ˆ

Ogłoszenie o naborze pracownika w OPS

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

[14.12.06] Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kargowej ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - Specjalista ds. księgowości i świadczeń rodzinnych

Informacja ogłoszona dnia 2006-12-14 14:36:43 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

1.Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) spełnienie jednego z poniższych warunków:
  • ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe oraz posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości budżetowej,
  • ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości budżetowej,
d) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
e) umiejętność obsługi programów komputerowych,
f) komunikatywność i kultura osobista.
2.Wymagania dodatkowe:
a) znajomość ustaw :
  • o samorządzie gminnym,
  • o finansach publicznych,
  • o rachunkowości,
b) znajomość organizacji i techniki prac biurowych.
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej oraz rachunkowości Ośrodka Pomocy Społecznej,
b) kompletowanie wniosków o świadczenia rodzinne,
c) kompletowanie i rozpatrywanie wniosków o dodatki mieszkaniowe,
d) sporządzanie sprawozdań.
4.Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) dokumenty poświadczające wykształcenie /dyplom lub świadectwo ukończenia szkoły/ oraz staż pracy,
d) kwestionariusz osobowy,
e) oświadczenie o niekaralności,
f) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
g) kompletne dane teleadresowe.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej lub pocztą na adres Ośrodka: OPS Kargowa, Rynek 33, 66-120 Kargowa, pokój nr 8, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko: specjalista ds. księgowości i świadczeń rodzinnych” w terminie do dnia 28.12.2006r.

Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po powyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacje o wynikach naboru będzie umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.kargowa.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Rynek 33.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1990 r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)”.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Michał Jaskulski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2006-12-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Michał Jaskulski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2006-12-14 14:35:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Michał Jaskulski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2006-12-14 14:36:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michał Jaskulski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2006-12-14 14:36:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2678 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony