ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 5868
O biuletynie 8507
Mapa biuletynu 5720

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Kargowa 19982
Status prawny 5766
Przedmiot działania 5402
Rada Miejska 12943
informacje teleadresowe 5668
skład osobowy rady 56093
komisje rady 9092
tryb działania 5536
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 4085
Rok 2018 630
Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej 4336
Rok 2018 1055
Rok 2017 5861
Urząd Miejski 346
informacje teleadresowe 29000
Burmistrz 9743
organizacja urzędu 30114
tryb działania 5582
Jednostki organizacyjne 35611
SP Kargowa 14528
Przedszkole 6815
Rejestr Instytucji Kultury 4861
Spółki z udziałem gminy 1643
Uchwały 1108
Jednostki pomocnicze 22834
Zarządzenia Burmistrza 251
Kodeks etyki pracowników samorządowych 3377
Regulamin organizacyjny urzędu 28039
Działalność lobbingowa 1679
Zarządzenia 17813
ROK 2018 5883
ROK 2017 45663
ROK 2016 82850
ROK 2015 92630
ROK 2014 148407
ROK 2013 172045
ROK 2012 171566
ROK 2011 143586
ROK 2010 140921
ROK 2009 125838
ROK 2008 103899
Akty prawa miejscowego 396460
Uchwały Rady Miejskiej 469
Projekty uchwał 27
ROK 2018 4146
ROK 2017 22819
ROK 2016 43022
ROK 2015 46787
ROK 2014 84027
ROK 2013 79072
Uchwały Rady Miejskiej 278
Rok 2018 6021
Rok 2017 33566
Rok 2016 60353
Rok 2015 75264
Rok 2014 130824
Rok 2013 114793
Rok 2012 123212
Rok 2011 163446
Rok 2010 124033
Rok 2009 85388
Rok 2008 96467
Rok 2007 110689
Rok 2006 95557
Rok 2005 92306
Rok 2004 91401
Rok 2003 72994
Rok 2002 31681
Projekty uchwał do konsultacji 3879
Statut gminy 32870
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kargowa 8313
Finanse 293
Numery rachunków bankowych Urzędu Miejskiego w Kargowej 7463
Rachunki Masowe 0
informacje 456
Rok 2017 212
Rok 2016 3026
Rok 2015 3181
rok 2014 3527
rok 2013 4666
rok 2012 5369
rok 2011 5368
rok 2010 6261
rok 2009 7309
rok 2008 6792
rok 2007 8004
rok 2006 8389
rok 2005 13576
Budżet Gminy 1219
Rok 2018 1131
Rok 2017 3236
Rok 2016 4283
Rok 2015 4304
Rok 2014 6412
Rok 2013 5663
Rok 2012 6175
Rok 2011 6624
Rok 2010 6946
Rok 2009 4950
Rok 2008 5433
Rok 2007 5466
Rok 2006 5036
Informacje kwartalne 161
rok 2018 505
rok 2017 6524
rok 2016 16722
rok 2015 20182
rok 2014 28401
rok 2013 21982
rok 2012 28769
rok 2011 29656
rok 2010 26374
rok 2009 10873
rok 2008 10950
rok 2007 10377
rok 2006 10048
Informacje roczne 355
Rok 2017 795
Rok 2016 2858
Rok 2015 4248
Rok 2014 5324
Rok 2013 15749
Rok 2012 10466
Rok 2011 13384
Rok 2010 20536
Rok 2009 13890
Rok 2008 9932
Rok 2007 11770
Rok 2006 12014
Podatki i opłaty 265
Rok 2018 317
Rok 2017 1793
Rok 2016 6603
Rok 2011 7387
rok 2010 5393
rok 2009 4047
rok 2008 4313
rok 2007 4140
rok 2006 4274
rok 2005 4193
Schemat przeprowadzania kontroli podatkowej przedsiębiorców 27
Schemat czynności sprawdzających przeprowadzania kontroli podatkowej 49
Schemat przeprowadzania kontroli podatkowej 40
Opinie RIO 35741
Majątek Gminy 3506
Interpretacje indywidualne 6956
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 16926
Protokoły 1288
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 4
ROK 2018 1513
ROK 2017 8018
ROK 2016 10219
ROK 2015 12477
ROK 2014 20156
ROK 2013 25873
ROK 2012 35435
ROK 2011 22995
ROK 2010 24847
ROK 2009 18586
ROK 2008 20344
ROK 2007 21663
ROK 2006 11700
Protokoły z posiedzeń komisji 0
ROK 2015 851
ROK 2014 1071
ROK 2013 3691
ROK 2012 12035
ROK 2011 13623
ROK 2010 1984
Ochrona Środowiska 31050
Publicznie dostępny wykaz danych 0
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 4505
Informacje/Obwieszczenia 53135
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Ankieta 3796
Azbest 5862
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 184
Program opieki nad zwierzętami 19790
Ewidencja kąpielisk 344
Ewidencja miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli 91
Bezpłatna pomoc prawna 5420
Zaproszenia do składania ofert 65251
Zarządzanie kryzysowe 5969
Obrona cywilna 2794
Zamówienia Publiczne 261021
Plan zamówień 1788
Przetargi 561251
Zamówienia Publiczne - archiwum 386755
Ogłoszenia 340798
Rejestry i ewidencje 11918
Petycje 3570
Informacje ogólne 2915
Petycje składane do Burmistrza - Rejestr petycji 8751
Petycje składane do Rady Miejskiej - Rejestr petycji 762
Informacje o petycjach rozpatrywanych w roku poprzednim 1417
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 115473
Ogłoszenie o konkursach 107889
Druki do pobrania - Tryb uproszczony 2758
Nowe wzory ofert i sprawozdań 2265
Ankieta dla podmiotów 4953
Tryb uproszczony 8939
Konsultacje 14217
Sprawozdania 4592
Ddokumenty dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi 4458
Obsługa interesantów w języku migowym 8718
Oświadczenia Majątkowe 1182
Pracownicy urzędu 266
Rok 2018 1485
Rok 2017 6909
Rok 2016 8632
Rok 2015 14933
Rok 2014 23956
Rozpoczęcie kadencji 2014-2018 3028
Rok 2013 27504
Rok 2012 31683
Rok 2011 40291
Rok 2010 27335
Rozpoczęcie kadencji 2006-2010 5261
Rok 2009 11362
Rok 2008 10801
Rok 2007 11089
Rok 2006 11976
koniec kadencji 2002-2006 7482
Rok 2005 10971
Rok 2004 13065
Rok 2003 15248
Dyrektorzy Jednostek Organizacyjnych 678
Rok 2018 437
Rok 2017 2800
Rok 2016 4711
Rok 2015 5754
Rok 2014 8855
Rok 2013 10674
Rok 2012 18140
Rok 2011 16752
Rok 2010 20504
Rok 2009 15236
Rok 2008 15308
Rok 2007 15553
Rok 2006 14286
Rok 2005 13095
Rok 2004 17062
Rok 2003 15825
Radni Gminy 1018
Rok 2018 1095
Rok 2017 8199
Rok 2016 12790
Rok 2015 13606
Rozpoczęcie kadencji 2014-2018 16216
Rok 2014 32517
Rok 2013 19252
Rok 2012 25627
Rok 2011 29111
Rozpoczęcie kadencji 2006-2010 29053
Rok 2010 51122
Rok 2009 27443
Rok 2008 27217
Rok 2007 28535
koniec kadencji 2002-2006 26513
Rok 2006 27464
Rok 2005 24973
Rok 2004 25238
Rok 2003 4290
Dzienniki Ustaw i Monitory 9724
Kontrole 98
2010 12655
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego 4934
Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. 4973
2011 2153
Najwyższa Izba Kontroli 3396
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 3271
Archiwum państwowe 3461
Wybory i Referenda 3858
Wybory do Sejmu i do Senatu 2015 20697
Referendum 2015 9775
Wybory samorządowe 2014 3993
Informacje / obwieszczenia / rozporządzenia 27189
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015 11548
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 12612
Wybory uzupełniające 2013 65
listopad 2013 r. 16571
wrzesień 2013 r. 16688
Wybory ławników sądowych na kadencję 2016-2019 6248
Wybory na ławników sądowych na kadencję 2012 - 2015 13288
Wybory ławników sądowych na kadencję 2008- 2011 5406
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011 14994
Wybory samorządowe 2010 7953
Informacje 14631
Okręgi wyborcze 4716
Obwody wyborcze 4445
Miejska Komisja Wyborcza 14130
Wybory Prezydenckie RP 2010 9824
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 9244
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2007 4607
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2005 4739
Wybory samorządowe 2006 5613
Wybory Prezydenckie RP 2005 5390
Nabór pracowników 1088
Regulamin naboru pracowników w Urzędzie Miejskim 7118
Wzory dokumentów 6969
Ogłoszenie o naborze pracownika w Urzędzie Miejskim 2034
2018 4192
2017 2619
2014 13778
2013 14530
2012 11790
2011 17068
2010 13671
2009 4727
2008 6841
2006 4544
2005 4728
Ogłoszenie wyniku konkursu na stanowisko w Urzędzie Miejskim 37177
Regulamin naboru pracowników w OPS 6181
Ogłoszenie o naborze pracownika w OPS 17312
Ogłoszenie wyniku konkursu na stanowisko w OPS 13214
Ogłoszenie o naborze pracowników w ZS-P 3531
Rok 2015 3607
Rok 2012 2332
Zgromadzenia publiczne 6590
Co i jak załatwić? 258452
Wydziały 168003
Sprawy 214096
Konkursy 28256
Przedsiębiorcy 9585
Informacje dla przedsiębiorców 4498
Przedsiębiorca w Europie 4434
Ponowne wykorzystanie 2596
Ochrona Danych Osobowych 0
Klauzula informacyjna 426
Kanały technologiczne w drogach 6694

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja Biuletynu 6654
Statystyki 7122
Rejestr zmian 1438267

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Kargowej