ˆ

Rok 2006

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Uchwała Nr XXXV/206/06

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXXV/206/06 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 19 października 2006 r w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Kargowej

Uchwała Nr XXXV/205/06

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXXV/205/06 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 19 października 2006 r. w sprawie podziału Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kargowej i utworzenia w wyniku podziału dwóch samorządowych instytucji kultury.

Uchwała nr XXXIV/204/06

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała nr XXXIV/204/06 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 2 października 2006r. w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Wojciecha w Kargowej na wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej w Kościele św. Maksymiliana w Kargowej

Uchwała nr XXXIV/203/06

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała nr XXXIV/203/06 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 02 października 2006r w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok

Uchwała nr XXXIV/202/06

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała nr XXXIV/202/06 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 02 października 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Kargowa

Uchwała nr XXXIV/201/06

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała nr XXXIV/201/06 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 02 października 2006r. w sprawie zaliczenia drogi lokalnej do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.

Uchwała nr XXXIV/200/06

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała nr XXXIV/200/06 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 02 października 2006 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych.

Uchwała Nr XXXIV/199/06

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXXIV/199/06 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 02 października 2006r w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kargowa

Uchwała nr XXXIII/198/06

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała nr XXXIII/198/06 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie ulgi w podatku rolnym

Uchwała Nr XXXII/197/06

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXXII/197/06 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 29 czerwca 2006 r w sprawie zmian w podziale na okręgi wyborcze do rady miejskiej

Nawigacja między stronami listy informacji