ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Kargowej
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rok 2006

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Uchwała Nr XXXV/209/06

Informacja ogłoszona dnia 2006-11-16 09:59:23 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXXV/209/06 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 19 października 2006 r. w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

Akapit nr 2 - brak tytułu

Na podstawie art. 7a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.), Rada Miejska w Kargowej uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się doroczne nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
2. Zasady przyznawania nagród określa niniejsza uchwała.

§ 2. 1. Nagrody mogą być przyznawane osobom fizycznym lub osobom prawnym i innym podmiotom, na podstawie oceny całokształtu działalności lub osiągnięć o istotnym znaczeniu dla gminy Kargowa.
2. Nagrody mogą być przyznawane w szczególności twórcom, artystom, organizatorom
i promotorom działalności kulturalnej, popularyzatorom kultury, pracownikom instytucji kultury.
3. Nagrody są przyznawane za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury, w tym twórczości artystycznej, popularyzacji i upowszechniania kultury, organizowania działalności kulturalnej.

§ 3. Nagrodą jest dyplom oraz nagroda pieniężna w kwocie 1.000 zł, przyznawane łącznie.

§ 4. 1. Nagrody przyznaje się na podstawie decyzji Burmistrza Kargowej, po zasięgnięciu opinii Komisji ds. Społecznych Rady Miejskiej.
2. Nagrody przyznaje się osobom lub podmiotom wyłonionym spośród zgłoszonych kandydatur.
3. Kandydatury do nagrody mogą zgłaszać: Burmistrz, radni Rady Miejskiej, działające na terenie Gminy stowarzyszenia twórców i artystów, instytucje i podmioty zajmujące się organizowaniem i prowadzeniem działalności kulturalnej oraz mieszkańcy Gminy w liczbie co najmniej 25.
4. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
1) dane osobowe kandydata do nagrody lub nazwę podmiotu i jego adres,
2) informacje dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności,
3) uzasadnienie wniosku zawierające osiągnięcia, za które nagroda ma być przyznana,
4) miejsce i datę sporządzenia wniosku oraz podpis wnioskodawcy,
5. Zgłoszeń do nagrody można dokonywać w okresie od 1 stycznia do 31 października.


§ 5. 1. Burmistrz dokonuje oceny zgłoszonych kandydatur i przyznaje nagrody wybranym osobom lub podmiotom, kierując się kryteriami opisanymi w § 2.
2. W każdym roku Burmistrz przyznaje od 1 do 3 nagród. Burmistrz może nie przyznać żadnej nagrody, jeśli uzna, że żadna ze zgłoszonych kandydatur nie zasługuje na nagrodę.

§ 6. 1. Burmistrz jest zobowiązany ocenić zgłoszone kandydatury i podjąć decyzję w sprawie nagród
w terminie do 30 listopada danego roku. Brak decyzji w tym terminie jest równoznaczny
z nieprzyznaniem żadnej nagrody w danym roku.
2. Nagrody wręczane są uroczyście przez Burmistrza i Przewodniczącego Rady podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej odbywającej się po przyznaniu nagród przez Burmistrza.

§ 7. Przyznanie nagród następuje w granicach środków finansowych corocznie zapewnionych
w budżecie Gminy.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.

                                                      Przewodnicząca Rady Miejskiej
                                                          mgr Henryka Kamińczak


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Alicja Żachowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2006-11-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Alicja Żachowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2006-11-15 12:34:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Alicja Żachowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2006-11-16 09:59:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michał Jaskulski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2006-11-16 09:59:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1127 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony