ˆ

Regulamin organizacyjny urzędu

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

ZARZĄDZENIE NR 0152-13/07 BURMISTRZA KARGOWEJ z dnia 18 grudnia 2007 r w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kargowej

ZARZĄDZENIE NR 34/03 BURMISTRZA KARGOWEJ z dnia 24 kwietnia 2003 r w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kargowej