ˆ

Zamówienia Publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-12-13 2019-01-04 10:00:00 Wyposażenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kargowej w sprzęt komputerowy, oprogramowanie oraz jego instalacja rozstrzygnięty
 • SIWZ (PDF, 794.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - OPZ (PDF, 590.4 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - wykluczenie (PDF, 455.9 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - warunki udziału (PDF, 446.6 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - grupa kapitałowa (PDF, 441.9 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - zobowiązanie (PDF, 440.4 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - formularz oferty (PDF, 648.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 349 KiB)
 • Wyjaśnienia do treści SIWZ (PDF, 601.4 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ (PDF, 360.2 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ - zmiana terminu składania ofert (PDF, 340.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 213 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 317.2 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 618.4 KiB)
2 2018-11-29 2018-12-07 10:00:00 Przewóz uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kargowej – 2019 rozstrzygnięty
 • SIWZ (PDF, 347.1 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 150.2 KiB)
 • Załącznik do wzoru umowy (PDF, 252.3 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 345.5 KiB)
 • Zestawienie ofert (PDF, 270.4 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 376.6 KiB)
3 2018-11-26 2018-12-07 10:00:00 Wyposażenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kargowej w sprzęt komputerowy, oprogramowanie oraz jego instalacja unieważniony
 • SIWZ (PDF, 795.3 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - OPZ (PDF, 580.6 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - wykluczenie (PDF, 456.2 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - warunki udziału (PDF, 446.9 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - grupa kapitałowa (PDF, 442.2 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - zobowiązanie (PDF, 440.7 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - formularz oferty (PDF, 648.4 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - klauzula RODO (PDF, 584.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 349.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 213.7 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ (PDF, 340.3 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ II (PDF, 450.5 KiB)
 • Wyjaśnienia do treści SIWZ (PDF, 461.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 275.9 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 372.9 KiB)
4 2018-10-03 2018-10-18 10:00:00 Przebudowa ulicy Polnej w Kargowej (km 0+000,00 – 0+315,00) rozstrzygnięty
 • SIWZ (PDF, 252.7 KiB)
 • Specyfikacje techniczne - branża drogowa (PDF, 1.1 MiB)
 • Specyfikacje techniczne - branża sanitarna (PDF, 152.9 KiB)
 • Specyfikacje techniczne - branża elektryczna (PDF, 515.5 KiB)
 • Projekty wykonawcze (ZIP, 20 MiB)
 • Przedmiar robót - branża drogowa (PDF, 234.3 KiB)
 • Przedmiar robót - branża sanitarna (PDF, 137.7 KiB)
 • Przedmiar robót - branża elektryczna (PDF, 144.3 KiB)
 • Formularz cenowy (XLS, 254.5 KiB)
 • Zgłoszenie robót budowlanych (PDF, 340.5 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 217 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 351.7 KiB)
 • Zestawienie ofert (PDF, 275.1 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 549.7 KiB)
5 2018-09-17 2018-10-02 10:00:00 Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Kargowa rozstrzygnięty
 • SIWZ (PDF, 253.6 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 218.3 KiB)
 • Dokumentacja techniczna (ZIP, 87.2 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 354.3 KiB)
 • Zestawienie ofert (PDF, 167.6 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 388.1 KiB)
6 2018-09-04 2018-09-12 10:00:00 Dostawa średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Smolnie Wielkim rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 347.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 220.6 KiB)
 • Specyfikacja techniczna (PDF, 261.2 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 152 KiB)
 • Zestawienie ofert (PDF, 178.6 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 463.7 KiB)
7 2018-08-23 2018-08-31 10:00:00 Dostawa średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Smolnie Wielkim unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 347.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 220.6 KiB)
 • Specyfikacja techniczna (PDF, 271.6 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 152.1 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 224.9 KiB)
8 2018-07-20 2018-08-06 10:00:00 Przebudowa ulicy Rynek w Kargowej – etap II rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 350.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 252 KiB)
 • Specyfikacje techniczne - branża drogowa (PDF, 1.3 MiB)
 • Specyfikacje techniczne - branża sanitarna (PDF, 638.6 KiB)
 • Przedmiar robót - branża drogowa (PDF, 283.8 KiB)
 • Przedmiar robót - branża sanitarna (PDF, 177.7 KiB)
 • Formularz cenowy - branża drogowa (XLS, 219 KiB)
 • Formularz cenowy - branża sanitarna (XLSX, 92.4 KiB)
 • Projekt techniczny - branża sanitarna (ZIP, 2.1 MiB)
 • Decyzja lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora zabytków (ZIP, 11.4 MiB)
 • Projekt - branża drogowa (ZIP, 9.2 MiB)
 • Zgłoszenie robót budowlanych (PDF, 236.3 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 220 KiB)
 • Zestawienie ofert (PDF, 163.2 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 357.5 KiB)
9 2018-06-06 2018-06-21 10:00:00 Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Wojnowie rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 350 KiB)
 • SIWZ (PDF, 260.5 KiB)
 • Specyfikacje techniczne (PDF, 1.1 MiB)
 • Przedmiar robót – część ogólnobudowlana (PDF, 403.4 KiB)
 • Przedmiar robót – część sanitarna (PDF, 272.5 KiB)
 • Przedmiar robót – część elektryczna (PDF, 806.8 KiB)
 • Projekt budowlany (ZIP, 16.3 MiB)
 • Decyzja - pozwolenie na budowę (PDF, 645.3 KiB)
 • Decyzja - przenosząca pozwolenie na budowę (PDF, 312.5 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 216 KiB)
 • Zestawienie ofert (PDF, 278.1 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 651.2 KiB)
10 2018-05-18 2018-06-04 10:00:00 Budowa drogi gminnej w Karszynie w obrębie dz. nr 152/5, 152/6 i 395/1 unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 351.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 217.8 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 217.2 KiB)
 • Przedmiar robót - jezdnia (PDF, 277.2 KiB)
 • Przedmiar robót - zjazdy (PDF, 209.8 KiB)
 • Formularz cenowy (XLS, 415 KiB)
 • Specyfikacje techniczne (PDF, 679.6 KiB)
 • Projekt budowlany (ZIP, 25.9 MiB)
 • Zestawienie ofert (PDF, 274.1 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 339.6 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Kargowej
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu