ˆ

Rok 2007

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Uchwała Nr XIII/88/07

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XIII/88/07 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kargowa na rok 2008

Uchwała Nr XIII/87/07

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XIII/87/07 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu gminy zakładowi budżetowemu w 2008 roku.

Uchwała Nr XIII/86/07

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XIII/86/07 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych przyznawanych nauczycielom zatrudnionymionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kargowa.

Uchwała Nr XIII/85/07

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XIII/85/07 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków oraz innych składników wynagradzania w placówkach oświatowych Gminy Kargowa na rok 2008.

Uchwała Nr XIII/84/07

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XIII/ 84 /07 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 17 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz porozumienia co do wartości jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy Kargowa

Uchwała Nr XII/83/07

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XII/83/2007 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia.

Uchwała Nr XII/82/07

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XII/82/07 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Uchwała Nr XII/81/07

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XII/81/2007 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia.

Uchwała Nr XII/80/07

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XII/80/2007 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 23 listopada 2007 roku w sprawie ustanowienia drzewa za pomnik przyrody.

Uchwała Nr XII/79/07

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała XII/79/2007 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia Gminnego programu systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2008-2013.

Nawigacja między stronami listy informacji