyki 7541
Rejestr zmian 1744264

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Kargowej