ˆ

Rok 2006

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Uchwała Nr XXX/186/06

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXX/186/06 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie nadania honorowego obywatelstwa.

Uchwała Nr XXX/185/06

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXX/185/06 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok

Uchwała Nr XXX/184/06

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXX/184/06 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kargowej.

Uchwała Nr XXX/183/06

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXX/183/06 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr ewid. 169/1, 171/1 oraz część działki nr ewid. 187/4 położone w obrębie Karszyn.

Uchwała Nr XXIX/ 182 /06

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXIX/ 182 /06 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na 2006 rok

Uchwała Nr XXIX/181/06

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXIX/181/06 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 15 marca 2006 r w sprawie nieodpłatnego nabycia przez gminę Kargowa nieruchomości niezabudowanych od Agencji Nieruchomości Rolnych

Uchwała Nr XXIX/180/06

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXIX/180/06 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok

Uchwała Nr XXIX/179/06

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXIX/179/06 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 15 marca 2006r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Lubuskiego

Nawigacja między stronami listy informacji