ˆ

Rok 2008

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Uchwała Nr XXI/144/08

Informacja ogłoszona dnia 2008-12-23 09:45:52 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXI/144/08 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Na podstawie art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r.
Nr 136, poz. 969 z późn. zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym
(Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.), art. 6, ust. 12 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zarządza się na terenach wiejskich gminy Kargowa pobór w drodze inkasa podatków należnych od osób fizycznych: rolnego, leśnego i od nieruchomości.

§ 2. Wyznacza się na inkasentów podatków, o których mowa w § 1, na terenie poszczególnych wsi sołtysów:
– sołectwo Chwalim- Roman Mendak zamieszkały w Chwalimiu,
– sołectwo Dąbrówka- Agnieszka Hamrol zamieszkała w Dąbrówce,
– sołectwo Stary Jaromierz- Marek Jokś zamieszkały w Starym Jaromierzu,
– sołectwo Nowy Jaromierz- Leon Stoksik zamieszkały w Nowym Jaromierzu,
– sołectwo Karszyn- Wiesław Okrzos zamieszkały w Karszynie,
– sołectwo Obra Dolna- Michał Zielonka zamieszkały w Obrze Dolnej,
– sołectwo Smolno Małe- Stanisława Antoniewicz zamieszkała w Smolnie Małym,
– sołectwo Smolno Wielkie- Halina Masłowska zamieszkała w Smolnie Wielkim,
– sołectwo Wojnowo- Danuta Wilińska- Grzesiuk zamieszkała w Wojnowie.

§ 3. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 8 % sumy zainkasowanych kwot podatków.

§ 4. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Kargowej nr XXVII/153/05 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2005r. Nr 98, poz. 1668).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kargowej.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kargowej.


                                                               Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                       mgr Józef Dżumbelak
 

1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999) Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie- z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej- dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej- wydanie specjalne

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Alicja Żachowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-12-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Alicja Żachowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-12-22 08:56:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Alicja Żachowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-12-23 09:45:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michał Jaskulski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-12-23 09:45:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2067 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony