ˆ

Rok 2006

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Uchwała Nr XXIX/180/06

Informacja ogłoszona dnia 2006-03-23 11:32:53 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXIX/180/06 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok

Akapit nr 2 - brak tytułu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 165 ust. 1, art. 166 ust. 1,2,4, art. 184 ust. 2,3,4,5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104, zm. Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 539.000 zł, z tego:
a) wydatki bieżące – 20.000 zł, z tego:
 dz. 600 rozdz. 60016 § 4270 - 20.000 zł,

b) wydatki majątkowe – 519.000 zł, z tego:
 dz. 600 rozdz. 60013 § 6300 – 150.000 zł,
 dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 - 236.000 zł,
 dz. 921 rozdz. 92120 § 6050 - 113.000 zł,
 dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 - 20.000 zł.

2. Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XXVIII/175/05 Rady Miejskiej w Kargowej
z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu gminy Kargowa na 2006 rok „Wieloletni program inwestycyjny Gminy Kargowa na lata 2006-2008” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Deficyt budżetu w wysokości 539.000 zł zostanie sfinansowany przychodem z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

4. Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/175/05 Rady Miejskiej w Kargowej
z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu gminy Kargowa na 2006 rok „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kargowej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

                                                            Przewodnicząca Rady Miejskiej  
                                                               mgr Henryka Kamińczak

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Alicja Żachowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2006-03-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Alicja Żachowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2006-03-23 08:15:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2006-03-23 11:32:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2006-03-23 11:32:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2427 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony