ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Kargowej
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rok 2006

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Uchwała Nr XXXV/212/06

Informacja ogłoszona dnia 2006-11-16 10:01:06 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXXV/212/06 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 19 października 2006 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok

Akapit nr 2 - brak tytułu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 166 ust. 1 i 4, art. 184 ust. 1 pkt 1,2,6,7,12 i 15 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 65.000 zł, w tym:
1) dz. 900 rozdz. 90001 § 2440 – 50.000 zł (dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej),
2) dz. 600 rozdz. 60016 § 2710 – 15.000 zł (pomoc finansowa z Powiatu na remont placu w Wojnowie);
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 65.000 zł, w tym:
1) wydatki majątkowe - dz. 700 rozdz. 70004 § 6210 - 50.000 zł – dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kargowej, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja systemu napowietrzania oczyszczalni „LEMNA” w Kargowej”,
2) wydatki bieżące - dz. 600 rozdz. 60016 § 4270 – 15.000 zł.
3. Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXVIII/175/05 Rady Miejskiej w Kargowej
z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Gminy Kargowa na 2006 rok, otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej Uchwały.

§ 2. 1. Zmniejsza się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 122.175 zł w dz. 750 rozdz. 75023 § 6298 ( dotacja z ZPORR na eŁużycki).
2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 122.175 zł w dz. 750 rozdz. 75023 § 6058.

3. W załączniku nr 10 do Uchwały Nr XXVIII/175/05 Rady Miejskiej w Kargowej
z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Gminy Kargowa na 2006 rok, skreśla się projekt oznaczony Lp. 1.2.
4. W załączniku nr 9 do Uchwały Nr XXVIII/175/05 Rady Miejskiej w Kargowej
z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Gminy Kargowa na 2006 rok, skreśla się program oznaczony Lp. 6.

§ 3. Przenosi się planowane wydatki budżetu gminy w układzie:
1) zmniejszenie – wydatki bieżące: dz. 852 rozdz. 85215 § 3110 – 1.500 zł;
2) zwiększenie – wydatki majątkowe: dz. 851 rozdz. 85195 § 6300 – 1.500 zł.

§ 4. W Uchwale Nr XXXIV/203/06 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia
2 października 2006 r. w § 1 ust. 1 pkt 2 ppkt a) i ppkt b) określenia „dz. 750” zastępuje się „dz. 756”.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kargowej.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu.

                                                                     Przewodnicząca Rady Miejskiej
                                                                          mgr Henryka Kamińczak

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Alicja Żachowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2006-11-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Alicja Żachowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2006-11-16 08:49:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Alicja Żachowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2006-11-16 10:01:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michał Jaskulski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2006-11-16 10:01:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1124 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony