ˆ

Rok 2007

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Uchwała Nr V/28/07

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr V/28/07 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 7 lutego 2007 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Wojnowo położonego w gminie Kargowa.

Uchwała Nr V/27/07

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr V/27/07 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 7 lutego 2007 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Karszyn położonego w gminie Kargowa.

Uchwała Nr V/26/07

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr V/26/07 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 7 lutego 2007 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Smolno Małe położonego w gminie Kargowa.

Uchwała Nr V/25/07

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr V/25/07 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 7 lutego 2007 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Smolno Wielkie położonego w gminie Kargowa.

Uchwała Nr V/24/07

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr V/24/07 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 7 lutego 2007 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Chwalim położonego w Gminie Kargowa.

Uchwała Nr V/23/07

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr V/23/07 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.

Nawigacja między stronami listy informacji