ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 5691
O biuletynie 8172
Mapa biuletynu 5552

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Kargowa 18445
Status prawny 5109
Przedmiot działania 4785
Rada Miejska 12832
informacje teleadresowe 5080
skład osobowy rady 49531
komisje rady 8671
tryb działania 4974
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 3744
Rok 2018 12
Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej 3930
Rok 2018 28
Rok 2017 3066
Urząd Miejski 346
informacje teleadresowe 26353
Burmistrz 8459
organizacja urzędu 22908
tryb działania 4871
Jednostki organizacyjne 32480
SP Kargowa 13095
Przedszkole 6072
Rejestr Instytucji Kultury 4161
Spółki z udziałem gminy 539
Uchwały 357
Jednostki pomocnicze 20350
Zarządzenia Burmistrza 251
Kodeks etyki pracowników samorządowych 2874
Regulamin organizacyjny urzędu 24219
Działalność lobbingowa 1193
Zarządzenia 17658
ROK 2018 52
ROK 2017 24878
ROK 2016 59737
ROK 2015 71115
ROK 2014 122556
ROK 2013 145256
ROK 2012 142997
ROK 2011 120650
ROK 2010 120929
ROK 2009 107215
ROK 2008 89683
Akty prawa miejscowego 325151
Uchwały Rady Miejskiej 469
Projekty uchwał 27
ROK 2018 60
ROK 2017 12544
ROK 2016 30896
ROK 2015 36926
ROK 2014 68560
ROK 2013 65560
Uchwały Rady Miejskiej 278
Rok 2018 24
Rok 2017 17628
Rok 2016 43257
Rok 2015 60555
Rok 2014 109823
Rok 2013 98059
Rok 2012 104429
Rok 2011 139367
Rok 2010 110418
Rok 2009 73457
Rok 2008 83939
Rok 2007 96346
Rok 2006 83470
Rok 2005 80265
Rok 2004 78992
Rok 2003 63055
Rok 2002 28458
Projekty uchwał do konsultacji 3617
Statut gminy 29350
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kargowa 7628
Finanse 293
Numery rachunków bankowych Urzędu Miejskiego w Kargowej 6427
Rachunki Masowe 0
informacje 456
Rok 2016 1729
Rok 2015 2461
rok 2014 2973
rok 2013 4106
rok 2012 4718
rok 2011 4772
rok 2010 5510
rok 2009 6665
rok 2008 6147
rok 2007 7147
rok 2006 7506
rok 2005 12053
Budżet Gminy 1170
Rok 2017 2123
Rok 2016 3664
Rok 2015 3808
Rok 2014 5864
Rok 2013 5220
Rok 2012 5628
Rok 2011 6139
Rok 2010 6424
Rok 2009 4450
Rok 2008 4887
Rok 2007 4939
Rok 2006 4512
Informacje kwartalne 161
rok 2017 2974
rok 2016 12259
rok 2015 15569
rok 2014 23765
rok 2013 18706
rok 2012 24788
rok 2011 25420
rok 2010 23293
rok 2009 9723
rok 2008 9866
rok 2007 9305
rok 2006 9037
Informacje roczne 355
Rok 2016 1853
Rok 2015 3380
Rok 2014 4539
Rok 2013 14114
Rok 2012 9182
Rok 2011 11646
Rok 2010 18035
Rok 2009 12323
Rok 2008 8926
Rok 2007 10510
Rok 2006 10778
Podatki i opłaty 265
Rok 2017 1073
Rok 2016 5329
Rok 2011 6870
rok 2010 4909
rok 2009 3611
rok 2008 3924
rok 2007 3759
rok 2006 3912
rok 2005 3802
Opinie RIO 29664
Majątek Gminy 3214
Interpretacje indywidualne 5898
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 15080
Protokoły 1280
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 4
ROK 2018 38
ROK 2017 4256
ROK 2016 7501
ROK 2015 9916
ROK 2014 16506
ROK 2013 22210
ROK 2012 32673
ROK 2011 20293
ROK 2010 21619
ROK 2009 16087
ROK 2008 17417
ROK 2007 18702
ROK 2006 10061
Protokoły z posiedzeń komisji 0
ROK 2015 688
ROK 2014 961
ROK 2013 3150
ROK 2012 10045
ROK 2011 11645
ROK 2010 1797
Ochrona Środowiska 28438
Publicznie dostępny wykaz danych 0
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 3881
Informacje/Obwieszczenia 44158
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Ankieta 3009
Azbest 4045
Program opieki nad zwierzętami 16109
Bezpłatna pomoc prawna 4181
Zamówienia Publiczne 221453
Plan zamówień 1000
Zaproszenia do składania ofert 53863
Zarządzanie kryzysowe 5038
Obrona cywilna 2305
Przetargi 487994
Zamówienia Publiczne - archiwum 354115
Ogłoszenia 284012
Petycje 2876
Informacje ogólne 2331
Petycje składane do Burmistrza - Rejestr petycji 5819
Petycje składane do Rady Miejskiej - Rejestr petycji 385
Informacje o petycjach rozpatrywanych w roku poprzednim 826
Rejestry i ewidencje 10917
Obsługa interesantów w języku migowym 7914
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 100721
Ogłoszenie o konkursach 92890
Druki do pobrania - Tryb uproszczony 2065
Nowe wzory ofert i sprawozdań 1542
Ankieta dla podmiotów 4499
Tryb uproszczony 6967
Konsultacje 11896
Sprawozdania 4035
Ddokumenty dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi 2884
Oświadczenia Majątkowe 1115
Pracownicy urzędu 266
Rok 2017 3984
Rok 2016 7015
Rok 2015 13195
Rok 2014 21261
Rozpoczęcie kadencji 2014-2018 2347
Rok 2013 25081
Rok 2012 28911
Rok 2011 36542
Rok 2010 24848
Rozpoczęcie kadencji 2006-2010 4822
Rok 2009 10162
Rok 2008 9770
Rok 2007 10047
Rok 2006 10769
koniec kadencji 2002-2006 6834
Rok 2005 9910
Rok 2004 11649
Rok 2003 13625
Dyrektorzy Jednostek Organizacyjnych 651
Rok 2017 1579
Rok 2016 3676
Rok 2015 4778
Rok 2014 7770
Rok 2013 9469
Rok 2012 15895
Rok 2011 14926
Rok 2010 18570
Rok 2009 13599
Rok 2008 13647
Rok 2007 13760
Rok 2006 12671
Rok 2005 11690
Rok 2004 15336
Rok 2003 14285
Radni Gminy 986
Rok 2017 4511
Rok 2016 9644
Rok 2015 11103
Rok 2014 27206
Rozpoczęcie kadencji 2014-2018 13407
Rok 2013 16517
Rok 2012 22252
Rok 2011 25928
Rozpoczęcie kadencji 2006-2010 25045
Rok 2010 43617
Rok 2009 23956
Rok 2008 23752
Rok 2007 24491
koniec kadencji 2002-2006 23223
Rok 2006 23876
Rok 2005 21556
Rok 2004 21975
Rok 2003 3875
Kontrole 98
2010 11508
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego 4405
Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. 4493
2011 1945
Najwyższa Izba Kontroli 2950
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2889
Archiwum państwowe 3023
Nabór pracowników 782
Regulamin naboru pracowników w Urzędzie Miejskim 6398
Wzory dokumentów 6108
Ogłoszenie o naborze pracownika w Urzędzie Miejskim 2032
2018 190
2017 1506
2014 12953
2013 13739
2012 10793
2011 15988
2010 12900
2009 4204
2008 6150
2006 4069
2005 4192
Ogłoszenie wyniku konkursu na stanowisko w Urzędzie Miejskim 31559
Regulamin naboru pracowników w OPS 5702
Ogłoszenie o naborze pracownika w OPS 15853
Ogłoszenie wyniku konkursu na stanowisko w OPS 11599
Ogłoszenie o naborze pracowników w ZS-P 3508
Rok 2015 2879
Rok 2012 1842
Dzienniki Ustaw i Monitory 8928
Wybory i Referenda 3842
Wybory do Sejmu i do Senatu 2015 16114
Referendum 2015 7575
Wybory samorządowe 2014 3854
Informacje / obwieszczenia / rozporządzenia 23397
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015 9929
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 10939
Wybory uzupełniające 2013 65
listopad 2013 r. 14595
wrzesień 2013 r. 14262
Wybory ławników sądowych na kadencję 2016-2019 4814
Wybory na ławników sądowych na kadencję 2012 - 2015 11795
Wybory ławników sądowych na kadencję 2008- 2011 4978
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011 12974
Wybory samorządowe 2010 7947
Informacje 13412
Okręgi wyborcze 4174
Obwody wyborcze 3933
Miejska Komisja Wyborcza 12418
Wybory Prezydenckie RP 2010 8887
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 8365
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2007 4218
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2005 4345
Wybory samorządowe 2006 5209
Wybory Prezydenckie RP 2005 4920
Co i jak załatwić? 214090
Wydziały 131891
Sprawy 176027
Zgromadzenia publiczne 3901
Konkursy 25488
Przedsiębiorcy 8793
Informacje dla przedsiębiorców 4067
Przedsiębiorca w Europie 3977
Ponowne wykorzystanie 1731
Kanały technologiczne w drogach 3709

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja Biuletynu 6232
Statystyki 6711
Rejestr zmian 1208303

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Kargowej