ˆ

Rok 2006

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Uchwała Nr XXXII/196/06

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXXII/196/06 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 29 czerwca 2006 r w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Kargowa

Uchwała Nr XXXII/195/06

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXXII/195/06 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 29 czerwca 2006 r w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w gminie Kargowa.

Uchwała Nr XXXII/194/06

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXXII/194/06 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych gminy Kargowa i jednostek organizacyjnych gminy, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów i osób do tego uprawnionych

Uchwała Nr XXXII/193/06

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXXII/193/06 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zakresu i form informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kargowa za pierwsze półrocze oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze

Uchwała Nr XXXII/192/06

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXXII/192/06 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok

Uchwała Nr XXXII/191/06

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXXII/191/06 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 29 czerwca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2006 rok.

Uchwała Nr XXXII/190/06

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXXII/190/06 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 29 czerwca 2006 r w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Uchwała Nr XXXII/189/06

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXXII/189/06 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zamiaru podziału Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kargowej

Uchwała Nr XXXII/188/06

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXXII/188/06 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 29 czerwca 2006 r w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kargowej

Uchwała Nr XXX/187/06

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXX/187/06 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kargowa w obrębie 1 i gminy Kargowa w obrębie Wojnowo.

Nawigacja między stronami listy informacji