ˆ

Rok 2006

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Uchwała Nr III/12/06

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr III/12/06 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 13 grudnia 2006 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Uchwała Nr III/11/06

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr III/11/06 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 13 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr III/10/06

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr III/10/06 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 13 grudnia 2006 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007.

Uchwała Nr II/9/06

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr II/9/06 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Kargowej

Uchwała Nr II/8/06

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr II/8/06 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 6 grudnia 2006 r w sprawie przejęcia na własność gminy Kargowa porzuconych pojazdów

Uchwała Nr II/7/06

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr II/7/06 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie Konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kargowej

Uchwała Nr II/6/06

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr II/6/06 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kargowej

Uchwała Nr II/5/06

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr II/5/06 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Kargowej

Uchwała Nr II/4/06

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr II/4/06 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kargowej

Uchwała Nr II/3/06

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr II/3/06 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie określenia przedmiotu działania stałych Komisji Rady Miejskiej

Nawigacja między stronami listy informacji