ˆ

Rok 2006

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Uchwała Nr XXX/185/06

Informacja ogłoszona dnia 2006-05-12 10:57:41 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXX/185/06 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok

Akapit nr 2 - brak tytułu

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 165 ust. 1, art. 166 ust. 1,2,4, art. 184 ust. 1,2,5
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104, zm. Dz. U.
z 2005r. Nr 169, poz. 1420), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 462.060 zł,
w układzie:
a) dz. 600 rozdz. 60016 § 6260 - 42.000 zł,
b) dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 - 60 zł,
c) dz. 756 rozdz. 75621 § 0020 - 420.000 zł.

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 462.060 zł,
z tego:
a) wydatki bieżące – dz. 600 rozdz. 60016 § 4270 - 30.060 zł,
b) wydatki majątkowe – dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 - 432.000 zł.


3. Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XXVIII/175/05 Rady Miejskiej w Kargowej
z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu gminy Kargowa na 2006 rok „Wieloletni program inwestycyjny Gminy Kargowa na lata 2006-2008” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kargowej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

                                                    Przewodnicząca Rady Miejskiej
                                                       mgr Henryka Kamińczak

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Alicja Żachowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2006-05-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Alicja Żachowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2006-05-10 12:25:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2006-05-12 10:57:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2006-05-12 10:57:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2435 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony