ˆ

Rok 2007

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Uchwała Nr VIII/52/07

Informacja ogłoszona dnia 2007-05-16 09:28:07 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr VIII/52/07 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 9 maja 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

Akapit nr 2 - brak tytułu

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 165 ust. 1, art. 166 ust. 1,2,4, art. 184 ust.1 pkt 1,2,5,6,14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 64.262 zł w dz. 921 rozdz. 92109 § 6298.

2. Zwiększa się planowane wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 64.262 zł w dz. 921 rozdz. 92109
§ 6058.

§ 2. Przenosi się planowane wydatki budżetu gminy:

1) zmniejszenie: wydatki bieżące – rezerwa celowa - dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 – 100.000 zł,

2) zwiększenia:
a) wydatki majątkowe – dz. 921 rozdz. 92109 § 6059 - 90.538 zł,
b) wydatki bieżące – dotacja podmiotowa - dz. 921 rozdz. 92109 § 2480 – 5.462 zł,
c) wydatki bieżące – dotacja podmiotowa - dz. 921 rozdz. 92116 § 2480 – 4.000 zł.

§ 3. 1. Załączniki nr 3 i 3a do Uchwały Nr IV/16/06 Rady Miejskiej w Kargowej
z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu gminy Kargowa na rok 2007 „Wieloletni program inwestycyjny Gminy Kargowa na lata 2007-2009” otrzymuje brzmienie określone w załącznikach nr 1 i 1a do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 4 do Uchwały Nr IV/16/06 Rady Miejskiej w Kargowej
z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu gminy Kargowa na rok 2007 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kargowej.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.


                                                           Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                mgr Józef Dżumbelak

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Alicja Żachowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2007-05-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Alicja Żachowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2007-05-14 14:31:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Alicja Żachowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2007-05-16 09:28:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michał Jaskulski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2007-05-16 09:28:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1964 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony