ˆ

Rok 2007

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Uchwała Nr V/38/07

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr V/38/07 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia gruntu

Uchwała Nr V/37/07

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr V/37/07 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków oraz innych składników wynagradzania w placówkach oświatowych Gminy Kargowa.

Uchwała Nr V/36 /07

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr V/36/07 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych przyznawanych nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kargowa na rok 2007 .

Uchwała Nr V/35/ 07

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr V/35/07 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 7 lutego 2007r w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kargowej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

Uchwała Nr V/34/07

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr V/34/07 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do Konferencji Regionu Kozła

Uchwała Nr V/33/07

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr V/33/07 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 7 lutego 2007 r w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej w Kargowej.

Uchwała Nr V/32/07

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr V/32/07 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 7 lutego 2007 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Obra Dolna położonego w gminie Kargowa.

Uchwała Nr V/31/07

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr V/31/07 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 7 lutego 2007 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Dąbrówka położonego w gminie Kargowa.

Uchwała Nr V/30/07

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr V/30 /07 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 7 lutego 2007 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Nowy Jaromierz położonego w gminie Kargowa.

Uchwała Nr V/29/07

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr V/29/07 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 7 lutego 2007 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Stary Jaromierz położonego w gminie Kargowa.

Nawigacja między stronami listy informacji