ˆ

Rok 2006

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Uchwała Nr IV/22/06

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr IV/22/06 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 20 grudnia 2006 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie Gminy Kargowa

Uchwała Nr IV/21/06

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr IV/21/06 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 20 grudnia 2006r w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wygaśnięcie w części trwałego zarządu

Uchwała Nr IV/20/06

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr IV/20/06 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu gminy zakładowi budżetowemu w 2007 roku.

Uchwała Nr IV/19/06

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr IV/19/2006 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia limitu kilometrów na jazdy lokalne

Uchwała Nr IV/18/06

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr IV/18/06 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 20 grudnia 2006 r w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kargowej do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do Burmistrza Kargowej.

Uchwała Nr IV/17/06

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr IV/17/06 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 20 grudnia 2006 r w sprawie wskazania Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Kargowej do dokonywania czynności z zakresu podróży służbowych Przewodniczącego Rady Miejskiej.

Uchwała Nr IV/16/06

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr IV/16/06 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kargowa na rok 2007

Uchwała Nr III/15/06

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr III/15/06 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok

Uchwała Nr III/14/06

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr III/14/06 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wykazu wydatków, które w 2006 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego

Uchwała Nr III/13/06

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr III/13/06 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 13 grudnia 2006 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Kargowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007.

Nawigacja między stronami listy informacji