ˆ

Zamówienia Publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-01-24 2018-02-08 10:00:00 Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Kargowa rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 357.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 4.8 MiB)
 • Program funkcjonalno-użytkowy - część opisowa (PDF, 2.6 MiB)
 • Program Funkcjonalno-użytkowy - część rysunkowa (ZIP, 21.5 MiB)
 • Program funkcjonalno-użytkowy - specyfikacje na projektowanie (PDF, 2.2 MiB)
 • Inwentaryzacja zieleni (PDF, 472.3 KiB)
 • Wyniki prac geologicznych - ścieżka nr 3 (PDF, 2.1 MiB)
 • Wyniki prac geologicznych - ścieżka nr 4 (PDF, 1.2 MiB)
 • Wyniki prac geologicznych - ścieżka nr 5 (PDF, 1.3 MiB)
 • Wzór umowy (PDF, 247.2 KiB)
 • Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (PDF, 11 MiB)
 • Wyjaśnienie treści SIWZ (PDF, 217.4 KiB)
 • Zestawienie ofert (PDF, 184.8 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 400.5 KiB)
2 2017-12-06 2017-12-14 10:00:00 Przewóz uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kargowej - 2018 rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 399.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 319.3 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 149.6 KiB)
 • Załącznik nr 1 do wzoru umowy (PDF, 251.8 KiB)
 • Zestawienie ofert (PDF, 172.3 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 372.2 KiB)
3 2017-11-30 2017-12-15 10:00:00 Przebudowa drogi w obrębie działek nr 185, 187, 236, 1323/5 w Kargowej – etap I rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 349.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 221.1 KiB)
 • Szczegółowe specyfikacje techniczne (PDF, 1.4 MiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 288.4 KiB)
 • Formularz cenowy (XLS, 221.5 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 215.8 KiB)
 • Projekt budowlano-wykonawczy (ZIP, 20.8 MiB)
 • Zestawienie ofert (PDF, 273.9 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 416.4 KiB)
4 2017-11-23 2017-12-11 10:00:00 Przebudowa ulicy Rynek w Kargowej – etap I rozstrzygnięty
 • Załaczniki do SIWZ (ZIP, 25.4 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 351.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 222 KiB)
 • Zestawienie ofert (PDF, 274.4 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 457.7 KiB)
5 2017-10-02 2017-10-17 10:00:00 Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie Kargowa rozstrzygnięty
 • SIWZ (PDF, 300.8 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 219.4 KiB)
 • Dokumentacja projektowa (ZIP, 21.1 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 273.1 KiB)
 • Zestawienie ofert (PDF, 163.8 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 353.2 KiB)
6 2017-09-21 2017-10-06 10:00:00 Przebudowa drogi gminnej nr 002002F w Starym Jaromierzu w km 0+000,00 – 0+866,67 rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 349.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 220.1 KiB)
 • Szczegółowe specyfikacje techniczne (PDF, 897.7 KiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 416.4 KiB)
 • Formularz cenowy (XLS, 202 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 216.9 KiB)
 • Projekt (ZIP, 15 MiB)
 • Zestawienie ofert (PDF, 170.2 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 368.2 KiB)
7 2017-09-07 2017-09-25 10:00:00 Przebudowa ulicy Paukszty w Kargowej rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 347.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 219.2 KiB)
 • Projekt budowlany (ZIP, 3 MiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 432.6 KiB)
 • Formularz cenowy (XLS, 218.5 KiB)
 • Decyzja dot. wycinki drzew (PDF, 523.7 KiB)
 • Decyzja LWKZ (PDF, 886.5 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 214.9 KiB)
 • Zestawienie ofert (PDF, 268.3 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 360.3 KiB)
8 2017-08-31 2017-09-15 10:00:00 Przebudowa pomieszczeń budynku przy ulicy Browarnej 7 w Kargowej na potrzeby Dziennego Domu Senior+ rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 349.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 223.7 KiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 579.2 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 323.3 KiB)
 • Projekt budowlany (ZIP, 15 MiB)
 • Specyfikacje techniczne (PDF, 656.2 KiB)
 • Zmiana treści siwz (PDF, 214.7 KiB)
 • Projekt budowlany poprawiony – branża elektryczna (ZIP, 2.4 MiB)
 • Zmiana treści siwz II (PDF, 215.3 KiB)
 • Zestawienie ofert (PDF, 280.7 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 477.3 KiB)
9 2017-07-13 2017-07-28 10:00:00 Budowa infrastruktury technicznej w strefie aktywności gospodarczej w Kargowej rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 411.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 299.6 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 227.7 KiB)
 • Dokumentacja techniczna (ZIP, 26.5 MiB)
 • Zestawienie ofert (PDF, 272.9 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 432.5 KiB)
10 2017-01-31 2017-02-16 10:00:00 Przebudowa ul. Źródlanej w m. Kargowa rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 270.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 279.9 KiB)
 • Projekt wykonawczy (ZIP, 4.3 MiB)
 • Specyfikacje techniczne (PDF, 875.2 KiB)
 • Zgłoszenie robót (PDF, 480.5 KiB)
 • Pozwolenie LWKZ (ZIP, 2.7 MiB)
 • Wzór umowy (PDF, 312.9 KiB)
 • Zmiana treści siwz (PDF, 287.2 KiB)
 • Wzór umowy-poprawiony (PDF, 218.8 KiB)
 • Zmiana treści siwz II (PDF, 286.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 213 KiB)
 • Zestawienie ofert (PDF, 276.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 692.8 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Kargowej
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu