ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 6022
O biuletynie 8824
Mapa biuletynu 5943

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Kargowa 21242
Status prawny 6253
Przedmiot działania 5808
Rada Miejska 13032
informacje teleadresowe 6067
skład osobowy rady 2018-2023 987
skład osobowy rady 2014-2018 63119
komisje rady 9523
tryb działania 5953
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 4280
Rok 2019 83
Rok 2018 2154
Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej 4630
Rok 2019 50
Rok 2018 3089
Rok 2017 8491
Transmisje z obrad sesji oraz komisji Rady Miejskiej 1020
Nagrania archiwalne z obrad sesji RM 502
Nagrania archiwalne z obrad komisjii RM 172
Protokoły głosowań imiennych 65
Interpelacje i zapytania radnych RM w Kargowej 122
Radna Tomczak Aleksandra 82
Radny Wita Krystian 288
Radny Pokorski Łukasz 87
Protokoły z sesji RM 1294
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 4
ROK 2019 164
ROK 2018 3969
ROK 2017 11082
ROK 2016 12681
ROK 2015 14648
ROK 2014 23858
ROK 2013 29070
ROK 2012 37983
ROK 2011 25637
ROK 2010 27593
ROK 2009 20923
ROK 2007 24348
ROK 2008 22658
ROK 2006 13053
Protokoły z posiedzeń komisji 0
ROK 2015 945
ROK 2014 1154
ROK 2013 3967
ROK 2012 13805
ROK 2011 15364
ROK 2010 2109
Uchwały Rady Miejskiej 469
Projekty uchwał 27
ROK 2019 187
ROK 2018 13696
ROK 2017 33058
ROK 2016 54632
ROK 2015 57190
ROK 2014 99183
ROK 2013 92672
Uchwały Rady Miejskiej 278
Rok 2019 54
Rok 2018 22147
Rok 2017 49737
Rok 2016 75303
Rok 2015 90311
Rok 2014 151709
Rok 2013 131411
Rok 2012 142419
Rok 2011 188258
Rok 2010 137061
Rok 2009 96401
Rok 2008 109837
Rok 2007 125105
Rok 2006 107960
Rok 2005 105642
Rok 2004 104590
Rok 2003 82968
Rok 2002 34680
Projekty uchwał do konsultacji 4101
Statut gminy 35933
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kargowa 8967
Urząd Miejski 346
informacje teleadresowe 31146
Burmistrz 10645
organizacja urzędu 35311
tryb działania 6003
Jednostki organizacyjne 37908
SP Kargowa 15971
Przedszkole 7500
Rejestr Instytucji Kultury 5374
Spółki z udziałem gminy 2398
Uchwały 1738
Jednostki pomocnicze 24635
Zarządzenia Burmistrza 251
Kodeks etyki pracowników samorządowych 3740
Regulamin organizacyjny urzędu 31731
Działalność lobbingowa 2094
Zarządzenia 17852
ROK 2019 16
ROK 2018 23894
ROK 2017 67608
ROK 2016 104737
ROK 2015 113376
ROK 2014 174502
ROK 2013 198600
ROK 2012 199895
ROK 2011 165734
ROK 2010 160546
ROK 2009 144410
ROK 2008 118613
Akty prawa miejscowego 460821
Finanse 293
Numery rachunków bankowych Urzędu Miejskiego w Kargowej 8350
Rachunki Masowe 0
informacje 456
Rok 2017 870
Rok 2016 4042
Rok 2015 3889
rok 2014 4117
rok 2013 5178
rok 2012 5970
rok 2011 5912
rok 2010 6857
rok 2009 7834
rok 2008 7580
rok 2007 8755
rok 2006 9274
rok 2005 14949
Budżet Gminy 1240
Rok 2018 2338
Rok 2017 3908
Rok 2016 4741
Rok 2015 4659
Rok 2014 6763
Rok 2013 5986
Rok 2012 6593
Rok 2011 6961
Rok 2010 7297
Rok 2009 5273
Rok 2008 5840
Rok 2007 5875
Rok 2006 5434
Informacje kwartalne 161
rok 2018 2770
rok 2017 10782
rok 2016 21086
rok 2015 24979
rok 2014 33141
rok 2013 25358
rok 2012 32753
rok 2011 34220
rok 2010 29339
rok 2009 11941
rok 2008 12076
rok 2007 11375
rok 2006 11145
Informacje roczne 355
Rok 2017 1727
Rok 2016 3712
Rok 2015 5127
Rok 2014 6051
Rok 2013 17514
Rok 2012 11721
Rok 2011 14953
Rok 2010 22768
Rok 2009 15292
Rok 2008 10893
Rok 2007 12930
Rok 2006 13181
Podatki i opłaty 265
Rok 2018 585
Rok 2017 2401
Rok 2016 7668
Rok 2011 7811
rok 2010 5775
rok 2009 4373
rok 2008 4606
rok 2007 4484
rok 2006 4582
rok 2005 4509
Schemat przeprowadzania kontroli podatkowej przedsiębiorców 127
Schemat czynności sprawdzających przeprowadzania kontroli podatkowej 274
Schemat przeprowadzania kontroli podatkowej 259
Opinie RIO 41708
Majątek Gminy 3687
Interpretacje indywidualne 7840
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 18048
Ochrona Środowiska 33084
Publicznie dostępny wykaz danych 0
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 5003
Informacje/Obwieszczenia 62612
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Ankieta 4380
Azbest 7297
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 664
Program opieki nad zwierzętami 22323
Ewidencja kąpielisk 1177
Ewidencja miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli 971
Bezpłatna pomoc prawna 6235
Zaproszenia do składania ofert 77404
Zarządzanie kryzysowe 6630
Obrona cywilna 3203
Zamówienia Publiczne 305630
Plan zamówień 2346
Przetargi 636478
Zamówienia Publiczne - archiwum 418116
Ogłoszenia 398997
Zagospodarowanie przestrzenne 959
Gospodarka nieruchomościami 1222
Rejestry i ewidencje 12697
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 129097
Ogłoszenie o konkursach 123639
Druki do pobrania - Tryb uproszczony 3420
Nowe wzory ofert i sprawozdań 2886
Ankieta dla podmiotów 5293
Tryb uproszczony 11591
Konsultacje 16534
Sprawozdania 5113
Ddokumenty dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi 5744
Petycje 4076
Informacje ogólne 3456
Petycje składane do Burmistrza - Rejestr petycji 11973
Petycje składane do Rady Miejskiej - Rejestr petycji 1187
Informacje o petycjach rozpatrywanych w roku poprzednim 1940
Oświadczenia Majątkowe 1284
Pracownicy urzędu 266
koniec kadencji 2014-2018 813
Rok 2018 4513
Rok 2017 8923
Rok 2016 10209
Rok 2015 16575
Rok 2014 26414
Rozpoczęcie kadencji 2014-2018 3559
Rok 2013 29810
Rok 2012 34476
Rok 2011 44018
Rok 2010 29608
Rozpoczęcie kadencji 2006-2010 5656
Rok 2009 12439
Rok 2008 11822
Rok 2007 12048
Rok 2006 13142
koniec kadencji 2002-2006 8101
Rok 2005 12049
Rok 2004 14280
Rok 2003 16746
Dyrektorzy Jednostek Organizacyjnych 709
Rok 2018 1560
Rok 2017 3785
Rok 2016 5733
Rok 2015 6783
Rok 2014 9933
Rok 2013 11829
Rok 2012 20412
Rok 2011 18479
Rok 2010 22535
Rok 2009 16878
Rok 2008 16815
Rok 2007 17222
Rok 2006 15720
Rok 2005 14576
Rok 2004 18739
Rok 2003 17464
Radni Gminy 1137
Rozpoczęcie kadencji 2018-2023 1091
koniec kadencji 2014-2018 1883
Rok 2018 4070
Rok 2017 11287
Rok 2016 15551
Rok 2015 16165
Rozpoczęcie kadencji 2014-2018 18869
Rok 2014 37813
Rok 2013 21761
Rok 2012 28805
Rok 2011 32253
Rok 2010 58467
Rozpoczęcie kadencji 2006-2010 32480
Rok 2009 30735
Rok 2008 30552
Rok 2007 31994
koniec kadencji 2002-2006 29844
Rok 2006 30953
Rok 2005 28042
Rok 2004 28488
Rok 2003 4634
Obsługa interesantów w języku migowym 9305
Kontrole 98
2010 13546
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego 5375
Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. 5369
2011 2288
Najwyższa Izba Kontroli 3713
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 3598
Archiwum państwowe 3836
Wybory i Referenda 3891
Wybory samorządowe 2018 8528
Wybory do Sejmu i do Senatu 2015 24471
Wybory samorządowe 2014 4131
Informacje / obwieszczenia / rozporządzenia 31096
Referendum 2015 11716
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015 13217
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 14062
Wybory uzupełniające 2013 65
listopad 2013 r. 18374
wrzesień 2013 r. 18719
Wybory ławników sądowych na kadencję 2016-2019 7660
Wybory na ławników sądowych na kadencję 2012 - 2015 14814
Wybory ławników sądowych na kadencję 2008- 2011 5734
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011 16930
Wybory samorządowe 2010 7981
Informacje 15878
Okręgi wyborcze 5341
Obwody wyborcze 4938
Miejska Komisja Wyborcza 15654
Wybory Prezydenckie RP 2010 10598
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 9961
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2007 4936
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2005 5058
Wybory samorządowe 2006 5975
Wybory Prezydenckie RP 2005 5771
Nabór pracowników 1388
Regulamin naboru pracowników w Urzędzie Miejskim 7797
Wzory dokumentów 7858
Ogłoszenie o naborze pracownika w Urzędzie Miejskim 2039
2018 6852
2017 3358
2014 14477
2013 15181
2012 12466
2011 17913
2010 14172
2009 5101
2008 7496
2006 4980
2005 5163
Ogłoszenie wyniku konkursu na stanowisko w Urzędzie Miejskim 42330
Regulamin naboru pracowników w OPS 6567
Ogłoszenie o naborze pracownika w OPS 18943
Ogłoszenie wyniku konkursu na stanowisko w OPS 14742
Ogłoszenie o naborze pracowników w ZS-P 3546
Rok 2015 4130
Rok 2012 2793
Zgromadzenia publiczne 8274
Dzienniki Ustaw i Monitory 10253
Co i jak załatwić? 305536
Wydziały 209242
Sprawy 256768
Konkursy 30665
Przedsiębiorcy 10137
Informacje dla przedsiębiorców 4864
Przedsiębiorca w Europie 4775
Ponowne wykorzystanie 3165
Ochrona Danych Osobowych 0
Klauzula informacyjna 1534
Kanały technologiczne w drogach 8625

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja Biuletynu 7003
Statystyki 7421
Rejestr zmian 1659152

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Kargowej