ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Kargowej
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rok 2006

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Uchwała Nr XXXV/210/06

Informacja ogłoszona dnia 2006-11-16 10:00:22 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXXV/210/06 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 19 października 2006 r. w sprawie nagród za wysokie wyniki sportowe.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r.o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 z późn. zm.), Rada Miejska w Kargowej uchwala, co następuje:

§ 1. Zawodnicy nieposiadający licencji zawodnika osiągający wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, trenerzy i działacze zasłużeni w osiąganiu tych wyników, mogą otrzymywać nagrody na zasadach określonych niniejszą uchwałą. Za wysokie wyniki uważa się osiągnięcia polegające na:
1) zdobyciu miejsca medalowego w zawodach sportowych rangi co najmniej powiatowej organizowanych przez związki sportowe w ramach oficjalnych rozgrywek,
2) zdobyciu pierwszej nagrody lub równorzędnej w zawodach sportowych organizowanych przez szkolne związki sportowe lub inne jednostki o zasięgu krajowym,
3) zakwalifikowaniu się do klasy wyższej w rozgrywkach organizowanych przez związki sportowe
w poszczególnych klasach rozgrywkowych.

§ 2. Nagrody mogą być przyznawane osobom fizycznym, członkom klubów sportowych mających siedzibę i działających na terenie Gminy Kargowa.

§ 3. Nagrodą jest tytuł "Zasłużony dla sportu w Gminie Kargowa", dyplom oraz nagroda pieniężna.
Nagrodę przyznaje się osobie, która osiągnęła wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym
lub międzynarodowym, reprezentując klub sportowy mający siedzibę i działający na terenie Gminy Kargowa. Osoba wyróżniona tytułem "Zasłużony dla sportu w Gminie Kargowa" otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości:
1) 500 zł za osiągnięcia określone w § 1 pkt.1,
2) 700 zł za osiągnięcia określone w § 1 pkt 2,
3) 1.000 zł za osiągnięcia określone w § 1 pkt 3.

§ 4. 1. Nagrody przyznaje się na podstawie decyzji Burmistrza Kargowej, po zasięgnięciu opinii Komisji ds. Społecznych Rady Miejskiej.
2. Nagrody przyznaje się osobom wyłonionym spośród zgłoszonych kandydatur.
3. Kandydatury do nagrody mogą zgłaszać: Burmistrz, radni Rady Miejskiej, działające na terenie Gminy podmioty zajmujące się organizowaniem i prowadzeniem działalności sportowej.
4. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
1) dane osobowe kandydata do nagrody lub nazwę podmiotu i jego adres,
2) informacje dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności,
3) uzasadnienie wniosku zawierające osiągnięcia, za które nagroda ma być przyznana,
4) miejsce i datę sporządzenia wniosku oraz podpis wnioskodawcy.
5. Zgłoszeń do nagrody można dokonywać w okresie od 1 stycznia do 31 października.

§ 5. 1. Burmistrz dokonuje oceny zgłoszonych kandydatur i przyznaje nagrody wybranym osobom, kierując się kryteriami opisanymi w § 1 i § 2.
2. W każdym roku Burmistrz przyznaje od 1 do 3 nagród. Burmistrz może nie przyznać żadnej nagrody, jeśli uzna, że żadna ze zgłoszonych kandydatur nie zasługuje na nagrodę.

§ 6. 1. Burmistrz jest zobowiązany ocenić zgłoszone kandydatury i podjąć decyzję w sprawie nagród w terminie do 30 listopada danego roku. Brak decyzji w tym terminie jest równoznaczny z nieprzyznaniem żadnej nagrody w danym roku.
2. Nagrody wręczane są uroczyście przez Burmistrza i Przewodniczącego Rady podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej odbywającej się po przyznaniu nagród przez Burmistrza.

§ 7. Przyznanie nagród następuje w granicach środków finansowych corocznie zapewnionych
w budżecie Gminy.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.

                                                              Przewodnicząca Rady Miejskiej
                                                                 mgr Henryka Kamińczak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Alicja Żachowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2006-11-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Alicja Żachowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2006-11-15 12:42:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Alicja Żachowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2006-11-16 10:00:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michał Jaskulski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2006-11-16 10:00:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1178 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony