ˆ

Rok 2007

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Uchwała Nr X/58/07

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr X/58/07 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 4 lipca 2007 r. w sprawie zawarcia umowy na realizację projektu „Dotacje na projekty rozwojowe dla szkół w regionie lubuskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa i zabezpieczenia roszczeń dotyczących zwrotu środków w formie weksla „in blanco”

Uchwała Nr IX/ 57/07

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr IX/ 57/07 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 4 czerwca 2007 r w sprawie powołania zespołu do opiniowania kandydatów na ławników

Uchwała Nr IX/ 56 /07

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr IX/ 56 /07 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 4 czerwca 2007 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

Uchwała Nr IX/55/07

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr IX/55/07 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 04 czerwca 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu 1 miasta Kargowa i części obrębu Wojnowo na terenie gm. Kargowa.

Uchwała Nr VIII/54/07

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr VIII/54/07 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 9 maja 2007 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz porozumienia co do wartości jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy Kargowa

Uchwała Nr VIII/53/07

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr VIII/53/07 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 9 maja 2007 r. w sprawie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy.

Uchwała Nr VIII/52/07

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr VIII/52/07 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 9 maja 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

Uchwała Nr VIII/51/07

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr VIII/ 51 /07 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 9 maja 2007 roku w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego„Planu Rozwoju Miejscowości Chwalim na lata 2005-14”.

Uchwała Nr VII/50/07

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr VII/50/07 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

Uchwała Nr VII/49/07

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr VII/49/07 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 23 kwietnia 2007 r w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz porozumienia co do wartości jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy Kargowa

Nawigacja między stronami listy informacji