ˆ

Rok 2006

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Uchwała Nr I/2/06

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr I/2/06 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie stwierdzenia wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Kargowej

Uchwała Nr I/1/06

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr I/1/06 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 27 listopada 2006 r w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kargowej

Uchwała Nr XXXV/214/06

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXXV/214/06 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 19 października 2006 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kargowa.

Uchwała Nr XXXV/213/06

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXXV/213/06 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 19 października 2006 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zielonogórskiemu.

Uchwała Nr XXXV/212/06

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXXV/212/06 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 19 października 2006 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok

Uchwała Nr XXXV/211/06

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXXV/211/06 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 19 października 2006 r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kargowa oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Uchwała Nr XXXV/210/06

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXXV/210/06 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 19 października 2006 r. w sprawie nagród za wysokie wyniki sportowe.

Uchwała Nr XXXV/209/06

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXXV/209/06 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 19 października 2006 r. w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

Uchwała Nr XXXV/208/06

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXXV/208/06 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 19 października 2006 r. w sprawie nadania Statutu Urzędowi Miejskiemu w Kargowej

Uchwała Nr XXXV/207/06

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXXV/207/06 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 19 października 2006r w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej im. Eugeniusza Paukszty w Kargowej.

Nawigacja między stronami listy informacji