ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Kargowej
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Statut gminy

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Rozdział IV. Organizacja wewnętrzna Rady

Informacja ogłoszona dnia 2003-06-20 18:20:09 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

§ 14
 1. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie
 2. Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych.
§ 15
 1. Rada działa na sesjach, poprzez swoje komisje oraz przez Burmistrza, w zakresie, w jakim wykonuje on uchwały Rady.
 2. Burmistrz i komisje Rady pozostają pod kontrolą Rady, której składają sprawozdania ze swojej działalności.
§ 16
Do wewnętrznych organów Rady należą:
 1. Przewodniczący,
 2. Dwóch wiceprzewodniczących,
 3. Komisja Rewizyjna,
 4. komisje stałe wymienione w Statucie
 5. doraźne komisje do określonych zadań
§ 17
 1. Rada powołuje następujące stałe komisje:
  1. Rewizyjną
  2. Komisję ds. Gospodarki
  3. Komisję ds. Społecznych
  4. Komisję ds. Obywatelskich
 2. Radny może być członkiem wielu komisji stałych.
 3. W czasie trwania kadencji Rada może powołać doraźne komisje do wykonywania określonych zadań, określając ich skład i zakres działania.
§ 18
 1. Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady.
 2. Wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji.
 3. Czynności związane ze zwołaniem pierwszej sesji obejmują:
  1. Określenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji nowo wybranej rady,
  2. przygotowanie porządku obrad,
  3. dokonanie otwarcia sesji,
  4. powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu wiekiem spośród radnych obecnych na sesji
 4. Porządek obrad, o jakim mowa w ust. 3 pkt 2 powinien obejmować sprawozdanie Burmistrza poprzedniej kadencji o stanie Gminy.
§ 19
Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności właściwy Wiceprzewodniczący, w szczególności:
 1. zwołuje sesje Rady,
 2. przewodniczy obradom,
 3. kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady,
 4. zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał,
 5. podpisuje uchwały Rady,
 6. czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu.
§ 20
W przypadku odwołania z funkcji bądź wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego lub jednego z Wiceprzewodniczących Rady przed upływem kadencji, Rada na swej najbliższej sesji dokona wyboru na wakujące stanowisko.
§ 21
 1. Przewodniczący, oprócz uprawnień przewidzianych w § 19 Statutu, jest upoważniony do reprezentowania Rady na zewnątrz.
§ 22
Do obowiązków Wiceprzewodniczących należy wykonywanie zadań zastrzeżonych przez ustawę lub Statut dla Przewodniczącego w razie wakatu na stanowisku Przewodniczącego.
§ 23
Pod nieobecność Przewodniczącego jego zadania wykonuje wyznaczony przez niego Wiceprzewodniczący
§ 24
 1. Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady koordynują z ramienia Rady prace komisji Rady.
§ 25
Obsługę Rady i jej organów zapewnia Burmistrz.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Teresa Gorzelanna
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2003-06-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Teresa Gorzelanna
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2003-06-20 18:16:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Teresa Gorzelanna
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2003-06-20 18:20:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Teresa Gorzelanna
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2003-06-20 18:20:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1981 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony