ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Kargowej
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rok 2006

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Uchwała Nr XXXV/208/06

Informacja ogłoszona dnia 2006-11-16 09:58:39 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXXV/208/06 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 19 października 2006 r. w sprawie nadania Statutu Urzędowi Miejskiemu w Kargowej

Akapit nr 2 - brak tytułu

Na podstawie art. 238 ust.3 w związku z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) nadaje się
Statut
Urzędu Miejskiego w Kargowej

Rozdział I
Postanowienia ogólne


§ 1. 1. Urząd Miejski w Kargowej działa w oparciu o:
1) ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
2) ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104
z późn. zm.),
3) ustawę z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.),
4) Statut Gminy Kargowa ( Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2003 r. Nr 12, poz. 217 ),
5) niniejszy statut,
6) inne przepisy prawne.

2. Ilekroć w statucie jest mowa o:
Urzędzie Miejskim - należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Kargowej.

§ 2. Urząd Miejski w Kargowej ma siedzibę w Kargowej przy ul. Rynek 33
§ 3. Urząd Miejski posługuje się Numerem Identyfikacji Podatkowej 973-10-49-471.
§ 4. Urząd Miejski posługuje się numerem identyfikacyjny REGON: 970770735.
§ 5. Urząd Miejski używa pieczęci o następującej treści:
1) podłużnej
Urząd Miejski w Kargowej
66-120 Kargowa
ul. Rynek 33

2) okrągłej z napisem w otoku Urząd Miejski w Kargowej z wizerunkiem herbu Gminy Kargowa pośrodku.

Rozdział II
Cel, zadania i organizacja Urzędu Miejskiego

§ 6.1. Celem działalności Urzędu Miejskiego jest wspomaganie realizacji zadań gminy należących do jej organów, organu stanowiącego - Rady Miejskiej w Kargowej, organu wykonawczego - Burmistrza Kargowej.
2. Urząd Miejski wspomaga organy gminy w realizacji zadań własnych, zleconych, powierzonych, wynikających z realizacji zadań określonych w ustawie o samorządzie gminnym i innych przepisów prawnych.

§ 7. Urząd Miejski, którym kieruje Burmistrz Kargowej jest zakładem pracy dla zatrudnionych w nim pracowników.
§ 8. Organizację oraz zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Kargowej nadany przez Burmistrza Kargowej.
Rozdział III
Gospodarka finansowa

§ 9. Gospodarka finansowa Urzędu Miejskiego prowadzona jest w ramach budżetu Gminy Kargowa zgodnie z stawą o finansach publicznych.

Rozdział IV
Postanowienia końcowe

§ 10. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.
§ 11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustaw wymienionych w § 1 ust.1 niniejszego statutu.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                               Przewodnicząca Rady Miejskiej
                                                                  mgr Henryka KamińczakRejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Alicja Żachowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2006-11-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Alicja Żachowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2006-11-15 12:02:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Alicja Żachowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2006-11-16 09:58:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michał Jaskulski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2006-11-16 09:58:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1296 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony