ˆ

Rok 2007

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Uchwała Nr XII/80/07

Informacja ogłoszona dnia 2007-11-30 13:43:08 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XII/80/2007 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 23 listopada 2007 roku w sprawie ustanowienia drzewa za pomnik przyrody.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 6, art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody ( Dz. U. Nr 92, poz.880 z późn. zm. ) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Uznaje się za pomnik przyrody na terenie gminy Kargowa dąb szypułkowy ( Quercus
robur ) – o obwodzie pnia na wysokości 1,3 m – 407 cm, wiek około 200 lat,
wysokość – 22 m, stan zdrowotny – dobry, rosnący w Nadleśnictwie Babimost, Obręb
leśny Kargowa, Leśnictwo Chwalim, oddz. 236 f, obręb ewidencji geodezyjnej –
Karszyn, na działce Nr 236/1, stanowiącej własność Skarb Państwa.
2. Nadzór i opiekę nad drzewem wymienionym w ust. 1 sprawować będzie
Nadleśnictwo Babimost.
3. Mapa leśnictwa Chwalim w skali 1 : 50 000 z naniesioną lokalizacją drzewa
wymienionego w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
4. Ustanowienie pomnika przyrody ma na celu zachowanie szczególnych wartości
przyrodniczych, krajobrazowych i historyczno-pamiątkowych drzewa objętego
ochroną.
§ 2. W celu ochrony pomnika przyrody określonego w § 1 ust. 1 wprowadza się następujące
zakazy:
1. Niszczenia, uszkadzania i ścinania drzewa lub jego części,
2. Prowadzenia prac ziemnych, które mogą wpłynąć na zmianę stosunków wodnych w obrębie systemu korzeniowego drzewa lub uszkodzenia systemu korzeniowego w jakikolwiek inny sposób,
3. Zaśmiecania terenu i zanieczyszczania gleby wokół obiektu chronionego,
4. Zmiany sposobu użytkowania terenu.
§ 3. Wszelkie prace związane z pielęgnacją pomnika przyrody mogą być prowadzone
przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kargowej.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego i podlega podaniu do wiadomości publicznej
przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kargowej.


                                                                    Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                        mgr Józef Dżumbelak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Alicja Żachowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2007-11-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Alicja Żachowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2007-11-28 12:11:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Alicja Żachowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2007-11-30 13:43:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michał Jaskulski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-09-27 09:30:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2458 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony