ˆ

rok 2006

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Kargowa za I półrocze 2006 r.

Informacja ogłoszona dnia 2006-10-06 12:25:54 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Budżet gminy na rok 2006 został uchwalony Uchwałą Nr XXVIII/175/05 z dnia 15 grudnia 2005 r.
W planowanym budżecie:
• Rada Miejska dokonała zmian: 
- Uchwałą Nr XXIX/180/06 z dnia 15 marca 2006 r. 
- Uchwałą Nr XXX/185/06 z dnia 28 kwietnia 2006 r. 
- Uchwałą Nr XXXII/192/06 z dnia 29 czerwca 2006 r.
• Burmistrz dokonał zmian:
- Zarządzeniem Nr RM 0151-4/06 z dnia 28 lutego 2006 r.
- Zarządzeniem Nr RM 0151-9/06 z dnia 23 marca 2006 r.
- Zarządzeniem Nr RM 0151-14/06 z dnia 27 kwietnia 2006 r.
- Zarządzeniem Nr RM 0151-25/06 z dnia 31 maja 2006 r.
- Zarządzeniem Nr RM 0151-29/06 z dnia 30 czerwca 2006 r.
wprowadzając do budżetu dodatkowe środki z tytułu dotacji na zadania zlecone
i własne.
Ogółem po zmianach planowane dochody wynoszą 11.715.716 zł, a planowane wydatki 12.254.716 zł . Planowany niedobór wynosi 539.000 zł.
Źródłem pokrycia planowanego niedoboru jest kredyt długoterminowy w wysokości 539.000 zł
(nie został uruchomiony).
W I półroczu zostały spłacone kredyty i pożyczki w łącznej wysokości 292.800 zł, w tym:
- końcowe raty kredytu z BOŚ Poznań w wysokości 65.800 zł,
- trzy raty pożyczki z NFOŚiGW w łącznej wysokości 57.000 zł,
- raty kredytu długoterminowego z 2004 r. w wysokości 120.000 zł,
- raty kredytu z BGK Poznań w wysokości 50.000 zł.

Wg stanu na dzień 30 czerwca , zadłużenie gminy wynosi ogółem 474.400 zł , na które składają się:
- pożyczka z NFOŚiGW - 166.400 zł, oprocentowana 0,2 stopy redyskontowej weksli,
- kredyt w BGK z FRIK – 48.000 zł, oprocentowany 0,5 stopy redyskontowej weksli,
- kredyt komercyjny, długoterminowy w BS – 260.000 zł.

Wykonanie dochodów wynosi 6.079.452,76 zł tj. 51,89 % planu,
z tego:
• dochody własne
kwota planowana 4.515.715,00 zł, wykonanie 2.467.523,01 zł tj. 54,64 %
• dotacje celowe na zadania zlecone
kwota planowana 1.607.432 zł, wykonanie 807.018 zł tj. 50,21 %
• dotacje celowe na zadania własne
kwota planowana 196.692 zł, wykonanie 133.290 zł tj. 67,77 %
• subwencja razem
plan 4.416.900 zł, wykonanie 2.616.790 zł tj. 59,25 %
- subwencja oświatowa
kwota planowana 3.538.923 zł, wykonanie 2.177.800 zł tj. 61,54 %
(przekazane zostało z Ministerstwa Finansów 8/13 rocznej kwoty w tym rata na m-c VII/2006)
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
kwota planowana 873.309 zł, wykonanie 436.656 zł tj. 50,00 %
- część równoważąca subwencji ogólnej
kwota planowana 4.668 zł, wykonanie 2.334 zł tj. 50,00 %
• środki z innych źródeł na dofinansowanie zadań własnych ( fundusz ZPORR, EUROREGION – INTERREG, inne)
Kwota planowana 978.977 zł, wykonanie 54.831,75 zł tj. 5,60%. Została przekazana tylko jedna płatność z ZPORR, pozostałe planowane środki nie zostały przekazane.
Szczegółowe zestawienie wykonania dochodów zawiera załącznik nr 1 do informacji.
Wykonanie dochodów przebiega w sposób prawidłowy, pozycje dochodowe realizowane są zgodnie z planem, w terminach i granicach odpowiadających upływowi czasu w roku budżetowym.
Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości wpływy były niższe w I półroczu o 180.154,03 zł .
Na skutek udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, wpływy były niższe
o 283.807,61 zł, z tego: w podatku rolnym o 1.646,10 zł, w podatku od nieruchomości
o 282.141,51 zł, z tytułu odsetek o 20,00 zł.
Udzielone ww. ulgi wynikają z uchwał Rady – kwota 266.099,71 zł, z decyzji Burmistrza kwota 17.707,90 zł. Decyzje Burmistrza dotyczą 17. podatników.

Wykonanie wydatków na kwotę planowaną 12.254.716 zł wynosi 5.090.674,86 zł tj. 41,54 %, z tego:
• wydatki majątkowe
kwota planu – 2.653.536 zł, wykonanie – 423.888,43 zł tj. 15,97 %
• wydatki bieżące
kwota planu – 9.601.180 zł, wykonanie – 4.666.786,43 zł tj. 48,61 %

Szczegółowe zestawienie wykonanych wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach,
w układzie zadań rzeczowych, zawiera załącznik nr 2 do informacji.

Załącznik nr 3 przedstawia przychody i rozchody zakładu budżetowego – ZGKiM, GFOŚiGW oraz dochodów własnych jednostek.
Załącznik nr 4 zawiera informację o przychodach i rozchodach budżetu.

Dochody i wydatki instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, zgodnie z Uchwałą Nr XIII/91/2000 ewidencjonowane są jak w jednostce budżetowej i objęte budżetem gminy w dziale 921 rozdz. 92109 i tam zostały wykazane. Wg stanu na 30.06.2006 r. należności GOKiS wynosiły – 0,00 zł, zobowiązania – 9.854,60.zł, w tym wymagalne – 0,00 zł. Stan środków na rachunku bieżącym GOKiS – 7.278,11 zł.

Załączniki

  • (PDF, 97.8 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2010-08-27 | Data wytworzenia informacji: 2010-08-27 | Załącznik 1
  • (PDF, 154.4 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2010-08-27 | Data wytworzenia informacji: 2010-08-27 | Załącznik 2
  • (PDF, 95.4 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2010-08-27 | Data wytworzenia informacji: 2010-08-27 | Załącznik 3
  • (PDF, 66.7 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2010-08-27 | Data wytworzenia informacji: 2010-08-27 | Załącznik 4

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Michał Jaskulski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2006-10-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Michał Jaskulski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2006-10-06 12:09:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Michał Jaskulski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2006-10-06 12:25:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michał Jaskulski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2006-10-06 12:25:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2206 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony