ˆ

Rok 2007

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Uchwała Nr XI/68/07

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XI/68/07 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 2 października 2007 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Gminy Kargowa.

Uchwała nr XI/ 67/07

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała nr XI/ 67/07 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 2 października 2007r. w sprawie wyboru ławników.

Uchwała Nr XI/66/07

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XI/66/07 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 02 października 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gminnej nieruchomości gruntowej.

Uchwała Nr XI/65/07

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała nr XI/65/07 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 2 października 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia.

Uchwała Nr XI/64/07

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XI/64/07 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 2 października 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

Uchwała Nr X/63/07

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr X/63/07 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 4 lipca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

Uchwała Nr X/62/07

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr X/62/07 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 4 lipca 2007 r. w sprawie ustanowienia zasad, na jakich sołtysom będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej

Uchwała Nr X/61/07

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr X/61/07 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 4 lipca 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Kargowa.

Uchwała Nr X/60/07

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr X/60/07 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 4 lipca 2007r. w sprawie udzielenia pomocy Samorządowi Województwa Lubuskiego

Uchwała Nr X/59/07

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr X/59/07 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 4 lipca 2007 r.
w sprawie zawarcia umowy na realizację projektu "Szkoła równych szans – programy rozwojowe dla szkół w województwie lubuskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa i zabezpieczenia roszczeń dotyczących zwrotu środków w formie weksla „in blanco”

Nawigacja między stronami listy informacji