Archiwalne zamówienia publiczne - Gmina Kargowa
ˆ

Zamówienia Publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-07-20 2018-08-06 10:00:00 Przebudowa ulicy Rynek w Kargowej – etap II w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 350.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 252 KiB)
 • Specyfikacje techniczne - branża drogowa (PDF, 1.3 MiB)
 • Specyfikacje techniczne - branża sanitarna (PDF, 638.6 KiB)
 • Przedmiar robót - branża drogowa (PDF, 283.8 KiB)
 • Przedmiar robót - branża sanitarna (PDF, 177.7 KiB)
 • Formularz cenowy - branża drogowa (XLS, 219 KiB)
 • Formularz cenowy - branża sanitarna (XLSX, 92.4 KiB)
 • Projekt techniczny - branża sanitarna (ZIP, 2.1 MiB)
 • Decyzja lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora zabytków (ZIP, 11.4 MiB)
 • Projekt - branża drogowa (ZIP, 9.2 MiB)
 • Zgłoszenie robót budowlanych (PDF, 236.3 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 220 KiB)
 • Zestawienie ofert (PDF, 163.2 KiB)
2 2018-06-06 2018-06-21 10:00:00 Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Wojnowie rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 350 KiB)
 • SIWZ (PDF, 260.5 KiB)
 • Specyfikacje techniczne (PDF, 1.1 MiB)
 • Przedmiar robót – część ogólnobudowlana (PDF, 403.4 KiB)
 • Przedmiar robót – część sanitarna (PDF, 272.5 KiB)
 • Przedmiar robót – część elektryczna (PDF, 806.8 KiB)
 • Projekt budowlany (ZIP, 16.3 MiB)
 • Decyzja - pozwolenie na budowę (PDF, 645.3 KiB)
 • Decyzja - przenosząca pozwolenie na budowę (PDF, 312.5 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 216 KiB)
 • Zestawienie ofert (PDF, 278.1 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 651.2 KiB)
3 2018-05-18 2018-06-04 10:00:00 Budowa drogi gminnej w Karszynie w obrębie dz. nr 152/5, 152/6 i 395/1 unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 351.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 217.8 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 217.2 KiB)
 • Przedmiar robót - jezdnia (PDF, 277.2 KiB)
 • Przedmiar robót - zjazdy (PDF, 209.8 KiB)
 • Formularz cenowy (XLS, 415 KiB)
 • Specyfikacje techniczne (PDF, 679.6 KiB)
 • Projekt budowlany (ZIP, 25.9 MiB)
 • Zestawienie ofert (PDF, 274.1 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 339.6 KiB)
4 2018-01-24 2018-02-08 10:00:00 Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Kargowa rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 357.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 4.8 MiB)
 • Program funkcjonalno-użytkowy - część opisowa (PDF, 2.6 MiB)
 • Program Funkcjonalno-użytkowy - część rysunkowa (ZIP, 21.5 MiB)
 • Program funkcjonalno-użytkowy - specyfikacje na projektowanie (PDF, 2.2 MiB)
 • Inwentaryzacja zieleni (PDF, 472.3 KiB)
 • Wyniki prac geologicznych - ścieżka nr 3 (PDF, 2.1 MiB)
 • Wyniki prac geologicznych - ścieżka nr 4 (PDF, 1.2 MiB)
 • Wyniki prac geologicznych - ścieżka nr 5 (PDF, 1.3 MiB)
 • Wzór umowy (PDF, 247.2 KiB)
 • Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (PDF, 11 MiB)
 • Wyjaśnienie treści SIWZ (PDF, 217.4 KiB)
 • Zestawienie ofert (PDF, 184.8 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 400.5 KiB)
5 2017-12-06 2017-12-14 10:00:00 Przewóz uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kargowej - 2018 rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 399.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 319.3 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 149.6 KiB)
 • Załącznik nr 1 do wzoru umowy (PDF, 251.8 KiB)
 • Zestawienie ofert (PDF, 172.3 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 372.2 KiB)
6 2017-11-30 2017-12-15 10:00:00 Przebudowa drogi w obrębie działek nr 185, 187, 236, 1323/5 w Kargowej – etap I rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 349.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 221.1 KiB)
 • Szczegółowe specyfikacje techniczne (PDF, 1.4 MiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 288.4 KiB)
 • Formularz cenowy (XLS, 221.5 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 215.8 KiB)
 • Projekt budowlano-wykonawczy (ZIP, 20.8 MiB)
 • Zestawienie ofert (PDF, 273.9 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 416.4 KiB)
7 2017-11-23 2017-12-11 10:00:00 Przebudowa ulicy Rynek w Kargowej – etap I rozstrzygnięty
 • Załaczniki do SIWZ (ZIP, 25.4 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 351.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 222 KiB)
 • Zestawienie ofert (PDF, 274.4 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 457.7 KiB)
8 2017-10-02 2017-10-17 10:00:00 Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie Kargowa rozstrzygnięty
 • SIWZ (PDF, 300.8 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 219.4 KiB)
 • Dokumentacja projektowa (ZIP, 21.1 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 273.1 KiB)
 • Zestawienie ofert (PDF, 163.8 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 353.2 KiB)
9 2017-09-21 2017-10-06 10:00:00 Przebudowa drogi gminnej nr 002002F w Starym Jaromierzu w km 0+000,00 – 0+866,67 rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 349.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 220.1 KiB)
 • Szczegółowe specyfikacje techniczne (PDF, 897.7 KiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 416.4 KiB)
 • Formularz cenowy (XLS, 202 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 216.9 KiB)
 • Projekt (ZIP, 15 MiB)
 • Zestawienie ofert (PDF, 170.2 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 368.2 KiB)
10 2017-09-07 2017-09-25 10:00:00 Przebudowa ulicy Paukszty w Kargowej rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 347.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 219.2 KiB)
 • Projekt budowlany (ZIP, 3 MiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 432.6 KiB)
 • Formularz cenowy (XLS, 218.5 KiB)
 • Decyzja dot. wycinki drzew (PDF, 523.7 KiB)
 • Decyzja LWKZ (PDF, 886.5 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 214.9 KiB)
 • Zestawienie ofert (PDF, 268.3 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 360.3 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Kargowej
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu