ˆ

Rok 2008

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Uchwała Nr XXI/138/08

Informacja ogłoszona dnia 2008-12-23 08:55:08 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXI/138/08 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz porozumienia co do wartości jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy Kargowa.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Na podstawie § 2 pkt 2 i § 3 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 146 poz. 1222 z późn. zm.) uchwala się , co następuje:

§ 1. Ustala się najniższe wynagrodzenie w I kategorii zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych w następujących jednostkach organizacyjnych gminy Kargowa:
1/ Przedszkolu Publicznym w Kargowej,
2/ Szkole Podstawowej w Kargowej,
3/ Gimnazjum w Kargowej,
4/ Ośrodku Pomocy Społecznej w Kargowej,
5/ Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kargowej.
w wysokości 733,00 / słownie: siedemset trzydzieści trzy/ złotych
§ 2. Przyjmuje się zaproponowane przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy, o których mowa w § 1 wartości jednego punktu w kwocie:
3,40 / słownie: trzy złote czterdzieści groszy /.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XIII/84/07 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 17 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz porozumienia co do wartości jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy Kargowa
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kargowej.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

                                                                Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                    mgr Józef Dżumbelak


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Alicja Żachowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-12-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Alicja Żachowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-12-22 07:57:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Alicja Żachowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-12-23 08:55:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michał Jaskulski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-12-23 08:55:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2064 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony