ˆ

Rok 2007

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Uchwała Nr XII/78/07

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XII/78/07 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 23 listopada 2007 r w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz porozumienia co do wartości jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy Kargowa.

Uchwała Nr XII/77/07

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XII/77/07 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwał Rady Miejskiej w Kargowej dotyczących spraw nauczycielskich.

Uchwała Nr XII/76/07

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XII/76/07 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Kargowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008.

Uchwała Nr XII/75/07

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XII/75/07 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 23 listopada 2007 r w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Kargowa.

Uchwała Nr XII/74/07

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XII/74/07 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008.

Uchwała Nr XII/73/07

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XII/73/07 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 23 listopada 2007 roku w sprawie uchylenia uchwały w sprawie podatku od posiadania psów.

Uchwała Nr XII/72/07

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XII/72/07 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 23 listopada 2007 roku sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Kargowa

Uchwała Nr XII/71/07

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XII/71/07 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego

Uchwała Nr XII/70/07

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XII/70/07 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 23 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr XI/69/07

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XI/69/07 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 2 października 2007 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Kargowej.

Nawigacja między stronami listy informacji