ˆ

rok 2007

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

WYKAZ osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2007 roku

WYKAZ osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500zł w 2007 roku.