ˆ

Rok 2007

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Uchwała Nr VII/48/07

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr VII/48/07 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy przez Szkołę Podstawową w Kargowej na realizację projektu „Dotacje na projekty rozwojowe dla szkół w regionie lubuskim”.

Uchwała Nr VI/47/07

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr VI/47/2007 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 11 kwietnia 2007 r. w sprawie powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia.

Uchwała Nr VI/46/07

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr VI/46/07 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 11 kwietnia 2007 r w sprawie kryterium i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kargowa.

Uchwała Nr VI/45/07

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr VI/45/07 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 11 kwietnia 2007 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek oświatowych w Kargowej oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2007 r.

Uchwała Nr VI/44/07

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr VI/44/07 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 11 kwietnia 2007 r w sprawie wyrażenia woli nadania części obszaru gminy Kargowa statusu uzdrowiska albo statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej dla sołectwa Wojnowo.

Uchwała Nr VI/43/07

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr VI/43/07 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 11 kwietnia 2007 r w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Kargowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007.

Uchwała Nr VI/42/07

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr VI/42/07 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 11 kwietnia 2007r w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej im. Eugeniusza Paukszty w Kargowej.

Uchwała Nr VI/41/07

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr VI/41/07 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 11 kwietnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Uchwała Nr VI/40/07

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr VI/40/07 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 11 kwietnia 2007 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kargowej.

Uchwała Nr V/ 39/07

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr V/39/07 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 07 lutego 2007 r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na 2007 rok.

Nawigacja między stronami listy informacji