ˆ

Rok 2007

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Uchwała Nr XIII/84/07

Informacja ogłoszona dnia 2008-01-02 10:39:40 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XIII/ 84 /07 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 17 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz porozumienia co do wartości jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy Kargowa

Akapit nr 2 - brak tytułu

Na podstawie § 2 pkt 2 i § 3 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 146 poz. 1222 z późn. zm.) uchwala się , co następuje:

§ 1. Ustala się najniższe wynagrodzenie w I kategorii zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy Kargowa tj w:
Przedszkolu Publicznym w Kargowej,
Szkole Podstawowej w Kargowej,
Gimnazjum w Kargowej,
Ośrodku Pomocy Społecznej w Kargowej,
Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kargowej.
w wysokości 666,00 zł słownie: sześćset sześćdziesiąt sześć złotych.

§ 2. Przyjmuje się zaproponowane przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy, o których mowa w § 1 wartości jednego punktu w kwocie:
3,10 zł słownie: trzy złote dziesięć groszy.

§3. Traci moc uchwała Nr XVIII/54/07 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 9 maja 2007 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz porozumienia co do wartości jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy Kargowa

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kargowej.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z mocą od dnia 1 stycznia 2008 r. i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.


                                                                                        Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                             mgr Józef Dżumbelak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Alicja Żachowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2007-12-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Alicja Żachowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2007-12-20 08:24:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Alicja Żachowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-01-02 10:39:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michał Jaskulski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-09-27 09:24:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2491 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony