ˆ

Rok 2006

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Uchwała Nr XXXII/188/06

Informacja ogłoszona dnia 2006-07-04 14:23:19 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXXII/188/06 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 29 czerwca 2006 r w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kargowej

Akapit nr 2 - brak tytułu

Na podstawie art.40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591z późn.zm. / i art.110 ust.1ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej /Dz.U. Nr 64 poz.593 z późn. zm. / uchwala się , co następuje :
 
§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Kargowej Nr XIV/84/04 z dnia 17 września 2004 r w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej / Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 85 poz.1291, zm. Dz.Urz.Woj. Lubuskiego z 2005 r Nr 19 poz. 365 / wprowadza się zmiany:
1) w § 3 po pkt 4 dodaje się pkt 4a o brzmieniu :
„4a) ustawy z dnia 22 kwietnia 2005r o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych
oraz zaliczce alimentacyjnej /Dz.U. Nr 86, poz.732 z póżn.zm./
2) w § 6 dodaje się ust. 3 o brzmieniu :
„3. Ośrodek wykonuje zadania związane z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych oraz postępowanie w sprawach zaliczek alimentacyjnych .”
§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kargowej.
§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego .
Przewodnicząca
Rady Miejskiej

mgr Henryka Kamińczak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Michał Jaskulski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2006-07-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Michał Jaskulski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2006-07-04 14:16:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2006-07-04 14:23:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2006-07-04 14:23:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1561 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony