ˆ

Rok 2008

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Uchwała Nr XXI/141/08

Informacja ogłoszona dnia 2008-12-23 09:40:57 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXI/141/08 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 165 ust. 1, art. 168 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i 5, art. 184 ust.1 pkt 1,2,3,4,5,6,14 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104
z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:


§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu gminy o kwotę 150.000 zł
w układzie określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 1.250.000 zł,
w układzie określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące – 610.500 zł, z tego:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 84.400zł,
b) obsługa długu – 100.000 zł;
2) wydatki majątkowe – 639.500 zł.

§ 2. Deficyt budżetu, po zmianach określonych w § 2. będzie wynosił 2.095.000 zł
i zostanie sfinansowany nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w wysokości 2.095.000 zł.

§ 3. Załącznik nr 5 do Uchwały XIII/88/07 Rady Miejskiej w Kargowej
z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu gminy Kargowa na 2008 rok „Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.” otrzymuje brzmienie określone
w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załączniki nr 3,3a i 4 do Uchwały XIII/88/07 Rady Miejskiej w Kargowej
z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu gminy Kargowa na 2008 rok otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 4, 4a i 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kargowej.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.


                                                           Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                mgr Józef Dżumbelak

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Alicja Żachowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-12-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Alicja Żachowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-12-22 08:37:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Alicja Żachowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-12-23 09:40:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michał Jaskulski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-12-23 09:40:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2595 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony