ˆ

Rok 2007

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Uchwała Nr VII/50/07

Informacja ogłoszona dnia 2007-05-16 09:09:36 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr VII/50/07 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

Akapit nr 2 - brak tytułu

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 165 ust. 1, art. 168 ust. 1 i ust. 2 pkt 6, art. 184 ust.1 pkt 1,2,3,4,6,14 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy w dz. 801 rozdz. 80101
§ 2708 o kwotę 99.462 zł.
2. Zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 99.462 zł, w układzie:
 dz. 801 rozdz. 80101 § 4178 – 42.932 zł,
 dz. 801 rozdz. 80101 § 4118 – 7.496 zł,
 dz. 801 rozdz. 80101 § 4128 – 1.052 zł,
 dz. 801 rozdz. 80101 § 4218 – 16.850 zł,
 dz. 801 rozdz. 80101 § 4228 – 2.500 zł,
 dz. 801 rozdz. 80101 § 4248 – 1.500 zł,
 dz. 801 rozdz. 80101 § 4308 – 26.832 zł,
 dz. 801 rozdz. 80101 § 4438 – 300 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 19.640 zł,
w tym dotacje podmiotowe – 19.640 zł w dz. 921 rozdz. 92109 § 2480.
2. Deficyt budżetu w wysokości 19.640 zł zostanie sfinansowany przychodem
z wolnych środków pieniężnych, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 3. W Uchwale Nr IV/16/06 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kargowa na rok 2007, zmienionej Uchwałą Nr VI/41/07 z dnia 11 kwietnia 2007 r. - w § 11 ust. 3 kwotę 100.000 zł zastępuje się kwotą 300.000 zł.

§ 4. Załącznik nr 5 do Uchwały IV/16/06 Rady Miejskiej w Kargowej
z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu gminy Kargowa na 2007 rok „Przychody i rozchody budżetu w 2007r.” otrzymuje brzmienie określone
w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kargowej.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

                                                             Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                  mgr Józef Dżumbelak

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Alicja Żachowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2007-05-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Alicja Żachowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2007-05-14 13:13:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Alicja Żachowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2007-05-16 09:09:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michał Jaskulski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2007-05-16 09:09:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2107 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony